Saken gjelder Norges krav om opphold i landet for å kunne motta enkelte trygdeytelser, som sykepenger. I oktober i fjor innrømmet Norge å ha brukt EØS-reglene feil ved å begrense den frie bevegelsen til mottakere av tre typer sykepenger, skriver Esa onsdag.

Ønsker dialog

Tilsynet har sendt et formelt brev som er første steg i en sak om traktatbrudd. Norske myndigheter har to måneder på seg til å legge fram sitt syn, før Esa beslutter om de skal gå videre.

– Dette er begynnelsen på en formell prosess. Vi ønsker å ha en konstruktiv dialog og finne en løsning som er forenlig med EØS-avtalen, sier Esa-president Bente Angell-Hansen.

Også arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) er innstilt på dialog.

Enige om mye

– Vi har nettopp fått brevet og skal få lest det skikkelig og ha en dialog med Esa, sier han til NTB kort tid etter at nyheten ble kjent onsdag. Han synes ikke det er pinlig at det er innledet en formell sak mot Norge.

– Nei, vi har hatt en tett dialog hele veien og er glad for de avklaringene vi kan få fra Esa og fra Efta-domstolen.

Asheim legger til at Norge er enig i at mye av praksisen som ligger til grunn for saken, har vært feil, men sier det også er ting de er uenige i. Han forsvarer også at praksisen har fortsatt tross kritikken.

– Kjernen til uenigheten der er aktivitetskravet til de som går på ulike ytelser. Da er det et spørsmål hvor lett det lar seg gjøre i utlandet eller ikke, sier statsråden.

Saker gjenopptas

Navs feilpraksis førte til at minst 86 personer ble dømt for trygdesvindel. To av sakene er avgjort med henholdsvis påtaleunnlatelse og henleggelse, opplyser Riksadvokaten til NTB. I tillegg har flere tusen feilaktig fått krav om tilbakebetaling fra Nav og avslag på sine trygdesøknader.

Så langt er 23 saker med rettskraftig dom sendt videre fra Riksadvokaten til Gjenopptakelseskommisjonen, som til nå har besluttet at 17 av sakene skal gjenåpnes.

Ser tilbake til 1994

Innrømmelsen i fjor høst gjaldt trygdedirektivet fra 2012, men både EU-kommisjonen og utvalget som gransket Nav, mener feilpraksisen strekker seg lenger tilbake i tid.

Forrige måned skrev Rett24 at EU-kommisjonen mener Norge har feilbehandlet Nav-sakene helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Også granskingsutvalget mente det var grunn til å gå gjennom praksisen før 2012. I et innlegg til Efta-domstolen står Norge på sin side fast på at det går et vesentlig skille nettopp i 2012.

Esa sier der er åpnet en ny sak for å undersøke om det er gjort tiltak mot enkeltpersoner tilbake til 1994. I den saken har de sendt brev og bedt norske myndigheter om mer informasjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.