– Hvis man bor et sted uten å betale leie, kan man ikke regne med å bo der til evig tid, sier Espen Pay, daglig leder i Urbanium.

Det blåser opp til ny kamp om Hausmanns gate 40 når beboere og utbygger skal møtes i Oslo tingrett mandag. Siden bygården midt i Oslo ble okkupert i 1999, er beboerne blitt truet med utkastelse en rekke ganger. Frem til 2016 var blokken eid av Oslo kommune, men eies nå av eiendomsselskapet Urbanium som har store planer for kvartalet. Husokkupanter var opprinnelig ikke en del av disse, men har vist seg vanskelig å bli kvitt.

Nå har velforeningen for beboerne, Arbeids og Bovirket Vestbredden Vel Vel, saksøkt Urbanium og krever å bli anerkjent som leietagere, på tross av de aldri har betalt leie.

«Utført vedlikehold»

Kravet begrunnes på denne måten:

«Det må (...) legges til grunn at saksøkeren har utøvd bruk av eiendommen siden 1999. I tillegg kommer at saksøkeren har foretatt fortløpende vedlikehold og påkostninger på eiendommen som forhindret forfall og medført forbedringer av eiendommen», skriver advokat Geir Hovland i sluttinnlegget.

Til DN utdyper han:

– Leien er blitt betalt gjennom vedlikehold utover det vanlige og de betaler nå kommunale avgifter. Det er imidlertid aldri vært betalt ordinær leie.

Hvordan kan det da være et leieforhold?

– Det er mulig fordi man har tatt vare på eiendommen. Prosjektet må også ses inn i debatten om sosial boligbygging.

Beboernes advokat anfører at de har gjennomført vedlikehold på eiendommen.
Beboernes advokat anfører at de har gjennomført vedlikehold på eiendommen. (Foto: Mads Randen)

Bestrider kravet

Urbanium bestrider kravet. Selskapet mener det ikke foreligger noe leieforhold og at det heller aldri har vært tilfellet.

– Argumentasjonen deres holder ikke. Når man okkuperer et bygg betyr ikke dette at man derved blir leietager. Graden av vedlikehold de hevder å ha utført, kan også diskuteres. Det ble aldri inngått noen leiekontrakt med Oslo kommune, som er mer nøye enn privatpersoner flest med å inngå en skriftlig avtale om det er ment å være et avtaleforhold, sier deres advokat Per Hodneland til DN.

Espen Pay forteller at han aldri så for seg at denne prosessen skulle bli så vanskelig og lang.

Espen Pay har ikke tenkt på hva som blir fremtiden for bygget.
Espen Pay har ikke tenkt på hva som blir fremtiden for bygget. (Foto: Ståle Andersen)

– Jeg så en annonse i avisen, og la inn bud ikke lenge etterpå. Jeg regnet med at okkupasjonen ville bli avviklet, men det var ikke så lett. Vi har hatt flere tøffe konfrontasjoner, men etter hvert har jeg forstått at også de har en rolle i området. Derfor er jeg overrasket over at forhandlingene ikke førte frem, sier Urbaniums daglige leder.

Forhandlinger

I forkant av rettssaken har partene forhandlet og beboerne er blant annet blitt tilbudt en leiekontrakt. Dette avslo de og valgte i stedet å gå til sak. På egne nettsider skriver foreningen:

«Kontraktsforslaget har vært på 10 års varighet. Vestbredden har ønsket å kontraktsfeste mulighet for forlengelse av leiekontrakten etter 10 år. Fordi kontrakten legger opp til at Vestbredden skal utføre alt av bygningsmessig vedlikehold som ikke krever særskilt ansvarsrett vil det være rimelig at muligheten for forlengelse av leieforholdet kontraktsfestes.»

Foreningen skriver også at den er opptatt av å opprettholde bygget i Hausmanns gate 42 som verneverdig. Dette bygget ligger vegg-i-vegg med nummer 40 og Urbanium eier også dette bygget.

– Sakens grunnlag ligger ikke direkte imot Urbanium, men er et rettslig tiltak for å forsøke å få Urbanium og Oslo kommune til å anerkjenne våre rettigheter som bokollektiv og beboere, da bruken vår er blitt ansett som tålt og kommunen har vist en aksept ovenfor vår arbeidsinnsats de siste 20 årene som burde bli lagt vekt på når eiendommen overtas, skriver Daniel Harila Carlsen fra Arbeids og Bovirket Vestbredden Vel Vel i en epost til DN.

Han sier foreningen ikke ser på et samarbeid med Urbanium i fremtiden som umulig.

– Vi tror Urbanium vil ha godt av vår ekspertise og innsikt i hva ett byøkologisk medvirkningsprosjekt dreier seg om og hvordan det bør utvikles da vi tross alt har jobbet standhaftig med disse prinsippene i 20 år, skriver Harila Carlsen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.