Østerrikeren Max Schrems begynte å bruke Facebook i 2008, men ble snart nettsamfunnets aller største uvenn.

Siden 2011 har han kjempet for å få Facebook til å respektere europeiske personvernregler.

Schrems er fortsatt like skeptisk til Facebooks personvernspraksis.

– I bunn og grunn viser de liten respekt for EUs personvernlovgivning på omtrent alle nivåer. Dette er grunnleggende ting, som for eksempel ikke å ha en ordentlig personvernpolicy som folk kan forstå, til å delta i USAs PRISM-overvåkningssystem, der din private informasjon blir gjort tilgjengelig for den amerikanske regjeringen uten en meningsfull juridisk beskyttelse hvis du ikke er en amerikansk statsborger, skriver Schrems i en epost.

Nå samler juristen inn penger på internett. Målet er å etablere en organisasjon som kan kjempe for forbruker- og personvernspørsmål i europeiske domstoler.

Organisasjonen heter Noyb, en forkortelse for «none of your business», og har så langt fått inn 130.000 euro, eller 1,3 millioner kroner.

Årevis med juridisk ping-pong

Schrems saksøkte for flere år siden Facebook for brudd på europeiske personvernbestemmelser, og vant i 2015 frem mot Facebook i en epokegjørende avgjørelse i EU-domstolen.

Schrems' seier førte til at den såkalte «Safe Harbor»-avtalen, som frem til da utgjorde grunnlaget for all datautveksling mellom Europa og USA, ble erklært ugyldig.

Neste runde i rettsbataljen kan være rett rundt hjørnet. Schrems krever sammen med 25.000 andre Facebook-medlemmer 500 euro i erstatning fra nettsamfunnet.

Saken ble fremmet for en domstol i Wien allerede i 2014. En engelsk oversettelse av Schrems' opprinnelige østerrikske søksmål finnes her.

Men Facebook mener, blant annet, at Schrems ikke kan tillates å fremme et slikt massesøksmål.

Dette og andre spørsmål har vært kastet frem og tilbake mellom ulike domstoler, før de til slutt havnet hos EU-domstolen i Luxembourg.

I en foreløpig vurdering derfra som kom før jul, var konklusjonen imidlertid at Schrems ikke kan fronte et massesøksmål slik reglene er i dag. Det passer Facebook godt.

«Vurderingen støtter kjennelsene i to rettsinstanser om at Herr Schrems' krav ikke kan fremmes som et massesøksmål på vegne av andre forbrukere i østerrikske domstoler», uttaler en ikke navngitt talsperson for Facebook via det norske pr-byrået Slager.

Avgjørende å kunne gå sammen

Schrems mener på sin side at det er helt avgjørende at forbrukerne kan gå sammen mot teknologikjempene.

En endelig avgjørelse om det kan bli et østerriksk massesøksmål kommer, ifølge ham, i slutten av januar.

– Hvis et selskap påfører en million kunder skader for et par hundre euro, er skaden enorm. Men på grunn av de juridiske kostnadene kan hver enkelt kunde ikke fremme krav uten å tape penger, fordi kostnadene til domstoler, advokater og vitner vanligvis er høyere enn skaden. Dette gjelder for Facebook, men også for eksempel i Volkswagen-utslippssaken. Selskapene vet at hvis det ikke er mulig å slå sammen millioner av krav, kan de slippe unna med ulovlig adferd. Hvis saker blir bragt for domstolene, må hundrevis av dommere i hundrevis av domstoler dømme i samme sak, noe som er en enorm sløsing med ressurser, skriver Schrems.

Norsk samarbeidspartner

Forbrukerrådet i Norge er partner i Noyb-prosjektet, og vil bidra med innspill om hvilke saker som bør prioriteres ut fra et forbrukerståsted.

– Det vi ser er at det er en utfordring at de digitale selskapene er grenseløse, og at vi derfor må arbeide for også å få til en grenseløs håndheving av personvern og forbrukerrettigheter. Og det tror vi Max Schrems kan bidra til. Han har vist at det går an å få til resultater ved å kjøre viktige prinsipielle rettssaker mot store selskaper for å ivareta borgerrettigheter, sier Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet.(Vilkår)

Heiser de ansattes pulter opp i taket på slaget 18
I det nederlandske reklamebyrået Heldergroen har de et knep som gjør at de ansatte ikke kan jobbe lenger enn til normalarbeidsdagens slutt.
01:59
Publisert: