– Selv om retten mener det er sannsynliggjort at de saksøkte har opptrådt grovt uaktsomt og delvis forsettlig i forbindelse med skatteunndragelsene, synes det å være liten tvil om at det er Rolf Gunnar Hultin som reelt sett har organisert og lagt til rette for misbruk av skattefunnordningen, skriver Tingrettsdommer Bergny Cammermeyer Ofstad i dommen som mandag morgen kom fra Agder tingrett.

Mens retten har kommet til at Hultins kone, datter og svigersønn, som følge av at de alle satt i flere av selskapsstyrene, er medansvarlige for underslag av over 15 millioner kroner, er de nå dømt til å betale 10,5 millioner kroner pluss egne saksomkostninger.

– Det er rettens vurdering at de saksøkte neppe har praktisk mulighet for å betale full erstatning. Selv med en betydelig reduksjon i erstatningsbeløpet vil de saksøkte ha en meget trang økonomi i mange år fremover. (...) Sett i sammenheng med de saksøktes underordnede rolle i forhold til Rolf Gunnar Hultin, finner retten at deres ansvar skal lempes. Betaling av full erstatning vil bare kunne skje ved oppofrelser som etter rettens syn ikke står i noe rimelig forhold til den bebreidelse som kan rettes mot dem, og vil etter rettens syn være «urimelig» tyngende for de saksøkte, heter det i dommen.

Lasse Johnsen, advokaten til de tre, sier til DN at han ikke har fått tid til å se nøye på dommen.

– Jeg må få sett på premissene før jeg kan gi kommentarer, sier han.

Svindeltiltalt i retten: – Ja, det var to prosjekter jeg har innrømmet ikke var riktige

– Kan ikke fritas for ansvar

Dommeren skriver at «de saksøkte forklarte i retten at deres roller i de ulike selskapene i all hovedsak var proforma. Basert på bevisførselen synes det å være liten tvil om at det var Rolf Gunnar Hultin som tok initiativ til å stifte de ulike selskapene og reelt sett traff beslutninger knyttet til skattefunnprosjektene. At de formelle rollene i selskapene var proforma, innebærer imidlertid ikke at de saksøkte kan fritas for ansvar.»

Og videre at «en proformarollen de saksøkte gjennom manglende involvering og kritikkløs tiltro til Rolf Gunnar Hultins disposisjoner har utvist, fritar ikke for ansvar. Styreansvaret og ansvaret som styremedlem, daglig leder og/eller eier er strengt. Styret skal fungere som en kontrollorgan og fatte beslutninger om selskapets drift. Styrets og daglig leders signaturer gir selskapets disposisjoner legitimitet utad – dette gjelder både signering av timelister, selvangivelser og andre selskapsdokumenter. De saksøkte kan dermed ikke fritas fra ansvar fordi de ukritisk har stolt på Rolf Gunnar Hultins avgjørelser og de dokumentene han la frem for dem til signering – selv om han er nær familie», heter det i dommen

De tre hadde ifølge dommen et selvstendig ansvar som daglig leder, eier, styremedlem og styreleder av selskapene for å ivareta de pliktene som tilligger slike posisjoner.

– Etter rettens syn skjerper det de saksøktes aktsomhetsplikt at de har vært klar over at deres roller var proforma, skriver dommer Ofstad og legger til at «retten mener at dersom de tre saksøkte hadde utført sine lovbestemte plikter, ville de utvilsomt ha oppdaget at aktiviteten i de enkelte selskapene ikke var reell, og at det dreide seg om fiktive lønnskostnader for arbeidstagere som ikke utførte noe forsknings- og utviklingsarbeid. Tilsvarende ville de saksøkte også ha oppdaget at opplysningene som ble rapportert inn i selvangivelsene og årsregnskapene, ikke var riktige.»

–Betalt en høy pris

Da Hultins datter (50) vitnet under hovedforhandlingene i september, tegnet hun et bilde av en hjelpsom, men også bestemt, far.

– Pappa har vært den store tryggheten min. Jeg har stolt 100 prosent på ham. Han har hjulpet meg med mye og alltid stilt opp, forklarte hun og la til at hun sa ja til å sitte i styret i flere av selskapene for å være grei.

– Vurderte du å si nei til å være i styret, spurte advokaten hennes, Lasse Johnsen.

– Nei, han er jo veldig bestemt og egenrådig og sa han skulle fikse alt. Du diskuterer ikke med pappa. Det blir ubehagelig om han blir irritert, sa hun, og forklarte at hun i likhet med mannen og moren signerte en rekke papirer når de møtte faren.

– Jeg har stolt helt blindt på han. Det er helt absurd for meg at det skulle være noe galt. Den pappaen som beskrives i denne saken, er ikke den pappaen jeg kjenner.

På spørsmål fra advokaten om hva slags relasjon hun har til sin far i dag, ble det en lang pause.

– Jeg har måttet bryte kontakten med ham. Fordi han har satt oss i denne situasjonen, og ikke tatt ansvar, svarte hun gråtkvalt.

– Vi har betalt en veldig høy pris som familie. Vi har ingen mulighet til å møte noe som helst økonomisk. Vi har så lite stabilitet og trygghet og nå risikerer vi å miste hjemmet vårt. Som jeg sa fra første dag i politiavhør; alt dette må bare være en misforståelse. Jeg forstår ingenting av dette, sa hun.

Advokat Lasse Johnsen representerte Cecilie Hultin Holte, Inger Marie Tørvolt Hultin og Johan Holte for medansvar for bedrageri av skattefunnmidler.
Advokat Lasse Johnsen representerte Cecilie Hultin Holte, Inger Marie Tørvolt Hultin og Johan Holte for medansvar for bedrageri av skattefunnmidler. (Foto: Tomm W. Christiansen)

Skal ha unndratt 28,5 mill.

Det har gått fem år siden Økokrim tok ut tiltale i sake. Rolf Gunnar Hultin (73) og forretningskompanjongen Terje Oddvar Steinsland (70) ble tiltalt for unndragelse av til sammen 28,5 millioner kroner gjennom Skattefunn-ordningen.

Pengene fikk de for påstått forsknings- og utviklingsarbeid for til sammen 179 millioner kroner fra Dubai i De forente arabiske emirater, som igjen ga grunnlag for millionutbetaling fra en offentlig ordning som skulle stimulere norske bedrifter til økt forskning og utvikling

Økokrim mener både prosjektene og kostnadene fiktive.

Både Hultin og forretningskompanjongen nektet straffskyld og unnlot å møte i rettssaken mot dem i 2018. Begge har vært etterlyst internasjonalt av Økokrim og ble arrestert da de landet på Gardermoen 8. september. Selv har Hultin forklart at han ikke visste at han var etterlyst.

Skatteetaten har valgt å forfølge Hultins familie med et samlet krav mot Hultins kone, datter og svigersønn på rundt 18 millioner kroner pluss renter og saksomkostninger basert på at de tre hadde sentrale roller i styrer og ledelse i Hultins selskaper. Det er tatt arrest i boligen og kontoer tilhørende alle tre.

I september vitnet de tre familiemedlemmene i Agder tingrett og forklart at de ikke hadde innsyn eller kjennskap til virksomheten i Hultins selskaper selv om de hadde styreverv. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.