En fersk avgjørelse fra Finansklagenemnda viser hvordan en Nordea-kunde ville holde banken ansvarlig for tapt fortjeneste i forbindelse med et aksjesalg i plasthåndteringsselskapet Quantafuel.

Millioner i tapt fortjeneste

Mannen, som satt på 100.000 aksjer i børsnoterte Quantafuel og hadde langsiktig tidshorisont, snakket med en aksjemegler i Nordea over telefon 6. august i fjor. På det tidspunktet sto aksjekursen til Quantafuel i 26,5 kroner og aksjebeholdningen til mannen var verdt om lag 2,65 millioner kroner.

Samtalen skal ha dreid seg om mannens aksjepost i selskapet, hva som rørte seg i markedet, samt at megler hadde hørt rykter om at selskapet hadde problemer i forbindelse med oppstart av et anlegg i Danmark. Anlegget det siktes til er produksjonsanlegget i Skive i Danmark. Det var ikke kommet noen børsmeldinger fra Quantafuel på det tidspunktet om noen form for problemer i selskapet.

Etter samtalen med megleren, besluttet mannen å selge hele sin aksjepost i Quantafuel. Det skulle han angre dypt på. Like etter begynte aksjekursen å stige kraftig og rundt en måned senere traff den en daværende topp på 73 kroner. Mannen hadde dermed gått glipp av en gevinst på om lag 4,65 millioner kroner. Finansklagenemnda var uenig og ga ikke kunden medhold i kravet om erstatning for tapt fortjeneste.

Mente han ble rådet til å selge

Kunden krevde å bli stilt som om salget ikke hadde blitt foretatt og klaget Nordea inn for Finansklagenemnda, som har som hovedoppgave å løse tvister mellom finansselskap og deres kunder.

Mannen mente han fikk feilaktig og mangelfull informasjon, og at rådgivers råd om å selge var feil. Han forklarte videre at Nordea måtte stå ansvarlig for mangelfull rådgivning og likeledes den tapte fortjenesten.

Nordea nektet derimot å stå ansvarlig for den tapte fortjenesten kunden måtte ha som følge av at aksjekursen utviklet seg annerledes enn mannen hadde ventet.

Banken viste til lydlogg fra samtalen hvor det fremkom at megler var tydelig på at han ikke ønsket å komme med et konkret råd da han ikke kjente selskapet godt nok. Nordea fremførte at det ikke var blitt gitt noe råd om å selge, og at mannen og megleren snakket løst og fast om markedet og rykter som gikk om selskapet. Hvorvidt det var gitt råd eller ikke var uansett ikke var avgjørende for saken, argumenterte Nordea, da det er kunden som til syvende og sist fatter sine investeringsbeslutninger.

Kundens valg å selge

Finansklagenemnda var uenig og ga ikke kunden medhold i kravet om erstatning for tapt fortjeneste. I sin avgjørelse finner Finansklagenemnda det er klart at aksjesalget ikke var basert på råd fra meglerens side. Megleren gjorde ikke noe galt da han videreformidlet rykter om oppstartsproblemene til Quantafuel.

«Nemnda kan ikke se at det var kritikkverdig og ansvarsbetingende av megleren å fortelle klageren om ryktet, når han samtidig tok klart forbehold om sannheten i ryktet», heter det i avgjørelsen.

Finansklagenemnda vektlegger at Nordea-kunden selv valgte å selge aksjene.

Det vises videre til at mannen ikke har ment at megleren opptrådte i strid med sine lovbestemte plikter som aksjemegler, og Finansklagenemnda finner heller ikke at det har vært tilfelle.

Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea skriver i en epost at banken opplever et fåtall av slike tvister.

– Nordea er et stort foretak og har en stor kundegruppe, derfor vil slike tvister kunne oppstå fra tid til annen, skriver han og legger til:

– Kunder som handler gjennom Nordea, inngår en avtale med banken i forkant. I denne avtalen fremgår det tydelig at kunden selv er ansvarlig for sine investeringsbeslutninger.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.