Tinn kommune meldte fra til Økokrim om «mulig korrupsjon» mot kommunen i november 2014. I januar 2015 besluttet Økokrim å ikke åpne etterforskning. Økokrim skrev da til kommunen at «Denne beslutning er ikke til hinder for at saken anmeldes til lokalt politidistrikt».