– Jeg liker ikke å bli lurt. Blir jeg lurt og jeg føler at jeg har rett, så bruker jeg tid og penger på advokater og av min egen tid, svarte investor Sveaas på DNs spørsmål om han er en kranglete type i november ifjor.

Sveaas og hans selskaper har vært involvert i mange rettssaker opp gjennom årene. Milliardæren har blant annet vært uenig i husleien til den nedlagte restauranten Bagatelle, han har tvistet om å få konsesjon til en 2110 dekars skogs­eiendom og om å få kjøpe en bronse­skulptur med en potensiell verdi på en halv milliard kroner.

I september ifjor tapte han søksmålet han anla mot luksusbilforhandleren Insignia. Sveaas krevde tilbakebetalt et depositum på vel 110.000 kroner etter å ha kansellert bestillingen av en Range Rover Sport til 2,1 millioner kroner. Investoren ville også ha dekket sine utgifter til juridisk bistand, men tapte og måtte isteden dekke 90.000 kroner av Insignias saksomkostninger på 168.000 kroner.

«Svært høyt» salær

Tingretten var kritisk til sakskostnadene fra begge partene, fastslo at «salæret som kreves er svært høyt» og ga ikke luksusbilforhandleren full dekning for sine saksomkostninger. Insignia anket den delen av tingrettens dom, men Borgarting lagmannsrett forkastet i forrige måned både Insignias anke og den avledede anken fra Sveaas, der investoren la ned påstand om at partene skulle bære sin egne saksomkostninger fra tingretten. Inkludert ankene til lagmannsretten, har partene nå brukt vel 450.000 kroner på å krangle om Range Rover-depositumet på rundt 110.000 kroner.

– Det er klart hvis man ser isolert på tvistebeløpet, så er det høye kostnader. Vi mente denne saken aldri burde vært trukket for retten, at søksmålet fra Sveaas var grunnløst og at motparten burde dekket saksomkostningene fullt ut, sier Insignias prosessfullmektig Steinar Backe i advokatselskapet Kco.

Sveaas’ prosessfullmektig, Ro Sommernes-partner Håkon Ustaheim ønsker ikke å kommentere sakskostnadene.

I kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett henvises det til ting­rettens dom, som fastslår at rettssaken gikk over en dag, at faktum var oversiktlig og stort sett ikke omtvistet, og at det ikke ble ført vitner utover partenes forklaringer.

– Det koster dessverre litt å bringe en tvist inn for retten, og avgjørelsen var viktig for bilbransjen generelt, noe som etter vårt syn forsvarer at det ble brukt noe tid på saken, sier Backe.

«Tilfreds»

Klienten hans fikk imidlertid dekket inn litt av tapet på vel 92.000 kroner i saksomkostninger som Sveaas slapp å dekke. Ifølge kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett ble Ranger Rover Sport-bilen Sveaas ikke ville ha, videresolgt til en annen kjøper samme dag som tingrettens dom ble avsagt. Denne kjøperen betalte 55.000 kroner mer enn hva Sveaas hadde avtalt med Insignia.

– Selv om vi var uenig i dommen fra tingretten, valgte vi ikke å anke, fordi dette er en liten sak. Motparten valgte å anke saksomkostningsspørsmålet for lagmannsretten, men tapte, som det fremgår av kjennelsen. Vi er for lengst ferdig med denne saken, skriver Sveaas på epost.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.