Investor Anders-Ivar Olsen ble blankt frifunnet for grovt skattesvik i Oslo tingrett ifjor. Økokrim mente dommen var feil og anket den. Nå har Borgarting lagmannsrett konkludert med at investoren er skyldig. Straffen er fengsel i tre år, hvorav et halv år gjøres betinget. Olsen får også fradrag for å ha sittet 18 dager i varetekt.

– Vi er fornøyde med at lagmannsretten deler vårt syn om at Olsen har begått et grovt skattesvik, sier politiadvokat Åsne Hana Torgersen i Økokrim.

Ikke i tvil

Lagmannsretten mener det ikke er rimelig tvil om at Olsen tok ut verdier for 42 millioner kroner fra sitt selskap Unistar og at investoren var fullt klar over hva han gjorde da han ikke opplyste om dette i sin selvangivelse. På den måten ble det unndratt skatt på i underkant av 12 millioner kroner. I dommen vises det til at Olsen er utdannet siviløkonom og har drevet med egen næringsvirksomhet og investeringer siden 1980-tallet. Dommerne mener uttaket av midlene både utløser skatteplikt og opplysningsplikt til ligningsmyndighetene.

– Og lagmannsretten er ikke i tvil om at Olsen skulle ha opplyst om sitt uttak av verdier fra selskapet, heter det i dommen.

Der står det også at inntekten er forsøkt skjult ved bruk av utenlandske selskaper og gjennom et sett av disposisjoner som var egnet til å tildekke den underliggende realiteten.

Mener dommen er uriktig

Olsens advokat Anders Brosveet mener dommen er uriktig.

– Den blir åpenbart anket. Det er meget spesielt at en nå dømmes til straff med basis i det motsatte faktum av hva som gjorde at Olsen ble dømt til å betale konkursboet 40 millioner kroner. Vi mener den sivile dommen er et faktum som utelukker skatteplikt og at en ikke kan, som lagmannsretten har gjort, vurdere de underliggende omstendigheter fritt, sier Brosveet.

Ingen skattepliktig inntekt

Han har tidligere vist til en sivilrettslig dom fra høsten 2013, som konkluderte med at Olsen ikke har hatt noen skattepliktig inntekt og at han derfor ikke kunne ha begått noe skattesvik. Ved dommen i den sivile saken mellom Olsen og konkursboet til Norinvest, som han eide, ble det etablert et faktum som gjorde at det ikke var teknisk mulig å dømme ham i denne straffe­saken mente Brosveet.

Dommen innebar at Olsen måtte tilbakebetale over 40 millioner kroner i erstatning og saksomkostninger til konkursboet etter Norinvest.

Lagmannsretten skriver i sin dom at en sivil dom avsagt etter den påståtte straffbare handlingen ikke kan ha bindende virkning for vurdering av straffe­saken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.