– Det er fint nå som far er gått bort, at han får en sånn oppreisning som dette.

Axel Damman (28) har fått konklusjonen som faren, Netfonds-gründeren Rolf Dammann, ventet på i årevis. I en fersk dom slår Oslo tingrett fast at Finansdepartementet brøt EØS-reglene da de i årevis nektet aksjemeglingstjenesten Netfonds konsesjon til å drive med bank- og forsikringstjenester i tillegg til aksjemegling.

Bakgrunnen var Finansdepartementets syn om at ingen kunne eie mer enn 25 prosent av en bank. Gründer Rolf Dammann nektet å selge seg ut av selskapet for å tilfredsstille Finansdepartementets krav.

Sakket akterut

Ifølge Netfonds gjorde Finansdepartementets konsesjonsnekt at selskapet mistet forspranget på konkurrenter som svenske Nordnet utover 2000-tallet, i hovedsak fordi Netfonds ikke selv kunne tilby bank- og forsikringstjenester, slik at konkurrentenes tilbud ble bredere og billigere.

År etter år ble søknader avslått. I 2016 bestemte gründeren Dammann seg for å saksøke Finansdepartementet.

Høsten 2017 gikk han bort, 61 år gammel.

– Vi er glade for at retten er enig med hans oppfatning om at konsesjonspraksisen var ulovlig, sier Axel Dimmann, som selv var til stede i rettssalen som publikum.

Han og søstrene har overtatt farens eierandel på rundt 90 prosent i Netfonds. I fjor høst gikk han selv inn i en svensk Netfonds-satsing rett fra avsluttede økonomistudier ved London School of Economics.

– Netfonds er mitt fars livsprosjekt, og dette er en prosess som har pågått lenge. Saken betydde mye for faren min. Det er veldig fint for familien og meg å vinne nå, sier Dammann.

Krevde gigantbeløp

Samtidig holder sønnen det åpent om selskapet kommer til å anke dommen på grunn av erstatningsutmålingen. Selskapet fikk tilkjent 55 millioner kroner i erstatning – langt under gigantsummene selskapet hadde håpet på.

«Hvis Netfonds hadde fått de omsøkte tillatelsene da de hadde rettskrav på å få dem, ville Netfonds både innenfor megling, bank og forsikring fått en betydelig høyere omsetning», anførte Netfonds i rettssaken.

I stevningen antydet Netfonds et tap på mer enn fem milliarder kroner som følge av konsesjonsnekten fra Finansdepartementet. I senere skriv ble tallet nedjustert til mellom 670 millioner kroner og 1,85 milliarder kroner, omtalt som «konservative estimat» av selskapet, før selskapet i rettssalen kom med et lavere estimat på 52,3 millioner kroner.

– Vi registrerer at Netfonds er blitt avspist med i underkant av én prosent av det opprinnelige kravet som var på i overkant av fem milliarder, sier Magnus Schei i Regjeringsadvokaten, som førte saken for Finansdepartementet.

Han presiserer at motparten måtte bære egne sakskostnader fordi Oslo tingrett mente Netfonds ikke vant saken i det vesentlige.

– Utover det vil vi måtte studere dommen nærmere og komme tilbake til ankespørsmålet.(Vilkår)

Herfra leveres alle Gopro-kamera i Nord-Europa
Response Nordic er enedistributør for Gopro i Norden og Benelux-området. Hovedlageret ligger i Trondheim og det mest brukte fremkomstmiddelet er skateboard.
00:56
Publisert: