En kunde i sørlandsbanken Søgne og Greipstad Sparebank hadde gjennom en rekke transaksjoner overført nærmere åtte millioner kroner til selskapet Pro Capital Markets for å kjøpe kryptovaluta.

Det viste seg senere at mannen hadde blitt utsatt for svindel. Han mottok aldri kryptovaluta fra selskapet og tapte alle pengene.

Mannen ville at Søgne og Greipstad Sparebank skulle kompensere ham for det totale tapet, da han mente at den burde ha stanset transaksjonene.

Det kommer frem i en fersk avgjørelse fra Finansklagenemnda.

Det var banken som fikk medhold i nemnden, og mannen måtte bære hele tapet.

Banken varslet

Overfor Finansklagenemnda har mannen forklart at han selv hadde gjennomført alle transaksjonene i perioden mai til august 2019. Banken på sin side har forklart at den hadde kontaktet mannen flere ganger i perioden for å undersøke og avklare med mannen om han virkelig ønsket å gjennomføre transaksjonene.

«Klager bekreftet at han ønsket at transaksjonene skulle gjennomføres og forklarte at disse skulle gå til kjøp av kryptovaluta,» står det i avgjørelsen.

Senere fikk banken opplysninger som tilsa at det var sterke indikasjoner på at det handlet om investeringsbedrageri.

«Fra bankens side ble det derfor gitt råd og veiledning om hvordan klager kunne forholde seg til situasjonen. Klager fortsatte likevel å gjennomføre transaksjoner til selskapet. Banken har nå sperret klagers konto for utenlandstransaksjoner.»

Mannen mente at han ikke kan holdes ansvarlig for transaksjonene, da banken skulle ha skjønt at dette ikke var transaksjoner han ønsket å gjennomføre fordi de skilte seg ut fra hans vanlige bruksmønster. Han viste også til hvitvaskingsloven, og at transaksjonene skulle vært stanset på bakgrunn av denne.

Representant Ingvild D. Søyseth i Finansklagenemnda har ingen kommentarer utover det som kommer frem i avgjørelsen, opplyser hun i en tekstmelding til DN.

Sperret konto

I sin avgjørelse vektlegger Finansklagenemnda at da bankens mistanke om svindel ble bekreftet, bestemte den seg for å sperre mannens konto for utenlandsbetalinger. Dette ble imidlertid gjort flere måneder etter at mannen allerede hadde overført 7,9 millioner kroner til Pro Capital Markets.

Finansklagenemnda kan ikke konkludere med at sperringen burde ha skjedd ved et tidligere tidspunkt.

«Heller ikke kan nemnden legge til grunn at banken i kontakten med klageren forut for sperringen ikke var tilstrekkelig tydelig i sine advarsler om at overføringene kunne være ledd i svindel,» skriver nemnden som også mener at Søgne og Greipstad Sparebank ikke brøt hvitvaskingsloven ved å tillate transaksjonene.

Advarsel

I januar i år fikk Finanstilsynet en advarsel om Pro Capital Markets fra det britiske Finanstilsynet, FCA (Financial Conduct Authority).

I advarselen skriver FCA at Pro Capital Markets ikke har autorisasjon til å bedrive aktivitet i Storbritannia.

– FCA mener selskapet har rettet seg mot britiske kunder. Vi har derfor lagt selskapet til på vår liste over uautoriserte selskaper.

Bitcoinrekord

Første juledag bikket prisen på én bitcoin rekordhøye 24.000 dollar.

Kursstigningen fortsatt gjennom helgen. Midt på dagen søndag passerte kursen på bitcoin 28.300 dollar per stykk. Utover dagen falt den noe tilbake. Ved 16-tiden ble én bitcoin omsatt for rundt 27.300 dollar.

12. mars i år var bitcoin på sitt laveste for året, med en verdi på 4879 dollar. Siden den gang har den virtuelle valutaen steget kraftig.

– En av de viktigste faktorene til oppgangen er at store, institusjonelle investorer begynner å ta posisjoner, men også at de går ut i media og forteller om det. Bakteppet er en realøkonomi som er rammet av korona, men også pengetrykking i kjempeskala, sa daglig leder i kryptoselskapet Arcane Crypto, Torbjørn Bull Jenssen til DN i november. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.