Eiendomsselskapet Indigo Finans gikk konkurs i begynnelsen av desember. Siden det har Indigo-gründer Thor Stian Kennedy Normann vært i flere møter med selskapets bostyrer Egil Hatling. Men før skiftesamlingen i Oslo byfogdembete tirsdag hadde han fått sykemelding.

Normanns advokat ville legge frem sykemelding da retten behandlet konkursen.

– Normann har sykefravær har jeg skjønt. Jeg trenger ikke å gå på inn på om det er gyldig eller ikke, sa dommer Rune Klausen.

Normanns advokat Patrick Neumann vil ikke kommentere Normanns sykemelding.

Usikre verdier

Indigo Finans' kundegruppe var i hovedsak personer over 67 år, ifølge den foreløpige boinnberetningen. Selskapet kjøpte seg navnelister med potensielle kunder og drev oppsøkende salg over telefon og gjennom kundemøter. På det meste hadde selskapet over 20 ansatte før Finanstilsynet grep inn våren 2017.

Selskapet drev syndikering av næringseiendom. I asken etter Indigo finans lever en rekke selskaper videre på egne ben der investorene har kjøpt andeler. Mange av investorene er så misfornøyde at de har rettet kravene mot Indigo Finans, som formidlet salgene, og Normann personlig.

De tidligere kundene av Indigo hadde meldt inn krav for rundt 17 millioner kroner til boet, ifølge bostyrer Hatling som er i startfasen med bobehandlingen. Den samlede gjelden er på 30 millioner kroner.

For investorene som har gått mot selskapet som formidlet investeringene, virker det å være lite å hente. Riktignok er de samlede eierandelene på 9,3 millioner, men ifølge bostyrer knyttes det stor usikkerhet til selskapets verdier.

– Dette er svært usikre tall, sa bostyrer Egil Hatling under skiftesamlingen.

Selskapet har 870.000 kroner på bankkonto.

Indigo Finans har gjort flere investeringer i eiendomsprosjekter blant annet i Søgne, to mil utenfor Kristiansand.

Under bobehandlingen vil blant annet transaksjoner mellom Indigo Finans og eiendomsselskapene bli forsøkt kartlagt.

– Dette er en innberetning vi må bruke en del tid på. Vi må gå inn på mange eiendomstransaksjoner og forretningsførsel, sa bostyrer Egil Hatling under skiftesamlingen.

Allerede i februar skal retten behandle to krav fra investorer. Ifølge bostyrer er dette uprioriterte krav i boet.

Flere av eiendomsselselskapene har indre selskaper. Selv om selskapene tilsynelatende eies av Normann, eies det i realiteten av investorer som har kjøpt andeler i de indre selskapene.

Normann var også styreleder i det nært beslektede selskapet Norway Solutions som også nå er under konkursbehandling. Her har bostyrer opplyst at det foreligger mistanke om brudd på bokføringsloven og merverdiavgiftsloven, ifølge den foreløpige innberetningen i Indigo Finans.

Kan fortsatt få avkastning

– Erkjenner Normann å ha gjort noen feil?

– Nei, Indigo Finans har kun gitt investeringsråd i den delen av markedet som ikke krever konsesjon. Normann har i liten grad vært involvert i oppfølgingen av den enkelte investor. Indigo Finans har ikke vært selger, men har drevet markedsføring av eiendomsprosjektene, sier Patrick Neumann.

Advokaten fastholder at eiendommene ligger i separate selskaper som fortsatt kan gi investorene avkastning. Neumann sier at Thor Stian Kennedy Normann er den som først og fremst tapte på at Indigo Finans begjærte oppbud.

– Eiendommene er ikke berørt av konkursen og vil bli driftet videre som før. Hvis investorene sitter på investeringen, vil dette kunne gi avkastning. Flere av prosjektene gir allerede avkastning i dag.

Indigo Finans hadde en underagentavtale med Jool Capital Partner som representerte forsikringsselskapet Quantum Leben fra Liechtenstein.

Private uttak

Under bobehandlingen er det avdekket utlegg av privat karakter som er belastet Indigo, som leie av leilighet hos Frogner House Apartments og private reiser.

– Hvis det er private uttak, så vil vi gjøre en vurdering på om dette skal tilbakebetales. Vi har en diskusjon med boet om hvordan utleggene skal klassifiseres og hvorvidt det skal tilbakebetales, sier Normanns advokat.

– Har Indigo bevisst rettet seg inn mot eldre som ikke har grunnlag for å vurdere investeringene?

– Jeg kjenner ikke til om dette har vært en bevisst strategi, men jeg kan bekrefte at det er personer over 67 år som også har investert.

– Er Normann fortsatt aktiv i dette markedet?

– Det er jeg ikke kjent med.(Vilkår)

Boligbygg-leietager: – Når jeg kommer meg inn her, føler jeg at jeg kommer inn i en liten celle
Tone Kristiansen (65) leier av Boligbygg i Oslo. Leiligheten til 9000 kroner måneden er plaget med insekter, lukt og hull i veggene.
02:38
Publisert: