Onsdag ble det kjent at John Carew, tidligere fotballproff og nåværende frilansskuespiller, er dømt til ett år og to måneder fengsel for skattesvik.

Carew dømmes også til å betale en bot på 540.000 kroner. Boten er i tråd med aktors påstand, mens fengselsstraffen er betydelig lavere enn det Økokrim ba om i sin prosedyre.

– Jeg tenker det er forferdelig trist, sier Per A. Flod.

Carews rådgiver, og også mentor, familievenn, agent og advokat forteller at han egentlig ikke er overrasket over dommen, «når det blir en slik rettssak, og aktors påstand er som den er».

– Veldig ufortjent

Carew var tiltalt for å ha unndratt totalt 5.422.206 kroner i skatt, noe han ikke bestred under rettssaken som gikk i oktober. Da saken gikk for retten erkjente han straffskyld for grovt uaktsomt grovt skattesvik for årene 2014–2019.

– Jeg synes det er veldig ufortjent, fordi det ikke er bevist at det er unndratt noe sted, han har hele tiden vist vilje til å betale skatten, sier Flod.

Økokrim mente imidlertid at Carew med viten og vilje hadde unndratt skatt i de siste tre årene av tiltaleperioden, og at han derfor skulle dømmes for forsettlig skattesvik for disse årene.

«Feilaktige rådgivning»

Store deler av rettssaken mot Carew har gått til å belyse hvilken rolle Per A. Flod har hatt.

I dommen heter det: «Det er spesielle omstendigheter ved saken som trekker i formildende retning. Retten viser til at overtredelsen ikke bærer noe preg av planlagt skattesvik, men skyldes feilaktig rådgivning kombinert med egen grov uaktsomhet.»

– Hva tenker du om egen rolle?

– Jeg vet ikke hva den feilaktige rådgivningen skulle vært.

– At John ikke har klart å holde greie på hvor mye han har vært i Norge og i England kan ikke jeg gjøre noe med.

– Like glad i John

Flod trekker frem at han har gitt Carew de rådende han har gitt basert på opplysningene Carew har gitt Flod.

– Basert på at opplysningene var riktig, kan vel ingen si at rådene var feil, sier Flod.

Flod var selv i retten og vitnet om de rådene han hadde gitt Carew og om sin egen dialog med skattemyndighetene på vegne av klienten. Andre skatteadvokater som på forskjellige tidspunkt har vært inne i Carews sak, uttalte seg i retten kritisk til Flods rådgivning. De uttalte også at det var vanskelig å få Flod til å lytte til deres synspunkter.

– Slik retten vurderer bevisene, hadde ikke Flod holdepunkter for å være så skråsikker og krass overfor Skatteetaten som han var gjennom hele tiltaleperioden. Retten kan ikke se at det er bevis for at Carew bevisst har løyet til Flod gjennom årene om fakta, står det i dommen.

Retten påpeker at overtredelsen ikke bærer preg av planlagt skattesvik, men at det skyldes faktiske feilaktig rådgivning kombinert med egen grov uaktsomhet.

«At skattyter har stolt på en rådgiver gir i seg selv ikke lavere straff, men etter rettens syn var Flod ikke bare en alminnelig rådgiver. De forklarte begge to at Flod har vært en slags ekstrafar gjennom mange år. Retten legger til grunn at tillitsforholdet dem imellom var et helt annet enn ved profesjonell rådgivning, noe som gjør saken spesiell. Retten har lagt noe vekt på dette, men det har ikke ført til et vesentlig fradrag i straffen».

– Har rettssaken påvirket din relasjon til Carew?

– Jeg er like glad i John og setter like stor pris på ham som jeg alltid har gjort, sier Flod.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.