Forbrukertilsynet har politianmeldt pakkereiseselskapet Route 66 International as og daglig leder Arve Stallvik.

Tilsynet mener selskapet bryter loven ved å ikke ha stilt reisegaranti overfor Reisegarantifondet, samtidig som det opplyste til kunder om at garanti er stilt på sine hjemmesider.

«Vi mener forholdene faller under bedrageri, eller forsøk på bedrageri etter straffeloven, samt brudd på markedsføringsloven og pakkereiseloven», heter det.

– Selskapets praksis kan også ramme forbrukere hardt økonomisk. Vi har på bakgrunn av det vi har avdekket i saken derfor politianmeldt selskapet, dets styreleder og daglige leder, sier direktør Trond Rønningen.

Forbrukertilsynet avventer nå politiets behandling av saken, opplyses det.

Hevder saken er avsluttet

DN har vært i kontakt med Stallvik som skriver i en epost at selskapet «alltid innretter seg etter tilsynets ønsker og at nettsiden vil oppdateres umiddelbart».

Han mener videre at Forbrukertilsynet nå er fornøyd med oppklaringen og hevder at saken både hos dem og hos politiet er avsluttet.

– Vi har ingen nye kunder som skal ha tilbake penger nå, og når nettsiden nå foreløpig er tatt ned allerede, mens vi retter opp alle tilsynets ønsker, har vi jo rettet opp alt tilsynet hadde å påpeke og har fulgt norsk lov 100 prosent, skriver Stallvik.

Direktør Rønningen avviser at anmeldelsen og politiets behandling er avsluttet.

– Stallvik har opplyst at han har fjernet den aktuelle nettsiden. Forbrukertilsynet har imidlertid to pågående saker med Stallvik og hans selskaper. Den ene gjelder markedsføringen av reiser uten at det er stilt lovpålagt reisegaranti – dette er grunnlaget for anmeldelsen. Det er ikke slik at anmeldelsen og denne saken forsvinner selv om nettsiden er tatt ned – den ulovlige handlingen har jo allerede skjedd, selv om den eventuelt nå ikke fortsetter frem i tid.

Stallvik er svært kritisk til hvordan Reisegarantifondet (RGF) har opptrådt mot selskapet hans. Han viser til at han har betalt inn årsgebyr for pakkereiser og sier han har sagt til RGF i et halvt år at han stiller en reisegaranti på 200.000 kr og ikke 600.000 kroner som RGF har krevd.

Nytt selskap

Route 66 International as er Stallviks nye pakkereiseselskap. Det forrige selskapet het Route 66 USA Info as.

DN omtalte konkursen i sistnevnte selskap så sent som i fjor høst, etter at Stallvik selv begjærte oppbud. Det var krav rettet mot selskapet på 5,5 millioner kroner.

Oppbudet kom bare en knapp måned etter at Stallvik og Route66USA Info as tapte i Sogn og Fjordane tingrett.

Da hadde den daglige lederen gått til sak mot ti personer, som han tidligere hadde tapt mot i Forliksrådet, som dømte ham og selskapet til å betale erstatning for en kansellert USA-tur sommeren 2020. Grunnen var pandemien.

I tingretten skulle det tas stilling til om Route66USA Info as var rett aktør å rette tilbakebetalingskravet mot, og om de ti personene hadde plikt til å kreve sine utgifter dekket av reiseforsikringen.

Retten ga de ti personene fullt medhold, og konkluderte med at de hadde krav på å få dekket sine kostnader knyttet til rettsprosessen, både i tingretten og i Forliksrådet. Ifølge retten var selskapet og ikke forsikringsselskapet rett debitor for tilbakebetalingskravet.

Route66USA Info as ble dømt til å betale de ti personene mellom 50.000 og 55.000 kroner hver, altså samlet over 550.000 kroner.

Dagbøter

I oktober 2021 omtalte DN at Route 66 USA Info as, selskapet som altså ble slått konkurs i fjor høst, hadde blitt ilagt en bot på 400.000 kroner for villedende markedsføring.

Den gang hadde NRK allerede skrevet at Forbrukertilsynet truet med dagbøter. Disse ble senere vedtatt etter at selskapet nektet å betale tilbake kunder for avlyste USA-turer som følge av pandemien. Selskapet hadde mellom da og 2019 blitt klaget inn til Pakkereisenemnda 12 ganger, og blitt felt alle gangene.

Vedtaket påla selskapet å betale tilbake alle beløp som er innbetalt for reiser, til kunder som enten har fått sin reise avlyst, eller selv har avbestilt en reise.

I tillegg til overtredelsesgebyret på 400.000, vedtok tilsynet en løpende tvangsmulkt på 30.000 kroner for hver uke Stallviks selskap «overtrer eller medvirker til overtredelse av ett eller flere av punktene i påbudsvedtaket».

I et separat vedtak ble Stallvik selv ilagt et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner for å blant annet ha medvirket til å ha gitt kunder villedende opplysninger. Også han fikk løpende tvangsmulkter på til sammen 12.000 kroner i uken.

I torsdagens pressemelding skrev Forbrukertilsynet at enkelte forbrukere de siste årene har lidd store økonomiske tap på grunn av manglende tilbakebetalinger og «trenering av å slå det tidligere selskapet Route66usa Info as konkurs».

– Stallviks nye selskap selger kostbare pakkereiser, og Forbrukertilsynet har god grunn til å tro at flere forbrukere kan tape store summer hvis dette selskapet får fortsette å operere uten lovpålagt reisegaranti, heter det.

Route 66 Internationals siste tilgjengelige årsregnskap for 2021 viser ingen aktivitet i selskapet.

Som navnet skulle tilsi, tilbyr selskapet pakkereiser blant annet langs den berømte Route 66 i USA, som strekker seg fra Chicago i delstaten Illinois, til California på vestkysten.

Saken er oppdatert: DN har presisert i saken at Route 66 International AS er et nytt selskap som ikke er tilknyttet det forrige pakkereiseselskapet Stallvik eide. Stallviks oppfatning om at han skal stille et lavere beløp i reisegaranti enn Reisegarantifondet har krevd, er lagt til.
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.