Småsparerne investerte millioner i et komplisert låneprodukt som ble formidlet gjennom ansatte i selskapet Solmunde og Partners. Selskapet har senere byttet navn til Fønwind Prosjekt.

– Når Solmundes ansatte forsøkte å selge inn produktet til profesjonelle aktører var tilbakemeldingen at produktet var for godt til å være sant, men Solmunde solgte det likevel til våre klienter, sier advokat Pia Schjøtt, som representerer de tre småsparerne.

Tilbake i 2014 skal investorene ha blitt lovet en årlig avkastning på 15 prosent på investeringen. Risikoen skulle være liten fordi et stort selskap skulle garantere for både avkastningen og utbetalingen.

– Dette er snakk om ikke-profesjonelle småsparere som forsøker å forvalte pengene sine til pensjon. De hadde vært i kontakt med en i Solmunde som la frem et produkt som ble presentert som en utrolig bra investering. Det var garantert for tilbakebetaling, og 15 prosent årlig rente. De stolte på den informasjonen de fikk, sier Schjøtt.

Vant frem

Etter en renteutbetaling var det imidlertid stopp, ifølge dommen. Investorene fikk ikke den utbetaling de hadde blitt lovet, og begynte å murre.

– Det gikk noen år uten at det var tegn til utbetaling. Noen begynte etter hvert å etterlyse garantien, og da viste det seg etter alt å dømme at det ikke var noen reell garantist. Etter det vi er kjent med har det oppgitte garantiforetaket ikke vedkjent seg at det er gitt slik garanti som produktet angir, sier Schjøtt.

Investorene tok derfor Solmunde til retten, og vant frem. Nå er selskapet dømt til å betale investorene over seks millioner kroner i erstatning. I tillegg er Solmunde dømt til å betale saksomkostningene på over 600.000 kroner.

– Vi er fornøyde med dommen. Vi fikk medhold på alle punkt og forventer at de vil dekke erstatning og saksomkostningene for våre klienter.

Vil forfølge saken

Solmunde har i flere år gått med underskudd, og hadde ved utgangen av 2018 en negativ egenkapital på 2,3 millioner kroner. I årsregnskapet kommer det frem at selskapet har hatt flere pågående tvister og det stilles spørsmålstegn ved videre drift.

– Hvordan skal dere få ut pengene?

– Dersom selskapet ikke dekker sine forpliktelser kan det være aktuelt å holde styremedlemmer eller eiere ansvarlige. Vi vil vurdere å gå videre med saken dersom det er nødvendig, sier Schjøtt.

Vurderer anke

DN har vært i kontakt med styreleder, og en av eierne av selskapet, Gotfred Andenes. Han ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til advokat Marcus Josef Indrevær.

– Vi skal nå gjennomgå dommen med vår klient, og vurdere en eventuell anke, skriver Indrevær i en epost.

Stridstemaet i retten var om Solmunde hadde ansvaret for salget. Indrevær mener det er to tidligere ansatte som har handlet illojalt. Selskapet mener derfor det ikke er ansvarlige for salget. Indrevær opplyser også om at det er iverksatt rettslige skritt mot de to.

DN har vært i kontakt med de to tidligere ansatte. Begge to er svært uenige med Indreværs fremstilling av saken, og mener det er en ansvarsfraskrivelse fra selskapets side å skylde på dem. Ingen prosjekter ble solgt uten at de var godkjent av ledelsen, ifølge den selgeren.

«Svindel»

Indrevær vedgår at produktet ikke var slik investorene ble forespeilet.

– Det er mye som tyder på at hele finansproduktet er en svindel. Vi har iverksatt undersøkelser overfor advokatene som har gått god for produktet, for å finne ut hva som har skjedd.

– Schjøtt sier de vi gå etter eierne dersom erstatningen ikke blir betalt. Hva tenker du om det?

Dagens eiere var ikke eiere på den tiden da finansproduktet ble formidlet, og var minoritetsaksjonærer da søksmålet for Bergen tingrett ble tatt ut. Eierne var heller ikke på noen måte involvert i formidlingen av produktet, eller hadde noen grunn til å bli det. Vi kan ikke se hvilket rettslig grunnlag som kan påberopes for å holde eierne ansvarlig.

Inndratt konsesjon

Solmunde fikk inndratt konsesjonen til å drive investeringstjenester av Finanstilsynet i slutten av 2018. I tillegg gjennomførte tilsynet et stedlig tilsyn med selskapet. I sin rapport etter tilsynet skriver de følgende:

«Finanstilsynet anser det som svært alvorlig at Foretaket ikke har forsikret seg om at kundene har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å forstå risikoen forbundet med produktene som Foretaket tilbyr for salg».

I dommen trekkes dette frem som en treffende beskrivelse selskapets håndtering av investorene. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.