Modesser Chaudhri mener han ble sagt opp i Forum Securities som hevn for at han varslet om kritikkverdige forhold i meglerhuset, som er ledet av den tidligere Imarex-toppen og RS Platou-megleren Herman Michelet.

Chaudhri har saksøkt Forum Securities for usaklig oppsigelse og krever erstatning for tapt inntekt. Forrige uke møttes partene i Oslo tingrett.

Forum Securities sier Chaudhri aldri var ansatt som meglersjef, men kun var en vanlig aksjemegler ansatt på prøvetid. Meglerhuset mener Chaudhri handlet i strid med god meglerskikk og at han kun fremstiller seg selv som varsler for å presse selskapet for penger.

Ifølge Chaudhri skal Forum Securities ha brutt loven på flere punkter i sin meglervirksomhet og truet ansatte for å forhindre dem fra å vitne i saken. Forum Securities mener på sin side at Chaudhri har stjålet forretningshemmeligheter fra selskapet og personlige dokumenter fra ledelsen.

Tok på seg sjefsrollen

Chaudhri var tidligere meglersjef i det lille meglerhuset Midcost Capital, som mistet tillatelsen til å yte investeringstjenester i mars 2017 på grunn av brudd på kravene til kapitaldekning. Etter konkursen i Midcost var Chaudhri på jakt etter et nytt selskap han og meglerteamet kunne jobbe for, og Chaudhri møtte derfor ledelsen i Forum Securities i begynnelsen av april.

På dette møtet mener Chaudhri at han ble ansatt som meglersjef og at det ble avtalt vilkår som sikret ham millionlønn. Meglerhusets ledelse mener at det kun var snakk om et uformelt møte og at Chaudhri hverken ble ansatt, eller ble lovet noen bestemte betingelser.

Den tidligere Imarex-toppen og RS Platou-megleren Herman W. Michelet blir i en betent arbeidskonflikt beskyldt for egenhandel med finansielle instrumenter og trusler mot ansatte i meglerhuset Forum Securities, der han nå er toppsjef. Michelet avviser kritikken.
Den tidligere Imarex-toppen og RS Platou-megleren Herman W. Michelet blir i en betent arbeidskonflikt beskyldt for egenhandel med finansielle instrumenter og trusler mot ansatte i meglerhuset Forum Securities, der han nå er toppsjef. Michelet avviser kritikken.

Det ble aldri laget eller skrevet under på noen kontrakt som slo fast at Chaudhri skulle være meglersjef. Isteden fikk han noen dager senere et tilbud om å bli vanlig aksjemegler.

– Men da arbeidskontrakten ble oversendt, sto det tydelig i eposten at Chaudhri var tiltenkt stillingen som meglersjef, sa advokat Ida Solberg Henning, som representerer Chaudhri.

Dette vedgår også Forum Securities, men advokat Jan Fougner, som representerer meglerhuset, mener det er langt fra dette til å påstå at Chaudhri allerede var ansatt som meglersjef. Uansett hva kontrakten sa og hva partene var blitt enige om, var det imidlertid ikke tvil om at Chaudhri opptrådte som en meglersjef.

Den nyansatte megleren fant seg plass på enden av meglerbordet, begynte å holde daglige morgenmøter, skrev rapporter og gjennomførte individuelle samtaler med de andre meglerne, kom det frem i retten.

Varslet lovbrudd

Advokat Henning viste også til at Chaudhri ble presentert som meglersjef i interne notater, samt på Forum Securities nettsider.

– I løpet av den første tiden i Forum Securities oppdaget Modesser Chaudhri en rekke alvorlig kritikkverdig forhold i meglerhuset, sa Henning i tingretten.

Blant forholdene Chaudhri mente at kunne være i strid med loven, var at:

  • Forum Securities drev omfattende corporatevirksomhet uten nødvendig konsesjon, blant annet ved å ringe rundt til kunder i forbindelse med kapitalinnhenting til selskaper.
  • Daglig leder Herman Michelet handlet selv finansielle instrumenter og kontaktet ansatte ved meglerbordet for å påvirke deres kjøp.

Chaudhri sier han tok disse forholdene opp i et møte med compliance-ansvarlig Arne Aarhus, og mener at den påfølgende oppsigelsen var gjengjeldelse for varslingen.

Påpekte brudd på god meglerskikk

Forum Securities har en helt annen versjon av historien. Ifølge advokat Fougner var hensikten med det aktuelle møtet å ta opp alvorlige brudd på god meglerskikk i Chaudhris arbeid.

– Meglerne som kom fra Midcost Capital, hadde en annen kultur, og det dukket opp flere problemer knyttet til dette i løpet av de første månedene, sa Fougner.

Advokat Jan Fougner (til venstre) og compliance-ansvarlig Arne Aarhus i Forum Securities måtte svare for alvorlige beskyldninger fra aksjemegleren Modesser Chaudhri i Oslo tingrett denne uken.
Advokat Jan Fougner (til venstre) og compliance-ansvarlig Arne Aarhus i Forum Securities måtte svare for alvorlige beskyldninger fra aksjemegleren Modesser Chaudhri i Oslo tingrett denne uken. (Foto: Gunnar Lier)

Forum Securities var blant annet kritisk til at Chaudhri ikke fulgte regelen om alltid å snakke med kunder i sin jobbtelefon som det ble tatt lydopptak av, slik loven krever. Chaudhri skal hyppig ha vekslet til sin private mobil da han snakket med kunder, og meglerhuset mener han ofte opptrådte uprofesjonelt. I retten ble det blant annet avspilt et lydopptak der Forum Securities mener at Chaudhri presser en kunde til å gjennomføre en handel kunden ikke ønsker.

Det var ifølge compliance-ansvarlig Aarhus først etter at disse forholdene ble tatt opp med Chaudhri, at han kom med beskyldninger mot meglerhuset.

«Styret var informert»

Forum Securities-sjef Herman Michelet avviser Chaudhris kritikk.

– Dette er en arbeidstvist. Beskyldningene har ikke noe med saken å gjøre, og har heller ikke noen forankring i virkeligheten, sier Michelet til DN.

Han understreker at hans egen handel i finansielle instrumenter, såkalte CFD-er (contracts for difference), ble gjort innenfor det gjeldende regelverk.

– Styret var informert om dette. Dette er også forhold som ble avsluttet for mer enn seks måneder siden, før denne konflikten oppsto, sier Michelet, som utover dette ikke ønsker å kommentere beskyldningene.

Advokat Fougner spurte i Oslo tingrett om hvordan Chaudhri har klart å få tak i Michelets private transaksjonsutskrifter og slo fast at retten må vurdere om de er tilegnet på ulovlig vis.

Økt konfliktnivå

Michelet sier til DN at Chaudhri unnlot å opplyse om at han var tidligere straffedømt og at han ikke ville ha blitt ansatt dersom meglerhuset visste om dette. Chaudhri ønsker ikke å kommentere denne kritikken utover å presisere at dommen var knyttet til veitrafikkloven.

Etter å ha jobbet rundt fire måneder i Forum Securities, fikk Chaudhri i midten av august i fjor beskjed om at han ikke var aktuell som meglersjef. Chaudhri mener dette var en oppsigelse fra en stilling han allerede hadde fått.

I ukene etter eskalerte konfliktnivået mellom partene. Ifølge meglerhuset skal Chaudhri blant annet ha startet å ha private «peptalks» med andre ansatte der han prøvde å sette dem opp mot ledelsen og meglerhuset. Han skal blant annet kommet med alvorlige beskyldninger og anbefalt de ansatte å finne annet arbeid, noe Forum Securities anser som sabotasje.

«Stjal forretningshemmeligheter»

I ukene etter at han ble oppsagt, oppdaget meglerhusets it-avdeling en kraftig økning i aktiviteten på Chaudhris epostkonto. Forum Securities ønsket derfor innsyn i meglerens brevutveksling og fikk under oppsyn av Chaudhri og hans advokat gjennomføre begrensede søk i postkassen.

Etter at aksjemegler Modesser Chaudhri (foran til høyre) fikk beskjed at han ikke var aktuell som meglersjef i Forum Securities brøt det ut full krig mellom han og meglerhuset. Chaudhri mener oppsigelsen er hevn for at han varslet om mulige lovbrudd til compliance-ansvarlig Arne Aarhus (bak til venstre)
Etter at aksjemegler Modesser Chaudhri (foran til høyre) fikk beskjed at han ikke var aktuell som meglersjef i Forum Securities brøt det ut full krig mellom han og meglerhuset. Chaudhri mener oppsigelsen er hevn for at han varslet om mulige lovbrudd til compliance-ansvarlig Arne Aarhus (bak til venstre) (Foto: Gunnar Lier)

– Innsynet avdekket at Chaudhri hadde videresendt en rekke eposter med innhold av intern karakter om selskapet, herunder informasjon om kunder, kundelister og andre forretningshemmeligheter, sa Fougner i Oslo tingrett.

Da Forum Securities senere fikk høre at et konkurrerende meglerhus hadde fått tilgang på selskapets kundeliste, valgte Fougner å politianmelde Chaudhri for tyveri av forretningshemmeligheter.

Skal ha truet ansatte

Ifølge Chaudhris advokat Ida Solberg Henning skal meglerhussjef Michelet ha truet selskapets ansatte, inkludert to navngitte vitner, for at de ikke skulle vitne i saken som nå var på full vei mot domstolen. Michelet skal blant annet ha sagt at det ville være «ren idioti» å vitne i saken, at de som gjorde dette, kunne «begynne å se seg om etter en ny jobb».

Disse truslene ble også politianmeldt. Forum Securities avviser at de ansatte ble truet.

I slutten av august ble Chaudhri sagt opp fra stillingen som aksjemegler, og fra 13. september ble han stengt ute fra meglerhusets kontorer. Forum Securities mener at Chaudhri var ansatt på prøvetid og at selskapet hadde mulighet til å si ham opp med en så kort oppsigelsestid. Chaudhri krever full lønn som meglersjef frem til 10. januar.

Mens Chaudhri mener at han ble lovet fast og variabel lønn som ville utgjøre rundt 1,3 millioner kroner i året, mener Forum Securities at Chaudhris avtalte lønn var under halvparten av dette.

Dom i saken ventes innen utgangen av februar. (Vilkår)

​Slik skal han klare det umulige
Statoil-sjef Eldar Sætre stiller gjerne opp om tre år for å gjøre opp regnskap for om han har lykkes.
01:53
Publisert: