I fjor høst fikk fagsjef Frode Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) sparken. Den nyansatte toppsjefen Robert Eriksson, tidligere arbeidsminister fra Frp, mente Frode Reppe i flere saker hadde opptrådt sterkt kritikkverdig.

Reppe saksøkte NSL og vant sist uke frem. I dommen slår Sør-Trøndelag tingrett fast at oppsigelsen var ugyldig. Retten tilkjenner Reppe både 50.000 kroner i oppreisning, snaut 24.000 kroner i erstatning for tapte feriepenger pluss 400.000 kroner i erstatning for fremtidig erverv.

Mangler en drøy million

Men retten kuttet kraftig i salærkravet fra Reppes advokat Nina Gundersen Sandnes fra advokatfirma Kluge. Hun krevde 2,44 millioner for 680 timers arbeid. Tingretten mente kravet var vesentlig for høyt. «Etter rettens syn er bevisførselen i denne saken vesentlig for omfattende. Retten anser videre at partenes bruk av rettslige medhjelpere ikke var nødvendig for å gi retten et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag, noe som har sammenheng med sakens omfang, som altså partene må bære ansvaret for. Retten tar utgangspunkt i at saken med mer fornuftig ramme ville krevd halvparten av de 680 registrerte arbeidstimer.»

Retten mente dermed den tapende part, altså NSL, kun skulle dekke 1,37 av Reppes samlede saksomkostninger på nær 2,5 millioner.

Hvem betaler resten?

Advokat Nina Gundersen Sandnes vil ikke si hvem som er med på å spleise på hennes regning etter dommen i Reppe-saken.
Advokat Nina Gundersen Sandnes vil ikke si hvem som er med på å spleise på hennes regning etter dommen i Reppe-saken. (Foto: Kluge)

– Er tatt hånd om

Advokat Nina Gundersen Sandnes sier spørsmålet om dekning av hennes salær er noe som var tema allerede da hun påtok seg oppdraget.

– Det er tatt hånd om. Vi visste at dette ville bli en sak som ville kreve omfattende arbeid med dertil høye kostnader. Med den dekningen retten har kommet til, ville det være umulig å finne en advokat fra et av de store advokatfirmaene til å ta jobben. Reppe ønsket min bistand til tross for hvilke kostnader det ville innebære, og slik ble det, sier advokat Nina Gundersen Sandnes.

– Hva mener du med at dette er tatt hånd om?

– Dette er et forhold som er gjennomtenkt og løst. Mer ønsker jeg ikke å si om den saken.

– Men er det Reppe som betaler det resterende av din faktura ut over det NSL er dømt til å betale – altså en drøy million?

– Reppe har fått tilkjent en god erstatning som vil komme han til gode. Samtidig har jeg og vi utført vårt arbeid under tett dialog med ham. Dialogen omfatter selvsagt også de kostnader som har påløpt. Vi får selvsagt da betalt for det arbeidet vi har utført.

– Av hvem da?

– Dette er et forhold mellom Reppe og Kluge, og jeg har som sagt ikke ytterligere kommentarer til det spørsmålet. Generelt kan jeg bekrefte at dette er en sak som har skapt et stort engasjement i bransjen, hos mange sentrale aktører og ikke minst hos NSLs medlemmer. Det har til og med ført til at mange medlemmer har meldt seg ut av NSL som en reaksjon på oppsigelsen av Reppe.

– Så det er disse tidligere medlemmene, altså oppdrettere, som har forpliktet seg til å betale?

– Jeg har ingen kommentar til dette uansett hvilken måte spørsmålet stilles på, sier Gundersen Sandnes.

Vil ikke kommentere

DN vet at minst seks oppdrettsaktører meldte seg ut av NSL som direkte følge av oppsigelsen av Frode Reppe. Disse seks er Edelfarm, Ocean Quality, Kråkøy Slakteri, Engesund Fiskeoppdrett, Refsnes Laks og Polar Seafrozen. Samlet hadde disse et overskudd på over 200 millioner kroner i siste tilgjengelige regnskapsår (2016).

På spørsmål om Ivar Refsnes i Refsnes Laks i Trøndelag er med på spleiselaget, svarer han kun: «jeg har ingen kommentar til det».

Svein Eivind Gilje, daglig leder i Engesund Fiskeoppdrett i Fitjar i Hordaland, er heller videre snakkesalig.

– Det vil jeg hverken svare ja eller nei til, er det eneste han vil si.

Frode Reppe skriver i en sms til DN at han ikke kan kommentere noe så lenge dommen ikke er rettskraftig.

Det hører for øvrig med til historien at dersom dommen fra tingretten blir anket og kommer opp til ny behandling i lagmannsretten, kan regningen som havner hos spleiselaget bli betydelig større. (Vilkår)

Drepte tre på åpen gate i Belgia
Tre personer ble drept på åpen gate i Belgia. Statlig TV-kanal hevder skytingen kan være terror-relatert.
00:50
Publisert: