– For Aas oppleves det som viktig å få vekk denne siste delen av saken, sier advokat Frode Sulland.

Hans klient, Trond Arne Aas, ble dømt til 21 dager betinget fengsel for å ha medvirket til at aksjemarkedet fikk inntrykk av at han, etter at han trakk seg som konsernsjef, fortsatt måtte følge selskapets regler for innsidere. Reglene begrenser hvilke perioder det er greit for innsidere i selskapet å handle Funcom-aksjer.

Forsvarer Sulland mener det vanskelig å se at det er grunnlag for domfellelse når retten er enig i at det som står i børsmeldingen om selskapets regler for innsidere, var riktig.

Sulland legger til at hans klient ble enstemmig frifunnet for det samme i tingretten.

I forrige måned ble Aas og tidligere nestleder i styret, Torleif Ahlsand, dømt i den såkalte Funcom-saken.

«Pump and dump»

Da tiltalen mot innsiderne i Funcom ble tatt ut i 2016 beskrev Økokrim lanseringen av dataspillet The Secret World (TSW) i 2012 som en pump and dump-operasjon. Hans Christian Koss, som er leder for Verdipapirhandelteamet hos Økokrim, tegnet den gangen et bilde av en aksjekurs som var manipulert opp, og at aksjer ble solgt i markedet til en kunstig høy kurs.

Dette synet nådde ikke Økokrim frem med, hverken i tingretten eller lagmannsretten.

– Vi har oppfattet at Økokrim med denne saken har forfulgt en rettspolitisk agenda, men det kan ikke gå ut over enkeltpersoner at man vil forsøke å endre gjeldende rett, sier Sulland.

Torleif Ahlsand ble dømt for såkalt front-running. Ahlsand, som var partner i investeringsfondet Northzone, hadde solgte sine egne aksjer i Funcom i forkant av at Northzone solgte seg ut av spillselskapet.

– Stor betydning

Statsadvokat Erik Marthinussenoi Økokrim skriver i en epost til DN:

– Vi deler ikke advokat Sullands oppfatning om at Økokrim med denne saken har forfulgt en rettspolitisk agenda.

Økokrim og Ahlsand har også anket dommen fra lagmannsretten. Man kan ikke anke til Høyesterett over bevisvurderingen knyttet til skyld. Straffeutmåling, inndraging, saksbehandlingsfeil eller lovanvendelse er eneste knagger å henge en anke på.

Økokrims anke er knyttet til at Aas ble frifunnet for å ha solgt aksjer i Funcom våren 2012, mens selskapet utredet mulighetene for en emisjon. Emisjonen ble ikke noe av.

Statsadvokat Erik Marthinussen sier til DN at det har stor betydning for børsnoterte selskaper, investorer, meglere, Oslo Børs og andre å få klarhet i hvor grensen går for hvor sikkert det er at en hendelse kan ventes å ville inntreffe, for at man skal ha innsideinformasjon.

Økokrim mener det Høyesterett må avklare graden av sannsynlighet.

– Retten har lagt til grunn at det kreves sannsynlighetsovervekt, hvilket Økokrim ikke er enig i. Retten har ikke redegjort for hva som kreves dersom det ikke kreves sannsynlighetsovervekt. Vi mener dette isolert sett også utgjør en saksbehandlingsfeil og vi har subsidiært anket over mangelfulle domsgrunner, opplyser Marthinussen.

Sulland mener Økokrims anke er søkt. Aas ble domfelt for nettopp dette punktet i tingretten, men altså frifunnet i lagmannsretten.

– De prøver å konstruere en lovanvendelsesanke, men for meg er det vanskelig å forstå at Høyesterett kan ta det til behandling. Uenigheten om lovforståelsen har ikke hatt betydning for dommen, sier Sulland.

Han viser til at lagmannsretten skrev at resultatet ville vært det samme, uansett hvilken sannsynlighetsgrad for fremtidige hendelser som anvendes.

EU-retten

Økokrim har valgt å ikke anke noe av dommen mot Ahlsand. Men den tidligere nestlederen i Funcom-styret vil ikke la dommen knyttet til front-running stå. Ahlsand ble dømt til ti måneders ubetinget fengsel, samt inndragning av 3,5 millioner kroner. Advokat Caterina Håland Gaeta, som forsvarer Ahlsand, har godt håp om at Høyesterett vil behandle anken. Hun har i kjølvannet av domsavsigelsen blitt kontaktet av flere eksperter som mener den norske rettspraksisen er på kollisjonskurs med EU-retten.

– Norsk rettspraksis må være i tråd med EU-retten, påpeker hun og opplyser at dette er forhold hun vil komme inn på i støtteskrivet til anken.

Om saken kommer opp til behandling er ikke avklart. Alle partene må skrive støtteskriv til ankene før dette kan sendes til Høyesterett. Fra Høyesterett mottar saken går det cirka fire uker til ankeutvalget avgjør om saken er prinsipiell nok til å slippe inn til behandling. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.