Helt siden 2013 har den pensjonerte tannlegen Stein Tore Bjørningstad Bjørni (86) forsøkt å kaste ut leietagerne i bygården han eier på Frogner. Han mener leietageren ulovlig bygde om to bygårdsleiligheter som ble drevet som pensjonat, til 21 enkeltstående hybler. Han tapte saken i tingretten, men anket og vant i lagmannsretten.

– Dette har tatt fire år. En tanke som slår en, er at det skal det ta så lang tid og kreve så mye ressurser for at rettferdigheten skal fyllestgjøres, for dette mener vi er riktig dom og har vært riktig hele veien, sier Bjørnis sønn Stein Erik Bjørni (59), som har engasjert seg i saken på vegne av sin far.

Forsøkte å ta over bygården

I 2010 inngikk hans far avtale om å leie ut to de leilighetene i tredje etasje i Thomas Heftyes gate til firmaet Frogner Boligutleie, som eies av Tommy Andre Nordengen (45) og Jørgen Skogli (42). 

Leilighetene har vært drevet som pensjonat siden mellomkrigstiden og hadde 12 rom til utleie da Frogner Boligutleie overtok kontrakten. Tre år senere dukket det opp et brev hos Bjørni der det fremgikk at de to forsøkte å tinglyse en avtale om å kjøpe bygården hans til langt under markedspris, en avtale Bjørni nektet å ha kjennskap til og tingretten senere kjente ugyldig. Da Bjørni så ønsket å heve leieavtalen med Frogner Boligutleie, gikk Nordengen og Skogli til sak for å beholde den. 

– Frogner Boligutleie as er overrasket og skuffet over at lagmannsretten har kommet til et annet resultat enn både Oslo byfogdembete og Oslo tingrett, skriver advokat Knut Helge Hurum i Fend Advokatfirma på vegne av Nordengen og Skogli.

Svekket helse

Nordengen og Skogli har hevdet at Bjørni gjennom en rekke avtaler om oppussing av tredje etasje i gården gikk med på den omfattende ombyggingen. Dommerne viser til at Bjørni var en mann på over 80 år med dårlig syn og svekket helse etter flere slag. «Dette må ha vært synlig for både Nordengen og Skogli», skriver dommerne, som derfor mener de to burde ha sørget for krystallklare avtaler som ikke ga rom for tvil om hva som var avtalt og ikke. 

Lagmannsretten konkluderer med at den betydelige ombyggingen og endringen «utgjør et kvalifisert mislighold som gir rett til heving etter husleieloven». 

Frogner Boligutleie, samt Nordengen og Skogli privat, blir i fellesskap også dømt til å betale erstatning på to millioner kroner for å tilbakeføre leilighetene, samt dekke Bjørnis sakskostnader på 1,3 millioner kroner.

Stein Erik Bjørni (til venstre) er glad for at hans far vant i lagmannsretten, men synes saken har tatt lang tid og kostet mye penger. Her med advokat Leif Thore Lian. Lian representerte faren i tingretten, men advokat Stein E. Hove i Brækhus førte saken for Bjørni i Borgarting lagmannsrett. 
Stein Erik Bjørni (til venstre) er glad for at hans far vant i lagmannsretten, men synes saken har tatt lang tid og kostet mye penger. Her med advokat Leif Thore Lian. Lian representerte faren i tingretten, men advokat Stein E. Hove i Brækhus førte saken for Bjørni i Borgarting lagmannsrett.  (Foto: Mikaela Berg)

– Vi får områ oss og finne ut hva vi gjør med etasjen i samråd med plan- og bygningsetaten. De har rasert hele etasjen, så vi må rive og bygge opp på nytt og ha inn fagfolk til å gjøre disse vurderingene, sier Stein Erik Bjørni. 

Han anslår at de to millionene vil dekke maksimalt halvparten av kostnadene.

– Det viktigste nå er at vi har fått en dom som er riktig og korrekt i alle henseende, så får vi bare håpe de etterlever den. Jeg håper også, på vegne av de fremleietagerne de har, at de rydder opp etter seg. Det er synd dette går ut over en tredjepart som sikkert er i god tro, men slik er det dessverre, sier Bjørni.

Nordengen og Skogli har ifølge dommen to uker på seg til å betale erstatning og «fravike leieobjektet». Dommen er foreløpig ikke rettskraftig.(Vilkår)

Fra Oslo til Trondheim på 30 minutter i Hyperloop?
«Fremtidens hurtigtog» gjorde vellykket prøvetur i 310 km/t.
00:24
Publisert: