Ankesaken mot de tre tidligere Funcom-toppene er inne i sin femte uke. Mens de første fire ukene gikk med på forklaringene til de tiltalte som er tidligere konsernsjef, hans tidligere finansdirektør og tidligere nestleder i styret, begynte retten denne uken å høre vitnene i saken.

Allerede i pausen før Morten Schjelle Larssen, tidligere salgs- og markedsdirektør i Funcom, inntok vitneboksen, var det klart at Økokrim ikke ønsket å la Larssen sette premissene for sin egen forklaring. Statsadvokat Erik Marthinussen i Økokrim gjorde Larssen klar over dette utenfor rettssalen kort tid før Larssen inntok vitneboksen.

Bakgrunnen for tiltalene i saken er at Økokrim mener de tiltalte forledet aksjemarkedet til å tro at dataspillet «The Secret World» ville bli en enorm suksess, mens de selv visste at dette ikke kom til å skje.

Loven på sin side

Fra vitneboksen viste Larssen til paragraf 133 i straffeprosessloven som sier at vitnet, så vidt mulig, skal oppfordres til å forklare seg sammenhengende.

Økokrims Marthinussen ville ikke umiddelbart akseptere dette. Han viste til at det var lite rettspraksis på området, og la til at det var lite å finne om dette i lovforarbeidene.

– Ofte må vitnene hjelpes på vei. Det er dessuten naturlig for aktoratet å presisere hva man ønsker forklaring om. Dette er en så omfattende sak, og det er mange bevistema vi har vært innom. Mitt utgangspunkt er at jeg vil anta at det gunstigste er at jeg stiller spørsmål på vanlig måte, sa aktor rettet mot dommeren.

Rettens formann, Jan Eivind Norheim, henvendte seg til Larssen og spurte hvor lang tid han tenkte å bruke på sin frie forklaring.

Da den tidligere Funcom-ansatte svarte tre-fire timer, kom det spontant fra Norheim:

– Det er neppe aktuelt.

Ettersom Larssen ikke lenger er tiltalt i saken, har han ikke advokat. Men Frode Sulland, som forsvarer Funcoms tidligere konsernsjef Trond Arne Aas, valgte å gripe ordet.

Han understreket at retten har en plikt til å følge straffeprosessloven som inneholder en oppfordring om å gjøre nettopp det vitnet ønsker.

– At det ikke er mye rettspraksis på det, følger av at dette er lovens hovedregel. Det at ikke alle vitner vil klare å følge en slik oppfordring, er kjent, sa Sulland som la til at det ikke var relevant.

– Det er viktig for retten å ta på alvor Larssens oppfatning om at dette vil tjene sakens opplysning best. Det er ikke Økokrim som bestemmer hva som tjener saken best.

Etter spørsmål fra Sulland opplyste aktor at han ikke reiste noen formell innsigelse, men at han primært ønsket å stille konkrete spørsmål til Larssen.

Dommerne trakk seg deretter tilbake.

Åpen informasjon

Retten besluttet at Larssen kunne starte med en fri forklaring, men gjorde det klart at både Økokrim og dommerne kunne si fra om de mente forklaringen ikke var tilstrekkelig relevant.

Larssen har i kjølvannet av at han ble frifunnet i tingretten kritisert Økokrims etterforskning av saken. Han har blant annet hevdet at Økokrim har tegnet et forkjært bilde av hvordan markedsverdien til Funcom har utviklet seg. Dette kom han umiddelbart inn på under sin forklaring.

Fra arkivet: Funcom kjemper om verdensherredømme med «The Secret World»
Norske Funcom kommer med det nye nettspillet The Secret World i april. Her kan du se smakebiter fra spillet og se intervju med Funcom-sjef Trond Aas. (Videojournalist: Henrik D. Meyer)
03:22
Publisert:

– Kontekst er viktig for å forstå saken, sa Larssen og viste en powerpointplansje med Funcoms markedsverdi i tiltaleperioden fra august 2011 til august 2012.

På skjermene lyste det opp en graf med en svært markert topp omtrent midt i tidsperioden.

– Vi når en topp hvor selskapet er verdt nesten 1,5 milliarder kroner, forklarte Larssen, som hadde markert med en rød prikk når dataspillet «The Secret World» ble lansert.

– Rett før lanseringen har mange ansatte solgt aksjer. Jeg tror det opprinnelig var 46 personer som var navngitt i anmeldelsen til Økokrim, sa Larssen før han visste frem et nytt lysbilde.

– Denne viser hele perioden fra børsnoteringen i 2005 frem til nyttårsaften 2018, sa Larssen og påpekte at den har mange skarpe topper etterfulgt av bratte fall.

– Hva kan årsaken til det være? spurte Larssen retorisk og fortsatte:

– Det er lanseringer av spill som «Age of Conan», «Lego Minifigures» og «Conan Exciles», samt børsmeldinger om utsettelser av lanseringer.

Larssen, som etter frifinningen har fått ny jobb i spillbransjen, trakk paralleller til hvordan aksjemarkedet analyserer hans nye arbeidsgiver, som er notert i Sverige.

– Selskapet jeg jobber i nå, har akkurat samme kurven. Det ser ut som det er markedet som har kjempeforventninger og så poff. Hvis jeg hadde vært en investor som ønsker å tjene penger på disse aksjene, så må jeg kjøpe før hypen begynner og selge meg ut før lansering. Dette er helt åpen informasjon som alle kan finne.

Økokrim beklaget

Da Økokrim startet sin utspørring av Larssen på dag to av hans vitneforklaring, tilspisset tonen seg. Larssen reagerte flere ganger da Økokrim presenterte dokumenter funnet på hans pc. Larssen mente Økokrim var uetterrettelige flere ganger ved å opplyse feil dato for når dokumentene var opprettet eller lagret.

Ved én anledning ble stemningen så fortettet at rettens formann krevde en pause.

Hans Christian Koss, en av aktorene i saken og lederen for Økokrims verdipapirhandelteam, gikk umiddelbart bort til Larssen og beklaget seg.

– Det siste jeg ønsker er å vri på fakta i saken, bedyret Koss mens han innrømmet at Økokrim hadde sagt noe som var uriktig. Larssen ønsket at Koss skulle gjenta dette i åpen rett.

Da pausen var over tok Koss ordet og innrømmet at dataene knyttet til noen av dokumentene ikke hadde blitt lagret på den måten han først trodde.

Larssen forklaring strakte seg over halvannen dag. Det er satt av ytterligere en halv dag til Larssen, men den vil først finne sted etter vinterferien. Saken mot de tre tidligere Funcom-toppene vil fortsette frem til 20. mars.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Den hyggelige nye jenta på teamet viser seg å være en skikkelig latsabb. Hva gjør du? Svaret får du i Mandagsmøtet!
– Karer, har dere kontroll? Petter Stordalen skal åpne Norges største hotell om kort tid. Rekker bygningsarbeiderne å bli ferdig til åpningsfesten?
02:06
Publisert: