En 90 år gammel kvinne fikk sitt Visa-kort belastet for til sammen 93.369 kroner på ulike nettspill. Til sammen ble hennes kort og bank-id benyttet til 12 belastninger på internett, til spillsselskapene G2A Transactions i Krakow og Steamgames, i løpet av to uker, viser en avgjørelse fra Finansklagenemnda.

Belastningene er ikke foretatt med en annen IP-adresse enn det kvinnen har. 90-åringen mener hun ikke har hatt noe med belastningene å gjøre.

Kvinnens bank, Sparebanken 1 SMN mener på sin side at kvinnen må stå ansvarlig for belastningene og at hun mest sannsynlig, eventuelt i strid med egen erindring, har oppgitt koden til nettbankbrikken til noen som senere har foretatt belastningene, fremgår det. Banken har derfor bragt klagen inn for Finansklagenemnda for å finne ut om 90-åringen kan holdes ansvarlig.

Nemnden har avvist å behandle klagen på grunn av bevissituasjonen i saken.

Kort og kodebrikke lå hjemme

Den 90 år gamle kvinnen opplyser at hun i den perioden belastningene er gjennomført har oppbevart både kodebrikken og kortet hjemme. Selv driver hun ikke med nettspill, og heller ikke hennes 87 år gamle ektemann, fremgår det. I tillegg opplyser kvinnen at hun ikke noe sted har skrevet ned koden og at kodebrikken var oppbevart på et trygt sted.

Belastningene ble foretatt i løpet av en periode på to uker, som regel med et par dagers mellomrom. Seks av dagene i denne perioden var 90-åringen og mannen bortreist, opplyses det.

– Ingen forklaring

I løpet av de to ukene har det også blitt overført penger fra en annen av 90-åringens kontoer til den kontoen som er tilknyttet bankkortet. Alle belastningene er godkjent med bank-id.

– Kortholder avkrefter at det har sittet noen i stuen hos henne og spilt, i hvert fall ikke så lenge hun har vært der. Kortholder har ingen forklaring på hvordan noen har fått tilgang til hennes passord til nettbankbrikken, da hun ikke har opplyst dette til noen, heller ikke på telefon, heter det.

Sist gang 90-åringen brukte kortet var en måned før første belastning ble foretatt, da hun tok ut penger i en minibank. Men kvinnen har selv benyttet nettbankbrikken til å betale regninger innimellom transaksjonene til spillselskapene.

– Mest sannsynlig noen hun kjenner

90-åringens bank mener kvinnen må stå ansvarlig for belastningene. Ifølge banken er det mest sannsynlig at hun har oppgitt koden til nettbankbrikken til noen som skulle hjelpe henne med noe på internett, og at vedkommende senere har foretatt belastningene.

– Mest sannsynlig er det noen kortholder kjenner. Banken viser til at både kortet og kodebrikken er i behold, noe som ville ha vært usannsynlig dersom kortet var misbrukt av uvedkommende, heter det.

– Bruksmønsteret hvor nettbankbrikken er benyttet med jevne mellomrom i løpet av to uker tilsier at noen i kortholders omgangskrets har vært tilstede i hennes bopel og foretatt belastningene.

Banken mener kvinnen har opptrådt grovt uaktsomt og at hun derfor kan holdes ansvarlig for 12.000 kroner.

Svakt grunnlag for konklusjon

Finansklagenemnda utelukker ikke at bankens forklaring stemmer, men mener det ikke er tilstrekkelige holdepunkter til å legge den til grunn som bevist.

– Nemnda vil bemerke at det i prinsippet er banken som har bevisbyrden for forsettlig eller grovt uaktsom unnlatelse av å beskytte personlige sikkerhetsanordninger. Det samlede bevisbildet slik det fremgår av sakens dokumenter, gir etter nemndas oppfatning et svakt grunnlag for en konklusjon i saken, heter det i avgjørelsen.

På grunn av bevissituasjonen mener nemnden at saken ikke kan behandles. (Vilkår)

Aksjetips til sjefene i Norwegian
Børskommentator i DN Thor Christian Jensen gir et aksjetips til konsernsjef og styreleder i Norwegian.
00:42
Publisert: