De tre mennene ble tiltalt for å ha svekket verdien og markedsgrunnlaget for to selskaper i Hedmark som begjærte oppbud og ble slått konkurs høsten 2015.

Men tingretten fant det ikke bevist at noen av de tiltalte, forut for konkursåpningen i containerselskapene utførte handlinger som var egnet til å svekke kreditorenes dekningsutsikter.

Pål Sverre Hernæs fra advokatfirmaet Hjort var forsvarer for en av de tiltalte, advokaten Harald Røer. Hernæs sier at frifinnelsen var som forventet.

– Vi mener selve anmeldelsen og tiltalen var basert på ubegrunnede rykter. Det kom tydelig frem under sakens gang, sier Hernæs til DN.

Økokrim bestrider det Hernæs sier.

– Generelt kan jeg si at Økokrim er uenig i det. Tiltalen ble tatt ut fordi vi mener at det forelå straffskyld, og at vi kunne bevise det i retten, sier politiadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim til DN.

Forventer ikke anke

Hernæs sier det vil overraske ham om Økokrim anker frifinnelsen.

– Dette har vært en veldig stor belastning for min klient, særlig med tanke på at han er advokat selv. Han har vært siktet og tiltalt siden begynnelsen av 2016. 

– Kommer dere til å fremme erstatningskrav, om Økokrim ikke anker?

– Det er for tidlig å si. Vi kommer tilbake til det, sier Hernæs.

Hernæs opplyser at Harald Røer ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Vil vurdere anke

En av mennene var også tiltalt for å ha begått simpelt bedrageri overfor en finansinstitusjon, men ble frifunnet av Oslo tingrett.

 – Økokrim vil nå vurdere om dommen skal ankes, sier politiadvokat Dahl i Økokrim. (Vilkår)

NHO-sjefen blir personlig når hun svarer Harald Eia i debatten om få kvinnelige toppledere
– Det er det viktigste vi kan gjøre for å få flere kvinnelige toppledere.
02:12
Publisert: