DN har tidligere omtalt hvordan Omicron og en rekke andre selskaper aktivt oppsøkte eldre personer for å få dem til å investere i risikofylte prosjekter og finansprodukter.

Selskapene opererte blant annet uten konsesjon fra Finanstilsynet.

Omicron ble etablert i 2016 med en forretningsplan om å kjøpe eiendom og syndikere prosjektene til investorer. De hadde til sammen klart å hente inn omtrent 240 millioner kroner fra ulike investorer, deriblant eldre.

I 2018 ble selskapet slått konkurs.

Nå er Erik Eriksen, én av Omicrons tidligere investeringsrådgivere, i Moss tingrett dømt til å betale 1,3 millioner kroner i erstatning til en av sine gamle kunder.

Erik Eriksen sluttet i selskapet i 2017, og er den eneste fra Omicron som er blitt stilt erstatningsansvarlig for sin rådgivning.

Investerte 2,5 mill.

Ifølge dommen fikk kvinnen (67) høsten 2016 en telefon fra Erik Eriksen som presenterte seg selv som partner i Omicron. Eriksen forespeilet henne muligheten til å investere i eiendomsprosjekter via aksjekjøp.

Senere møttes kvinnen og Eriksen i Omicrons kontorlokaler. Etter møtet bestemte kvinnen seg for å tegne aksjer i to eiendomsprosjekter til en verdi av 2,5 millioner: Kristian Augustus gate 7 A og Drammensveien 35 Invest.

Hun fikk deler av summen tilbake da et nytt styre ble satt inn og eiendommene ble solgt. Resten måtte hun gå til retten for å få tilbakebetalt.

I sin avgjørelse skriver retten at det foreligger en årsakssammenheng mellom Eriksens uaktsomme rådgivning og kvinnens økonomiske tap.

– Denne saken viser med all tydelighet at investeringsrådgiver kan ha et personlig ansvar, ikke bare selskapet eller styret. Det foreligger her klar årsakssammenheng mellom tapet og rådgivningen, sier kvinnens advokat Tore J. Hjelseth.

Eriksen har ikke besvart DNs gjentatte henvendelser. Han representerte seg selv under rettssaken.

«Helt ukjent for meg»

I dommen viser retten blant annet til epostutvekslinger mellom kvinnen og Eriksen, hvor Eriksen tydelig oppfordret til investering i Drammensveien. Han skrev blant annet at hun burde flytte deler av sine tre millioner kroner som hun hadde i banken for å investere i Drammensveien.

I tillegg skrev han at investeringen vil gi en akkumulert avkastning på 36,9 prosent på under tre år.

Eriksen tok kontakt gjentatte ganger via epost for å fortelle om avkastningsmulighetene og hva kvinnen burde gjøre med sine oppsparte midler. Han skrev også at det ville bli enkelt for kvinnen å selge seg ut av prosjektet hvis hun ønsket, ifølge dommen.

I en av epostene svarte kvinnen at hun var blitt beroliget av Eriksens ord og at det er «godt å ha deg til rors». Kvinnen skrev også at «denne måten å plassere penger på er helt ukjent for meg». Kvinnens advokat Torje J. Hjelseth forteller at epostene var en viktig del av domsavgjørelsen.

– I epostene kommer det frem at hun stoler helt på ham. Hun må anta at han har kompetanse og at han er opptatt av hennes situasjon og behov, sier Hjelseth.

Risikofylte eiendomsprosjekter

Omicron-meglerne lyktes i å få rundt 240 millioner kroner fra ulike småsparere og investorer i form av aksjer i overprisede eiendomsprosjekter.

Forretningsideen var å syndikere eiendommer til eldre investorer. Eiendommene var i flere av tilfellene kjøpt og solgt før småsparerne gikk inn – til en prisstigning på over 40 prosent.

Investorene som ble lovet avkastning på investeringen, fikk det aldri. Samtidig tok sjefene og meglerne i Omicron millionhonorarer.

Bruktbilimportør og annonseselger Bernt D. Ellingsen etablerte Omicron, men ble avsatt i 2018 av investorene, og et nytt styre ble satt inn i de to eiendomsselskapene.

Det ble også tatt arrest i en rekke av hans eiendeler.

Usikkert om pengene kommer

– Vi antar at det kan bli utfordrende å få inndrevet hele beløpet. Dette er ofte personer som tidligere har fløyet høyt med fine titler og lekre kontorer, men som det senere ikke har gått så godt økonomisk for. Selskapene de har vært involvert i har gått konkurs, sier advokat Hjelseth.

Det er ikke kjent om andre investorer som tapte penger til Omicron har gått til sak mot selskapet eller noen av rådgiverne.

– Jeg kjenner ikke til andre enkeltinvestorer som har gått til sak i dette sakskomplekset rundt Omicron. Mange orker ikke belastningen med rettslige prosesser etter investeringer der de er blitt lurt, sier Hjelseth.

Advokaten legger til at det koster å gå til søksmål, og at en rettssak er en stor belastning for dem som allerede har tapt penger.

– Klienten ville kjøre denne saken fordi noen må orke og gidde. Det er utfordrende når man står alene og kan oppfattes som en nidkjær kranglefant, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.