I starten av april i år skulle fysiker og næringslivstopp Grace Reksten Skaugen og mannen Morits Skaugen overta to luksusleiligheter i Halvdan Svartes gate 7 på Frogner i Oslo, fire måneder på overtid.

Pris da de inngikk avtale om kjøp i 2016, var 48 millioner kroner. Skaugen ønsket imidlertid å betale en lavere pris for leilighetene, da hun mente de ikke holdt avtalt standard.

Utbygger Hax Eiendom nektet da å gjennomføre overtagelsen fordi betaling kom for sent, og ønsket å heve kjøpet. Derfor overførte likevel Skaugen kjøpssummen – 30 dager etter at leiligheten skulle være betalt.

Boligkonflikten har allerede vært to runder i rettsapparatet og fått en midlertidig avgjørelse. Skaugen har vunnet frem både i tingretten og lagmannsretten med sitt ønske om at utbygger ikke får selge leilighetene til noen andre og heve kjøpet, men ikke om å få leilighetene overført til seg.

Den 25. til 27. november skal Oslo tingrett ta stilling til om utbygger får heve kjøpet.

Det var Finansavisen som først omtalte søksmålet.

Solgte villaen på Frogner

– Vi inngikk avtale om kjøp av hva som så ut til å bli en flott leilighet i 2016 og solgte vårt hjem som følge av dette, skriver Skaugen i en epost til DN.

Hun og mannen solgte hjemmet i Gyldenløves gate på Frogner for å flytte til Halvdan Svartes gate nr. 7. I mellomtiden melder Finansavisen at paret leier i kjelleren hos finanstopp Christen Sveaas.

– Vi erfarte sammen med faglige rådgivere at det vi avtalte i kjøpekontrakten, ikke var på plass på overtagelsestidspunktet i april. Vi motsatte oss derfor overtagelsen og holdt betalingen tilbake. For å unngå tvil om våre intensjoner om å overta, valgte vi likevel å betale kjøpesummen til megler, samtidig som vi ba om at deler av beløpet ikke ble betalt ut til Hax før situasjonen var avklart.

Hun viser til at Hax Eiendom har ønsket å heve kjøpet fordi kjøpesummen ble innbetalt for sent, noe Skaugen ikke mener kontrakten tillater.

– Tingrett og lagmannsrett har i avgjørelser rundt vårt krav om midlertidig forføyning konkludert med at hevingen fra Hax var urettmessig. Hax fastholder likevel sitt syn og nekter oss å ta over. Det som skal avgjøres av tingretten nå, er om de har rett til å opprettholde hevingen, noe vi mener de ikke har.

– Hvordan har dere opplevd prosessen?

– Det er klart det er en nedslående prosess, det er hjemmet vårt, svarer Skaugen.

«Har kostet oss dyrt»

Utbygger er heller ikke fornøyd med at saken nå skal opp i rettssystemet en tredje gang.

– Denne konflikten er forferdelig og veldig ødeleggende. Det er en krevende situasjon når du har oppført et kostbart bygg, da er man jo nettopp tom for penger, sier styreformann Nils Axel Hveding i Hax Eiendom.

Ifølge ham har prosessen kostet Hax dyrt, og nå håper han at de skal vinne frem i retten så de kan få solgt eiendommen videre.

Hevingsgrunnlaget som Hax Eiendom påberoper seg, er altså at Skaugen betalte for sent. Hveding opplyser at det heller ikke er aktuelt for dem å selge leilighetene til en lavere pris til Skaugen enn først avtalt.

– Man får ikke leiligheter til eget forgodtbefinnende prisavslag, sier Hveding.

– Skaugen har flere ganger sagt at det kommer en liste med de feil og mangler hun mener gjør at hun skal ha 12 millioner i avslag. Hun har lovet at megler skal komme med en faglig begrunnet oversikt, men det har vi aldri fått. Det har vært forskjellige forklaringer på hva hun mener har manglet, men aldri en samlet oversikt som er faglig begrunnet og med seriøse kostnadsoverslag, sier Hveding.

Skaugen ønsker ikke å kommentere om beløpet på 12 millioner kroner stemmer, ei heller gå i detalj på hvilke mangler hun mener hefter ved eiendommen.

«En direkte løgn»

Skaugen avviser likevel at det beløp hun krever for mangler, er for høyt, og forteller at mangelvurderingen er gjort av fagfolk fra Opak og Norconsult. Hun skriver til DN at det derimot hadde stilt seg annerledes om Hax Eiendom hadde latt dem slippe til på eiendommen, slik at de kunne gjort grundigere undersøkelser.

– Ved vurderingen har vi hensyntatt at Hax siden april konsekvent har nektet oss nødvendig tilgang til eiendommen sammen med våre byggefagkyndige rådgivere for å vurdere manglenes omfang og det arbeidet Hax sier er ferdigstilt. Vi har hele tiden vært tydelige på at beløpet kan og vil bli redusert dersom slike undersøkelser viser at det varslede beløp er for høyt, skriver Skaugen.

Hax Eiendom avviser på sin side at Skaugen ikke får slippe til på den omtvistede eiendommen.

– Det er feil og en direkte løgn. Skaugen har hatt et titall befaringer med sine sakkyndige under hele byggeprosessen, og har hatt anledning til å kommentere og påvirke detaljer i løsning, konstruksjon og overflater underveis, sier han.

Hveding legger også til at Skaugen fikk tilbud om å komme på ny befaring i september.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.