I januar i fjor tok Økokrim ut tiltale mot tre menn for grov korrupsjon, der en av de tiltalte, tidligere logistikksjef Gunnar Ole Lidahl i fiskefôrprodusenten Ewos, skulle ha mottatt bestikkelser over to millioner kroner fra ulike leverandører.

De tre mennene ble dømt til lange fengselsstraffer i tingretten, men anket dommen.

Nå har Frostating lagmannsrett behandlet saken på nytt.

«Veloverveid»

Tidligere logistikksjef Gunnar Ole Lidahl dømmes til fengselsstraff i to og et halvt år. Han får også inndratt utbytte med 895.126 kroner.

I tingretten ble han dømt til fire år i fengsel og inndragning av 1,5 millioner kroner.

63-åringen er dømt for tre tilfeller av grov korrupsjon og ett tilfelle av simpel korrupsjon. Han skal ifølge lagmannsretten ha mottatt vel 1,22 millioner kroner. Lidahl er frifunnet for ett tilfelle av grov korrupsjon og for grov økonomisk utroskap.

I dommen heter det at overføringene pågikk over en periode på syv og et halvt år og at handlingen bærer preg av å «være veloverveid og med et fast forsett».

Det har ikke lykkes DN å komme i kontakt med Lidahls forsvarer.

Frifunnet

Samtidig dømmes Ove Nikolai Vilnes for to tilfeller av grov korrupsjon etter å ha betalt 483.406 kroner i bestikkelser. Vilnes er styreleder i rederiet Artic Shipping som hadde forretningsforbindelser med Ewos. Artic Shipping eies av Artic Group, der Vilnes kontrollerer mesteparten av aksjene.

Vilnes får en fengselsstraff på ett år og fire måneder. Han er frifunnet for grov økonomisk utroskap og hvitvasking av utbyttet fra egne straffbare handlinger, såkalt selvvask.

– Dommen er ikke rettskraftig. Det tas foreløpig til etterretning at vår klient er frifunnet for det meste i forhold til de beløp som var tatt med i tiltalen. Anke vurderes. Vi finner det ikke riktig å gi ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, skriver Vilnes' forsvarer Bjarte Grønlien i en tekstmelding.

I tingretten ble Vilnes dømt til tre og et halvt år i fengsel og inndragning av utbytte med 75.000 euro.

Dommen er ikke rettskraftig. Ankefristen til Høyesterett er på to uker fra dagen dommen er avsagt.

Den tredje mannen som ble dømt i tingretten, ble frifunnet av lagmannsretten for to tilfeller av grov korrupsjon.

Mannens forsvarer, Arild Christian Dyngeland, har ikke snakket med sin klient etter dommen ble avsagt.

– Jeg tar for gitt at han er lettet over frifinnelsen, sier Dyngeland.

Sjelden sak

Etterforskningen startet etter at det i forbindelse med en annen straffesak ble funnet et større kontantbeløp hjemme hos Lidahl. Økokrim har gått igjennom forhold til går helt tilbake til 2003.

– Saker av denne karakter hvor det er omfattende korrupsjon mellom to private næringsdrivende parter er relativt sjelden at vi har. Ofte er det bestikkelser av offentlige tjenestemenn eller noe sånt. Men også korrupsjon mellom norske næringsdrivende er med på å svekke den reelle konkurransen og er sterkt samfunnsskadelig og det gjenspeiler de strenge straffene, sa førstestatsadvokat i Økokrim, Elisabeth Harbo-Lervik, til DN i fjor høst i forbindelse med dommen fra tingretten.

– Lagmannsretten har ikke funnet det bevist det samme omfanget av grov korrupsjon som lå til grunn for tiltalen og som også tingretten la til grunn i sin domfellelse, sier hun fredag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.