To snekkere, en maler, en bilmekaniker, en kaffeoperatør og en pensjonist har drevet storstilt smugling av gullbarrer til Norge, ifølge en fersk dom fra Oslo tingrett.

Sentralt i saken står en 53 år gammel norsk snekker. Mannen utvandret i 1995, og er i dag bosatt i Sverige. Mannen har ifølge dommerne i tingretten vært den sentrale organisatoren i saken, og har lagt til rette for at totalt rundt 397 kilo gull ble tatt inn i Norge uten at det ble betalt innførselsmoms, totalt 28 millioner kroner.

Økokrim slo til mot gullsmugler-nettverk

Den samlede verdien av gullet skal ha vært minst 143 millioner kroner.

Inndrar 21 kilo gull

Nå er mannen dømt til 2,5 års fengsel.

I tillegg inndras 21 kilo gull som ble beslaglagt av politiet fra hans heleide selskap i 2012.

Mannens advokat Arnt Lauritz Kvitberg Angell har ennå ikke fått snakket med sin klient, og Angell opplyser at han ikke ønsker å spekulere på dommen. Han gir imidlertid følgende kommentar:

– Min kommentar er vel at jeg tror han kommer til å anke.

Selv om dommerne finner det skjerpende at mannen er dømt for lignende forhold tidligere, gjør de fratrekk for at det saken har tatt lang tid, samt at han i mellomtiden er dømt til fengsel i Sverige for unnlatt bokføring.

Mannen fratas også retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet på ubestemt tid.

62 leveranser

Forholdene strekker seg tilbake til perioden juni 2011 til mai 2012, og involverte flere personer både i Norge og i utlandet. Ifølge dommerne var det snakk om 62 leveranser av gull over 11 måneder, med nesten like mange grensepasseringer.

Gullet skal ha blitt transportert over grenseoverganger fra Sverige til Norge ved en rekke anledninger, i biler, der de tiltalte skal ha fått betalt 6000–10.000 kroner per levering, ifølge dommen.

Det fremgår at spaning har vært en del av bevisgrunnlaget.

Ved siden av nordmannen er en 56 år gammel svensk statsborger ansett som sentral i saken, ifølge dommen. Han ble dømt til fengsel i to år.

– Jeg har akkurat fått dommen, og leser den nå, og registrerer at min klient er funnet skyldig, men jeg ser også at domstolen er mer enig med forsvarerne i hva som er en riktig straff enn hva påtalemyndigheten foreslår, og det er vi jo glade for, sier advokat Jan Erik Teigum til DN.

Mannen, som arbeider som maler, er også fratatt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i fem år.

– Min klient var forberedt på å få en straff for det han har gjort, men om vi skal gå til anke på dommen, må vi diskutere. Dommen skal forkynnes på mandag, og vi vil da bruke de neste to ukene på å diskutere om vi skal anke, sier Teigum.

Beste resultatet vi kunne håpet på

Tre svensker og en finne er i tillegg dømt for å ha vært kurerer, og idømmes mellom fem og 12 måneder fengsel. To av dem har allerede sittet 52 dager i varetekt, og resten av straffen gjøres betinget for alle disse fire dømte.

– Jeg synes det ble et bra resultat, min klient erkjente forholdene i dommen og fikk en korrekt utmålt straff som er betinget. Aktor ønsket ubetinget fengsel, men vi endte med at min klient ikke må tilbake til fengselet. Han kan fortsette i jobben sin og forsørge familien, sier Stian Bergersen Mæland som forsvarte en av de fire.

Advokat Petter Bonde er enig, og hans klient kommer heller ikke til å anke dommen.

– Vi kommer ikke til å anke da dette er det absolutt beste resultatet vi kunne håpet på. Vi er begge strålende fornøyd med dommen. Vi ble hørt på.

Politiadvokat Kristine Olsen i påtalemyndigheten vil ikke kommentere dommen før forkynningen på mandag.

DN har ikke oppnådd kontakt med forsvarerne til de to siste dømte.

Dommen er ikke rettskraftig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs kommentator Anita Hoemsnes: Slik lager du din egen fastrente
01:42
Publisert: