Han var advokaten som nøt høy tillit, var vararepresentant på Stortinget for Kristelig Folkeparti, og satt i bystyret i Moss som representant fra KrF i flere år.

Nå er tidligere advokat Halstein Sjølie dømt til fem og et halvt års fengsel for grov utroskap og grovt underslag. Han er også fradømt retten til å drive advokatvirksomhet på ubestemt tid, og fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år etter at han har sonet dommen ferdig. I tillegg er han dømt til å betale erstatning til de fornærmede på rundt 48 millioner kroner innen to uker.

– Sjølie er gjort kjent med dommen, og har formidlet at han ønsker betenkningstid. Han har to uker på seg til å anke, sier advokat Vegard Aaløkken, som forsvarte Sjølie i retten.

Innrømmet alt

Sjølie tilsto uforbeholdent alle forhold i tiltalen, og hele rettssaken var dermed ferdig på en dag i Oslo tingrett i september.

Der vedgikk han underslag av klientmidler på 92 millioner kroner fra til sammen 25 klienter, hvorav den ene var Frelsesarmeen.

Underslagene pågikk fra 2012 til 2019. De ble holdt skjult for både partnere og regnskapsførere ved at Sjølie utarbeidet og bokførte fakturaer for arbeid han ikke hadde utført, og overførte penger til driftskontoen.

I tillegg tok han ut 5,3 millioner kroner fra forhold som ikke vedkom hotellene. Han fikk også lån fra Nordea, Sparebank1 Telemark og et privat selskap på til sammen 33 millioner kroner basert på falske premisser.

Som følge av sin uforbeholdne tilståelse fikk han en strafferabatt på 20 prosent, ifølge dommen.

Hotellkonge

I 2018 og 2019 kjøpte Sjølie en rekke hoteller i Telemark, Gudbrandsdalen og Valdres. Tradisjonsrike hoteller som Eidsbugarden, Rondablikk og Morgedal ble kjøpt uten at oppgjøret kom.

Etter en omfattende razzia høsten 2019, ble Sjølie siktet for grovt underslag av 30 millioner kroner. Advokatvirksomheten ble satt under forvaltning, han mistet sin advokatbevilling og Finanstilsynet fratok Sjølie retten til å drive eiendomsmeglervirksomhet. I kjølvannet er rundt 20 eiendomsselskaper, i hovedsak knyttet til hotellene, slått konkurs eller tvangsoppløst. Siden har beløpet økt til over 40 millioner kroner netto. Penger han underslo fra noen klienter, ble delvis brukt til å betale tidligere klienter han hadde tatt midler fra.

Halstein Sigbjørn Sjølie drev tidligere advokatpraksis i dette huset på Jeløya i Moss kommune. Han var også medeier i huset, som nå har nye eiere.
Halstein Sigbjørn Sjølie drev tidligere advokatpraksis i dette huset på Jeløya i Moss kommune. Han var også medeier i huset, som nå har nye eiere. (Foto: Anders Furuset)

Dommeren tror på Sjølie når han i retten forklarer at han ville mer enn han fikk til.

«Dette resulterte i at han begynte å begå underslag, som ble skjult med nye underslag og regnskapsovertredelser, og etter hvert som tiden gikk og hans personlige situasjon ble vanskelig, er det bevist at den kriminelle aktiviteten økte i omfang. Tiltalte bega seg inn på områder, som hotelldrift, som det for retten fremstår som at han ikke hadde forutsetninger for å håndtere», heter det i dommen.

Privat eller ikke

Det er på det rene at en del av de underslåtte midlene er gått til oppussing av noen av hotellene, særlig ved Morgedal hotell ble det brukt mye penger.

Økokrim argumenterte i retten at Sjølie har brukt en del av de underslåtte midlene også privat, og viste til at han blant annet kjøpte et stort hus i Moss for seks millioner kroner.

«Denne del av saken er ikke tilstrekkelig opplyst for retten til at det vektlegges ved straffutmålingen. Det fremstår for retten som om midlene som er underslått og bedratt i all hovedsak har gått inn i virksomheten han har forsøkt å bygge opp, og at de også er forsvunnet med virksomheten,» skriver dommeren.

Førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim var aktor i saken og nedla påstand om seks års fengsel. Han er tilfreds med 5,5 år.

Geir Kavlie, førstestatsadvokat i Økokrim
Geir Kavlie, førstestatsadvokat i Økokrim (Foto: Fartein Rudjord)

– Straffenivået i dommen viser at dette er en av de mest alvorlige underslagssaker vi har hatt fra en advokat, som har brutt den særlige tillit som følger med en slik stilling. Det fikk stor betydning for klientene, men også for ansatte ved hotellene som gikk konkurs etter at han hadde tappet dem for midler. 100 ansatte mistet jobben og måtte henvende seg til lønnsgarantifondet for å få utbetalt lønn, sier Kavlie.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.