Hanne Madsen (48), styreleder i interiørkjeden Princess, ble i Aust-Agder tingrett i fjor høst dømt til 45 dager betinget fengsel pluss bot for ulovlig bygging i strandsonen. Økokrim ville ha strengere straff mens Madsen kjempet for full frifinnelse da Agder lagmannsrett behandlet saken for to uker siden. Nå skjerper lagmannsretten straffen.

Ubetinget fengsel

I Aust-Agder tingrett i fjor høst ble både hytteeier Hanne Madsen (48) og byggmesteren som utførte arbeidene, Tor Øystein Osa Michalsen (40), dømt til 45 dagens betinget fengsel pluss 100.00 kroner i bot. I tillegg ble flere andre lokale entreprenør-, byggmester- og arkitektfirmaer dømt til bøter og inndragning av til sammen 675.000 kroner.

Tingrettens flertall mente Madsen hadde «utvist en nærmest total mangel på respekt for plan- og bygningslovgivningen».

Både Madsen og Økokrim anket dommen fra tingretten. Nå foreligger dom fra lagmannsretten som dømmer både Madsen og Michalsen til 45 dagers fengsel hvorav 21 dager gjøres ubetinget med en prøvetid på to år.

«Det er et sterkt utbyggingspress i strandsonen og det blir investert svært høye beløp for å skaffe seg tilgang til dette begrensede godet. Det er derfor nødvendig med effektiv håndhevelse av regler og retningslinjer som er oppstilt, og vesentlige og grove overtredelser må medføre følbare reaksjoner. Ofte vil utelukkende økonomiske reaksjoner ha mindre avskrekkende virkning», står det i dommen.

Begge dommerne og fire av fem meddommere mente at deler av fengselsdommen skulle være ubetinget mens den siste meddommeren mente det fikk holde med 45 dagers betinget fengsel pluss en bot.

Overrasket

–Påtalemyndigheten er tilfreds med at retten vektlegger at både hytteeieren og den profesjonelle aktøren skulle holdt seg innenfor rammen av det som var omsøkt og tillatt. I dommen understrekes det også at entreprenører som utfører oppdrag i strandsonen må undersøke om det foreligger tillatelse til inngrepene, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

Hans Tore Høviskeland i Økokrim fikk gjennomslag i lagmannsretten for at Hanne Madsen skal dømmes til ubetinget fengsel for overtredelsene i strandsonen.
Hans Tore Høviskeland i Økokrim fikk gjennomslag i lagmannsretten for at Hanne Madsen skal dømmes til ubetinget fengsel for overtredelsene i strandsonen. (Foto: Tomm W. Christiansen)

–Min klient er overrasket over lagmannsrettens dom og vi vurderer nå anke. Hun har ikke vært kjent med at søknadspliktige tiltak på eiendommen var ulovlig oppført, skriver Hanne Madsens advokat Max Henrik Jespersen fra advokatfirmaet Elden i en epost til DN.

–Min klient forholdt seg til sin arkitekt og entreprenør som bygget uten at de informerte henne om at arbeidene var ulovlige. Forklaringene til arkitekten og entreprenører i retten støttet oppunder at ingen av disse hadde informerte henne om ulovlighetene, skriver han.

Max Henrik Jespersen fra advokatfirmaet Elden har forsvart Madsen i to rettsinstanser og sier Madsen er overrasket over dommen og vurderer anke til Høyesterett.
Max Henrik Jespersen fra advokatfirmaet Elden har forsvart Madsen i to rettsinstanser og sier Madsen er overrasket over dommen og vurderer anke til Høyesterett. (Foto: Tomm W. Christiansen)

Det startet med tennisbanen

Hele saken ble i sin tid utløst av at Hanne Madsen, som noen år tidligere hadde fått overtatt strandeiendommen fra foreldrene, i 2016 fikk anlagt et 500 kvadratmeter stort betongdekke med kunstgress til tennisbane ved den nybygde hytta.

Madsen er datter av Per Werner Madsen (77) som sammen med Stein Erik Hagens Canica eier tekstilkjeden Princess-Gruppen som i fjor hadde en omsetning på tett på 900 millioner kroner. Hanne Madsen er også styreleder i konsernet.

Grimstad kommune ble raskt tipset om tennisbanen og kunne ikke finne noen søknad om dette tiltaket. Høsten 2017 aksjonerte Økokrim sammen med lokalt politi både ved hytta og hos byggmester og arkitekt. Det viste seg at det langt fra bare var tennisbanen som var bygget ulovlig. Også hytta så veldig annerledes ut enn det som fremkom av tegningene kommunen hadde mottatt og godkjent da hytta ble modernisert i 2012/2013. Det var bygget en betydelig større underetasje enn omsøkt samt en underjordisk gang det aldri var søkt om.

Kun en gang tidligere er noen dømt til ubetinget fengselsstraff for ulovlig bygging i strandsonen – det var i Halden i 2015 da en person fikk 60 dager hvorav 30 dager ubetinget.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.