I oktober i fjor ble styreleder og arving i Princess-gruppen Hanne Madsen dømt til 45 dagers betinget fengsel, etter at et flertall i Aust-Agder tingrett mente Madsen hadde «utvist en nærmest total mangel på respekt for plan- og bygningslovgivningen».

Det skjedde etter at Madsen i 2016 begynte byggingen av en omstridt 500 kvadratmeter stor tennisbane på sin fritidseiendom på Hesnes i Grimstad, som det viste seg at hun ikke hadde søkt om tillatelse for å bygge.

Byggherren Hemato Eiendom ble sammen med Madsen dømt til bot og ubetinget fengsel, men anket dommen, som tidligere i høst ble skjerpet til 21 dagers ubetinget fengsel for begge parter. Dommen er imidlertid ikke rettskraftig, ettersom den er anket videre til Høyesterett.

Samtidig går Madsen nå til sak mot Hemato Eiendom og styreleder Tor Øystein Osa Michalsen, og krever nær 1,6 millioner i erstatning for kostnader knyttet til etablering av tennisbanen, og påfølgende rettsrunder, skriver Agderposten, som først omtalte saken.

Hevder Michalsen hadde avklart med kommunen

Madsen mener at Michalsen i 2015 hadde avklart med kommunen at det ikke var nødvendig å søke om byggetillatelse for tennisbanen, og at det var grunnen til at det ikke ble søkt om tillatelse.

DN har oversendt spørsmål til Madsens advokat, Jan Esben Leborg i advokatfirmaet Brækhus, men har foreløpig ikke fått svar.

Overfor Agderposten opplyser imidlertid Leborg at dersom Madsen hadde fått vite om at det var nødvendig å sende inn byggesøknad, så ville det naturligvis blitt gjort.

– Michalsens opptreden overfor Madsen var villedende og påførte henne store kostnader. Hun krever erstattet kostnadene til etablering av banen med kr 1.094.621,- inkl. mva. I tillegg kommer advokatkostnader som oppsto som en konsekvens av det villedende rådet, sier advokat Leborg til lokalavisen.

«Madsen har holdt tilbake sentral informasjon»

De saksøkte bestrider kravet fra Madsen, og mener at hun selv har ansvar for det økonomiske tapet.

– Alt som er gjort i denne saken fra våre klienters side er gjort i Madsens interesse, og med hennes kunnskap og samtykke. Ikke minst er dette svært belastende for våre klienter som får slike krav rettet mot seg både personlig, og som et lite firma, skriver Hemato og Michalsens advokat Ole Magnus Heimvik i Hald & Co advokatfirma i en epost til DN.

Michalsen og Hemato mener at Madsen har holdt tilbake sentral informasjon i saken, og hevder at hun hadde opplyst til kommunen at arealet skulle ligge ubrukt også i fremtiden, da hun sendte inn søknad.

– Michalsen har i samråd med Madsen rettet en henvendelse til kommunen. Madsen mottok den skriftlige tilbakemeldingen fra kommunen. Deretter justerte Madsen i flere runder planene rundt aktivitetsbanen, og valgte deretter selv, som grunneier, ett år senere, å igangsette arbeider med aktivitetsbanen, uten å få vurdert søknadsplikten av en kyndig ansvarlig søker, og uten å søke om tillatelse, sier advokat Heimvik.

Saken er berammet til to dager i Aust-Agder tingrett tidlig mars neste år. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.