Torsdag ble Hanne Madsen (48) dømt i Agder lagmannsrett til 45 dagers fengsel, hvorav 21 dager ubetinget, for ulovlig bygging på hennes hytteeiendom i strandsonen på Hesnes i Grimstad kommune på Sørlandet.

Dommen var dermed strengere enn i tingretten der Madsen slapp med 45 dagers betinget fengsel og en bot på 100.000 kroner.

Her var det støpt et betongdekke på 500 kvadratmeter til tennisbane uten søknad til tross for at eiendommen ligger i LNF-område der særlig strenge restriksjoner gjelder. Betongdekket ble fjernet før Hanne Madsen måtte møte i tingretten for ulovlig bygging i fjor høst.
Her var det støpt et betongdekke på 500 kvadratmeter til tennisbane uten søknad til tross for at eiendommen ligger i LNF-område der særlig strenge restriksjoner gjelder. Betongdekket ble fjernet før Hanne Madsen måtte møte i tingretten for ulovlig bygging i fjor høst. (Foto: Tomm W. Christiansen)

Madsen er mangeårige styreleder i interiørkjeden Princess som eies 50/50 av hennes familie og Stein Erik Hagens Canica og som i fjor hadde en omsetning på nær 900 millioner kroner.

Det ble blant annet anlagt en 500 kvadratmeter stor tennisbane med betongdekke, en vei, en bom samt at det ble avslørt at også hytta var langt større enn omsøkt.

Får beholde ulovlig hytte

Tennisbanen, veien og bommen er fjernet etter pålegg fra kommunen i tiden etter at ulovlighetene ble avdekket – og før Madsen måtte møte til straffesaken mot henne i Aust-Agder tingrett i oktober i fjor.

Men den ulovlig hytta, der kjelleren ble langt større enn omsøkt og der det også var bygget en underjordisk gang fra annekset, får Madsen beholde slik den er – uten noen endringer.

– Vi krevde at den utsprengte kjelleren ble omsøkt i tråd med vanlig forvaltningsskikk, og denne søknaden ble det gitt tillatelse til, skriver Thor Berg-Larsen som er fagansvarlig i byggesaksenheten i Grimstad kommune. Endelig godkjennelse med ferdigattest ble gitt like før sommerferien i år.

– Dette har også sammenheng med at vi så at tiltaket vanskelig kunne la seg tilbakeføre uten at hele eller deler av hytta måtte rives. Vedtaket ble ikke påklaget innen de tre ukene klagefristen gjelder. Videre var det også et moment at forholdet var under etterforskning og til behandling i rettssystemet, skriver han videre og legger til at de ulovlige tiltakene Madsen allerede hadde ordnet opp i, som tennisbanen, var de mest privatiserende og dermed også de viktigste for kommunen å få reversert.

På spørsmål om kommunen har ilagt Madsen gebyr for overtredelsene, svarer Berg-Larsen at «overtredelsesgebyrer er en straff. Når saken forfølges av rettssystemet har ikke vi anledning til å gi dobbel straff.»

– Lite vi kan gjøre med

Hans Tore Høviskeland i Økokrim var aktor i sakene mot Hanne Madsen både i ting- og lagmannsretten.

– Flere av de ulovlige tiltakene, som tennisbanen, en vei og en bom, ble altså fjernet. Så registrerer vi at hytta i juni ble endelig godkjent av kommunen uten at dette har hatt noen betydning for straffesaken mot Madsen, sier Høviskeland.

Hanne Madsens forsvarer Max Henrik Jespersen fra advokatfirmaet Elden (til høyre) sammen med aktor i straffesaken mot Madsen, hans Tore Høviskeland i Økokrim, da lagmannsretten behandlet straffesaken tidligere i høst.
Hanne Madsens forsvarer Max Henrik Jespersen fra advokatfirmaet Elden (til høyre) sammen med aktor i straffesaken mot Madsen, hans Tore Høviskeland i Økokrim, da lagmannsretten behandlet straffesaken tidligere i høst. (Foto: Tomm W. Christiansen)

Han vil ikke kommentere hvorvidt Økokrim mener det var feil av kommunen å godkjenne en ulovlig oppført hytte uten å kreve den tilbakeført i henhold til opprinnelig godkjent byggesøknad.

– Det er uansett lite vi kan gjøre med det, sier han.

Uforståelig

Max Henrik Jespersen fra Advokatfirmaet Elden har vært Hanne Madsens forsvarer i straffesaken mot henne.

– Det faktum at Grimstad kommune i ettertid har gitt dispensasjon for tiltakene på hytta, medfører at det i dag ikke er noen ulovligheter på eiendommen, skriver han i en epost.

– Kommunens senere dispensasjon gir også en sterk presumpsjon for at kommunen også tidligere ville ha gitt tillatelse til tiltakene dersom arkitekt og entreprenør hadde søkt kommunen om tillatelse slik de skulle ha gjort. Hadde arkitekten og entreprenøren gjort sin jobb på en ordentlig måte, ville ikke dette ha vært noen sak. I lys av at tiltakene på hytta er godkjent, er lagmannsrettens begrunnelse og domsresultatet uforståelig for min klient, skriver Jespersen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.