Riving og bygging av ny hytte på familiens eiendom i strandsonen utenfor Grimstad er blitt et mareritt for Hanne Madsen (51), styrelederen for interiørkjeden Princessgruppen.

I 2020 ble både Madsen og den lokale byggmesteren, Tor Øystein Osa Michalsen, dømt til 45 dagers ubetinget fengsel for ulovlig bygging av både hytte og en tennisbane i en sak som gikk helt til Høyesterett.

Men det stoppet ikke der.

Ti mill. i advokatregninger

Madsen har hele tiden ment at hun er uskyldig, og har saksøkt både byggmesteren, hans arkitektfar Bengt Michalsen samt deres respektive selskaper.

I striden om byggingen av den ulovlige tennisbanen, vant hun frem. Byggmesterens selskap ble i lagmannsretten våren 2021 dømt til å betale over en million kroner til Madsen fordi retten kom til at byggmesteren hadde tatt på seg ansvaret for å avklare byggingen med kommunen. Høyesterett avslo å behandle en anke og kort tid senere gikk byggmesterens selskap, Hemato Eiendom, konkurs.

Tor Øystein Osa Michalsen (i midten) og faren Bengt Michalsen (til høyre) vant frem i søksmålet Princess-arvingen Hanne Madsen anla mot dem knyttet til hennes ulovlige hyttebygging. Nå anker hun til Høyesterett. Til venstre Schjødt-advokaten Halvard Helle.
Tor Øystein Osa Michalsen (i midten) og faren Bengt Michalsen (til høyre) vant frem i søksmålet Princess-arvingen Hanne Madsen anla mot dem knyttet til hennes ulovlige hyttebygging. Nå anker hun til Høyesterett. Til venstre Schjødt-advokaten Halvard Helle. (Foto: Elin Høyland)

Madsen anslo i fjor at hyttestriden så langt hadde kostet henne tett på ti millioner kroner i advokatutgifter.

Selve hytta ble bygget med full kjeller med både bad, soverom og kjellerstue til tross for at det kun var søkt om kjeller med lav takhøyde og boder. Madsen saksøkte far og sønn Michalsen og deres selskaper BGM og Hemato med krav om erstatning fordi hun mente de fire alene måtte bære ansvaret også for den ulovlige hyttebyggingen, noe som innebærer en verdiforringelse på mellom to og seks millioner kroner.

Tingretten frifant de fire saksøkte i februar i år. I september møttes partene på ny til ankebehandling i Agder lagmannsrett. Sist uke kom dommen. Den er krystallklar.

Retten: Var bevisst risikoen

Lagmannsretten avviser Madsens påstand om at hun ikke var klar over at underetasjen på hytta ble bygget ulovlig. «Etter bevisførselen finner lagmannsretten det klart at Madsen visste at byggingen av kjelleretasjen var utenfor den gitte tillatelsen», skriver retten i dommen som først ble omtalt av Agderposten.

– Det er ikke så mye annet å si enn at selv lagmannsretten kan ta feil, sa Hanne Madsens advokat Erling Keyser fra Brækhus Advokatfirma til Agderposten da dommen falt sist uke.

Retten mener imidlertid det er sannsynliggjort at Madsen «bevisst var med på risikoen det innebar å bygge annerledes enn godkjent» og skriver blant annet at «Madsen kan etter dette ikke høres med sin anførsel om at BGM og Hemato har lurt henne til å tro at kjelleretasjen ble lovlig bygget, og at de har drevet et bevisst spill med å sende henne ett sett av tegninger og kommunen et annet sett. Den eneste grunn til å sende andre tegninger til kommunen enn til Madsen, var fordi alle partene visste at en kjeller slik den ble bygget, ville være i strid med gitt tillatelse.»

Hanne Madsens hytte på Hesnes utenfor Grimstad ble bygget med full kjeller uten at dette var omsøkt. I forgrunnen arealet der det ble anlagt en ulovlig tennisbane som siden måtte fjernes.
Hanne Madsens hytte på Hesnes utenfor Grimstad ble bygget med full kjeller uten at dette var omsøkt. I forgrunnen arealet der det ble anlagt en ulovlig tennisbane som siden måtte fjernes. (Foto: Tomm W. Christiansen)

Lagmannsretten skriver også at det var Madsen selv som «tok initiativ til å endre på planløsningen».

Retten mener hyttesaken skiller seg på flere måter fra tennisbanesaken. «For det første er kjellerutvidelsen senere blitt ettergodkjent av kommunen, i motsetning til tennisbanen som måtte fjernes. Den resterende mangelen knytter seg etter dette dermed til at kjelleren ikke er godkjent som hoveddel.» Og videre at «Lagmannsretten anser det for øvrig sannsynliggjort at Madsen fikk en vinning ved at kjelleretasjen ble utvidet, selv om arealet bare er godkjent av kommunen som bruttoareal. Det økte arealet gir en merverdi til eiendommen.»

Madsen tapte dermed saken fullstendig og er dømt til å betale snaut 300.000 til dekning av de saksøktes saksomkostninger i tillegg til sine egne på 345.000 kroner.

– Vi mener at lagmannsretten har kommet til riktig resultat, ut fra en grundig vurdering av saken. Ut over det har vi ingen kommentar, skriver Schjødt-advokaten Thomas Frøberg i en epost til DN. Han representerte de saksøkte i lagmannsretten.

Madsens advokat Erling Keyser skriver i en epost til DN at «Hanne Madsen har besluttet å anke dommen til Høyesterett».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.