Heje-fondet gikk dundrende konkurs for tre år siden. Den veldedige stiftelsen var lenge en av Norges største, men advokat og forretningsfører Harald Røer klarte på fem år å blåse hele kapitalen på 200 millioner kroner på høyrisikoinvesteringer. Oppryddingen etter konkursen er ennå ikke ferdig.

Men Olof Nylins stiftelse, som driver utleie av leiligheter til pensjonister i Spania, har fått tilbake sitt lån på 3,5 millioner kroner med renter etter konkursboets salg av en hotelleiendom på Elverum. Det går frem av et forlik DN har fått kopi av.

Lånet ble gitt fra Nylin-stiftelsen til Heje-fondet i 2014, og advokat Harald Røer satt som forretningsfører i begge stiftelsene. Lånet utgjorde nær halvparten av bokført egenkapital i Nylin-stiftelsen, men ble ikke pantsikret før ti måneder etterpå. Røer var tidligere studiekamerat av daværende styreleder i Nylin-stiftelsen, advokat Dag Sagstad.

Innlysende og selvforklarende

Etter konkursåpning mente bostyrer Erling Opdal, advokat i Ræder, at lånet var sist i køen blant kreditorene, og at det neppe ville være penger å hente i boet. Han antok da at pengene ville være tapt for Nylin-stiftelsen.

Det bestred stiftelsens styreleder Dag Sagstad, som regnet det «som sikkert at vi får pengene tilbake.»

Forliket ga ham rett. Stiftelsen har fått tilbake lånet pluss 300.000 kroner i renter.

– Resultatet i forliksavtalen med fullt oppgjør av lånet taler for seg selv, og står i åpenbar motstrid til de gjentatt refererte uttalelsene til DN fra bostyrer i Hejes fonds konkursbo om at lånet var tapt. Ytterligere kommentarer er unødvendig. Forliksavtalen som DN har mottatt er en innlysende og selvforklarende seier for Nylins stiftelse, skriver Sagstad i en epost.

– Etter en samlet vurdering av omfanget av tvisten og utsikter til langvarige rettsprosesser, ble det inngått et forlik med oppgjøret etter hotelleiendommen på Elverum, sier Erling Opdal, bostyrer i Heje-fondets konkursbo.

– Salgssummen for hotelleiendommen ble høyere enn forutsatt og det var tvist om oppgjør av deler av beløpet mellom Nordea og Nylin-stiftelsen, sier bostyreren.

Han mener boet ikke hadde noen egeninteresse i saken fordi det var enten Nordea eller Nylin-stiftelsen som ville få pengene.

– Det var Nordea som etter en totalvurdering valgte å akseptere forlik. Den håper nå å få dekket inn sitt tap fra dividenden, sier Opdal.

Avsatt for ett år siden

Det er fortsatt et stykke igjen før Heje-boet kan gjøres opp.

– Det blir en bra dividende, men størrelsen er fortsatt uklar, ettersom vi fortsatt ikke har fått inndrevet utestående som vi mener vi har krav på, sier Opdal.

Stiftelsestilsynet besluttet for et drøyt år siden å avsette Sagstad som styreleder for Nylin-stiftelsen. Tilsynet konkluderte med at stiftelsens forvaltning hadde vært uforsvarlig, og Sagstads klage til Stiftelsesklagenemnda førte ikke frem. Sagstad har imidlertid beholdt jobben som forretningsfører for stiftelsen, noe Stiftelsestilsynet ikke har hatt bemerkninger til.

Sagstad viser til at avsettelsen var basert på forutsetningen om at lånet var tapt, og at forliket beviser at det var feil.

– I korthet har her de øvrige aktørene; motparten bostyrer i Hejes Fonds konkursbo, Stiftelsestilsynet og Klagenemda feilvurdert, skriver Sagstad.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Huseier: – Jeg har ikke tenkt på strømprisen siden vi fikk solcellepanelene
02:13
Publisert: