Bostyrer Andreas S. Christensen legger ikke skjul på at det er et uvanlig konkursbo han nå håndterer. Tre dager etter konkursåpningen er det klart at boet selges til selskapet Omsorgspartner.

– Vi har vært ekstremt opptatt av videre drift. Et stort antall sårbare personer ble rammet av denne konkursen. Mange av beboerne kan ikke flyttes før de har fått et tilpasset botilbud. Vanligvis er det en butikk eller et selskap der det bare er å slukke lyset. Her er det et permanent botilbud for inntil 21 beboere som må erstattes, sier bostyrer Andreas S. Christensen.

Han peker på at flere av beboerne har behov for tilpasninger som er vanskelig å løse gjennom innlosjering på hotell. Flere av brukerne har også døgnkontinuerlige behov.

– Situasjonen for botilbudet er helt ekstraordinær, så nå har vi kontakt med Oslo kommune som har kjøpt plasser her, i tillegg til Drammen, Lier og en rekke andre kommuner.

Fortrinnsvis har bostyrer forsøkte å selge boet samlet og har vært i kontakt med en rekke aktører i helsemarkedet.

Botilbudene er lokalisert på Nærsnes og Spikkestad i Viken.

Bare tre dager før konkurstidspunktet ble eiendommene der botilbudene holdt til, overdratt til ny eier. Selskapet som kjøpte eiendommene, Jabe eiendom, er en del av samme konsern som den nye driveren Omsorgspartner.

Advokat Knut Ro: Dette er definisjonen på en konkurs
Dette skjer når et selskap går konkurs.
03:20
Publisert:

– Jeg legger merke til at det faller på samme tid som konkursen, og det er noe vi må undersøke, sier bostyrer.

Han har til nå konsentrert seg om å sikre videre drift.

– Vi var ikke i en posisjon der vi kunne vente for å undersøke dette.

Avviser nære bånd

Styreleder i det konkursrammede selskapet, Christian Kjeldstad, sier at de nye eierne ikke er nærstående av tidligere eiere.

– Eksisterende eiere skal ikke drive dette videre.

– Hvorfor ble eiendommene solgt til de samme eierne like før konkursen?

– Slike ting tar tid, sier Kjeldstad om eiendomssalget.

Begge konstellasjonene holder til i samme område på Hurumlandet.

Konkursrammede Baos var eid av Lasse Sandnes og Anita Hafrom. De nye driverne i Omsorgspartner er eid av John Erik Solberg, Erik Finnanger, Alf Ole Sundfør og Bjørnar Hugo Buøy.

Omsorgspartner har de siste årene hatt en kraftig vekst og har passert 300 millioner i omsetning. I motsetning til konkursrammede Baos, har kjøperen Omsorgspartner gått med overskudd.

Begge de to eiergrupperingene er satt opp med egne eiendomsselskaper som har hatt langt bedre margin enn selve driftsoperatøren.

Rettssak

Baos har vært omstridt innen fagbevegelsen fordi selskapet har knyttet til seg medarbeidere som har vært leid inn som konsulenter og ikke har et vanlig ansettelsesforhold.

Syv konsulenter gikk til sak mot selskapet og ble tilkjent over tre millioner i tingretten i tillegg til saksomkostninger.

– Konkursen skyldes at det var store økonomiske krav etter dommen i tingretten. Covid 19-viruset slo også negativt ut fordi botilbudet ikke ble tildelt nye beboere. I tillegg hadde også kommunesammenslåinger negative konsekvenser, sier Christensen.

Totalt er 107 ansatte rammet av konkursen.

– Her risikerte man at mange arbeidsplasser kunne gå tapt. Det er et stort paradoks at rettsprosessen fagforeningen støttet, bidro til at ansatte kanskje ikke får dekket kravene sine.

Nå starter bostyrer arbeidet med å se på om det er gjort uregelmessigheter i forkant av konkursen.

– Det er tidligere fremsatt harde anklager om tapping av selskapet og det er ting som skal granskes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.