I et brev som setteriksadvokat Henry John Mæland har sendt til Arbeids- og sosialdepartementet, heter det at «saksbehandlingstiden for slike erstatningskrav er lang».

I brevet gjør Mæland det klart at det vil være opp til politikerne å avgjøre om det skal etableres et ekstraordinært regime for uriktig domfelte i Nav-sakene.

– Ikke aktuelt

Men det har ikke regjeringen til hensikt å gjøre, opplyser statssekretær Vegard Einan til NTB.

– Den som er blitt domfelt i en straffesak og som senere blir frifunnet etter gjenåpning, har i utgangspunktet rett til erstatning fra staten for økonomisk tap og ikke-økonomiske belastninger strafforfølgningen har påført. Det er derfor ikke aktuelt å opprette en ekstraordinær erstatningsordning for uskyldig dømte Nav-brukere, slår Einan fast.

Han peker på at det er Justisdepartementet som har ansvar for reglene om erstatning etter strafforfølgning.

Lang prosess

Det er Statens sivilrettsforvaltning som behandler krav om erstatning. Før man kan søke, må man imidlertid formelt ha blitt frikjent i rettsapparatet.

Det er Gjenopptakelseskommisjonen som avgjør om en sak skal gjenopptas. Hvis ja, går saken tilbake til rettsvesenet for ny behandling. Dermed kan det gå mange måneder før uskyldig dømte til slutt blir frikjent og kan starte erstatningsprosessen.

Til nå er det kjent at 85 personer kan ha blitt uskyldig dømt for Nav-svindel.

Krav om erstatning skal først rettes til det politidistriktet som har etterforsket saken. Politiet skal deretter uttale seg om kravet før det oversendes Statens sivilrettsforvaltning (SRF).

– SRF vil prioritere å behandle disse sakene straks de kommer til oss, heter det på forvaltningens nettsider.

Det lyktes ikke NTB onsdag å få kontakt med SRF og få svar på hvor lang tid slik behandling erfaringsmessig tar.

Annen tilnærming

Arbeids- og sosialdepartementet har imidlertid valgt en annen tilnærming når det gjelder erstatningssakene hvor det ikke er idømt straff.

– Her vurderer Arbeids- og sosialdepartementet i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet en særskilt erstatningsordning for å sikre en rask behandling av disse sakene, opplyser Einan.

Gjenopptakelseskommisjonen varslet tirsdag at den har ansatt to nye jurister for å håndtere den økte mengden saker i forbindelse med trygdeskandalen. Den har også bedt Justisdepartementet om 1,1 millioner kroner ekstra til å dekke økte kostnader.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.