DN har flere ganger omtalt den tidligere investeringsrådgiver i det internasjonale fondet Triton, og en obligasjonsmegler i meglerhuset Arctic Securities, som sto tiltalt av Økokrim for en obligasjonshandel i august 2016. Økokrim mente de to samarbeidet om å selge billig, til kurs 77 kroner, mens investeringsrådgiveren i realiteten ville kjøpe for opptil 80 kroner.

Økokrim mente de to hadde presset ned kursen på en obligasjon utstedt av oljeserviceselskapet Beerenberg til et lavere nivå enn den var omsatt for tidligere og den antagelig ville bli omsatt for. Økokrim mente formålet var at investeringsrådgiveren skulle gjøre et større kjøp av obligasjoner til en fast makskurs.

Slik ble obligasjonsmarkedet manipulert, ifølge Økokrim.

I mars kom Borgarting lagmannsrett frem til frikjennelse for de to, altså samme resultat som Oslo tingrett gjorde i desember 2018, da de to ble frifunnet første gang.

Økokrim anket i slutten av april frifinnelsen til Høyesterett. I en fersk kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg, heter det at ankeutvalget «finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet for Høyesterett».

Før dommen i lagmannsretten falt, ble saken prøvet i Efta-domstolen, som la grunnlaget for lovtolkningen i saken. Advokat Anders Brosveet i advokatfirmaet Elden forsvarte mannen som tidligere jobbet som investeringsrådgiver i det internasjonale fondet Triton. Han sier at klienten er fornøyd med Ankeutvalgets avgjørelse.

«Ikke særlig overrasket»

– Vi er selvfølgelig ikke særlig overrasket over det. Den anken ble i praksis ikke rettet mot noe Høyesterett kan prøve. Etter at saken hadde vært avklart i Efta-domstolen, og vi hadde vunnet to runder i tingrett og lagmannsrett, så syntes vi det var rart at den ble anket, sier han til DN.

Pål Sverre Hernæs og Mikkel Toft Gimse i advokatfirmaet Hjort representerte obligasjonsmegleren fra Arctic Securities. Hernæs sier klienten er lettet over avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg.

– Selv om dette var som forventet er han lettet. Det har vært en prosess som har gått over mange år og har vært belastende. Han har ikke gjort annet enn å utføre sin jobb på vanlig måte i tråd med lover og regler, og har hele tiden visst at han ikke har gjort noe straffbart eller galt, sier advokat Hernæs.

– Begge dommene, både fra tingretten og lagmannsretten, var klare frifinnelser og begge domstoler hadde sakkyndige dommere. Vi har ment fra utgangspunktet at det ikke var noe grunnlag for tiltalen. Sånn sett var det overraskende at det ble anket, legger Hernæs til.

Tar det til etterretning

Økokrims aktor i saken, konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli, sier følgende i en e-post.

– Vi tar til etterretning at ankeutvalget nå har besluttet at saken ikke tas til behandling i Høyesterett.

– Vi mener saken har reist viktige prinsipielle spørsmål. Den har også vært henvist til behandling i Efta-domstolen. Domfellelsesprosenten i Økokrim ligger på 85 prosent i gjennomsnitt for de siste fem årene. I 2019 var domfellelsesprosenten på 84 prosent, legger han til. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.