Høyesterett opphever lagmannsrettens dom i den såkalte Tjøme-saken. Det betyr at frifinnelsen av arkitekt Rune Breili og tidligere byggesjef Harald Svendsen oppheves.

Det ble klart mandag ettermiddag i en kjennelse fra Høyesterett.

– Jeg fikk beskjed for noen minutter siden. Det er bedre at du ringer min advokat, han vet mer nå, sier Rune Breili.

Våren 2020 tok Økokrim ut tiltale mot Breili og tidligere byggesjef i det som tidligere het Tjøme kommune, Harald Svendsen. Saken omfatter et stort antall omstridte tillatelser til bygging i den attraktive strandsonen på Tjøme, svært nære relasjoner mellom et lokalt arkitektfirma og den kommunale byggesakslederen og ikke minst vederlagsfrie arkitekttjenester fra Breili til Svendsen.

I tingretten ble de to dømt til åtte måneders fengsel for grov korrupsjon. Lagmannsretten frifant begge to.

Overrasket

Breilis advokat, Thomas Skjelbred i Elden, sier han er overrasket over dommen.

– Man må respektere Høyesteretts avgjørelse, men før jeg har lest dommen nøye, er jeg redd dette kan bidra til å skape en usikker rettsregel, sier Skjelbred.

– Hvorfor det?

– Fordi man skaper to skjønnsmessige kriterier i en og samme straffebestemmelse, og det blir veldig vanskelig å vite i hvilke situasjoner man er i en bestikkelsessituasjon og i hvilke man er i en privat situasjon. Jeg mener at hvis det tilknytingskravet hadde vært mer absolutt og konkret, er det en mer forutsigbar og praktikabel regel, sier Skjelbred.

Skjelbred holder fast ved at Breili ikke har vært i noen bestikkelsessituasjon.

– Det er vi helt tydelige på. Dette har utelukkende vært en vennetjeneste. Det skal vi klare å få frem for lagmannsretten i en ny runde, sier Skjelbred.

Det lyktes ikke DN mandag ettermiddag å få noen kommentar fra tidligere byggesjef Harald Svendsen og hans advokat Knut Henrik Strømme.

Da det ble kjent at Økokrim skulle anke frifinnelsen fra lagmannsretten, uttalte Strømme at klienten mente at lagmannsretten hadde anvendt korrupsjonsbestemmelsen riktig.

– Vi mener lagmannsretten har vurdert saken riktig, både faktisk og rettslig, sa Strømme.

– Viktig avklaring

Spørsmålet i saken er om kostbare tegnetjenester Breili ga den tidligere byggesakslederen var å anse som en utilbørlig fordel i anledning av stillingen til byggesakslederen. Lagmannsretten anslo at tegningene hadde en verdi av 28,125 kroner.

Lagmannsretten tolket regelen slik at det måtte være en årsakssammenheng mellom bestikkelsen og stillingen mottageren hadde.

Førstestatsadvokat Esben Kyhring som førte saken for Høyesterett er fornøyd med Høyesteretts avgjørelse.

– Denne høyesterettsdommen gir en viktig avklaring, og påtalemyndigheten er tilfreds med resultatet. Lagmannsretten mente at korrupsjonsbestemmelsen krever årsakssammenheng mellom ytelsen og mottagers stilling. Det var påtalemyndigheten ikke enig i, og Høyesterett har nå avklart at et slikt krav om årsakssammenheng ikke kan oppstilles, sier han.

– Samtidig gir Høyesterett veiledning om hvordan man skal forstå vilkåret i korrupsjonsbestemmelsen om at ytelsen må være gitt «i anledning av» stillingen. Avgjørelsen viser at vilkåret skal vurderes ut fra ytre og objektive omstendigheter, som relaterer seg til hvorvidt stillingsinnehaveren skal eller vil kunne treffe en avgjørelse av betydning for den som gir fordelen.

Da Økokrim anket frifinnelsene i lagmannsretten, kommenterte Økokrim problemstillingen slik i en pressemelding:

«Vilkåret «i anledning stilling» er i liten grad belyst og presisert i tidligere rettsavgjørelser. Saken reiser særlig spørsmål om vennskapsforhold har betydning i relasjoner som kan være korrupte. Det er grunn til å tro at slike problemstillinger ikke sjelden forekommer særlig i tilknytning til kommunal forvaltning i Norge». (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.