Tidligere juridisk direktør Kendrick Wallace (71) i gjødselprodusenten var den eneste som ble domfelt for grov korrupsjon under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett i fjor.

Retten fant at han hadde formidlet store pengebeløp til sønnene til fremstående tjenestemenn i Libya og India i et forsøk på å skaffe Yara innpass i de to markedene.

Wallace anket til Høyesterett både over saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffen, men domstolen ville bare prøve straffeutmålingen. Nå har Høyesterett forkastet den siste delen av anken og avvist argumentasjonen til forsvareren, advokat Arild Dyngeland, om at det er formildende at forholdene fant sted i korrupsjonsutsatte land. Snarere mener høyesterettsdommer Wenche Arntzen at forholdene Wallace er funnet skyldig i, skulle vært straffet med åtte-ni års fengsel.

Wallace sto tiltalt sammen med tre andre tidligere Yara-topper – blant andre tidligere konsernsjef Thorleif Enger – men var den eneste som ble kjent skyldig av juryen i lagmannsretten. Da saken gikk for Oslo tingrett, ble alle fire dømt for grov korrupsjon.(Vilkår)