Borgarting lagmannsrett skjerper straffen noe fra tingrettsdommen, fordi hele straffen på 120 dagers fengsel er gjort ubetinget. I Asker og Bærum tingrett ble halvparten – 60 dagers fengsel – gjort betinget. Retten poengterer dessuten at straffen ville vært enda strengere, hadde det ikke vært for den lange tiden det tok fra huskappingen fant sted til saken kom opp for retten.

Arne Vigeland er dømt for to tilfeller av grovt skadeverk og må dessuten betale 510.000 kroner i erstatning til naboene Helge og Walther Wedin og Roger og Wenche Waage, samt drøyt 224.000 kroner til If skadeforsikring. Retten mener skadevirkningene av at Vigeland fikk uthuset kappet i to ikke bare var rent fysisk, men også må ha føltes «sterkt integritetskrenkende» for naboene.

Hevder han hadde rett

Den mye omtalte huskappingen skjedde i 2014. Vigeland erkjente handlingene han sto tiltalt for, men nektet straffskyld. Han framholdt i retten at han mente han hadde rett til å fjerne deler av uthuset fordi det sto på hans tomt.

Det er på det rene at Vigeland eier tomta huset sto på, men i en dom fra 2016, blir naboene tilkjent eksklusiv bruksrett til det aktuelle området.

Vigeland har forsøkt å få dommen opphevet, men er blitt avvist.

Fjernet mur og frukttrær

Vigeland sto tiltalt for å ha fått fjernet halvparten av uthuset, et drivhus og et gjerde som tilhørte en nabo. Vigeland fikk også fjernet en nærmere 70 år gammel røysmur, to frukttrær og noen bærbusker som tilhørte en annen nabo, ifølge dommen.

– Videre er måten handlingene ble gjennomført på, skjerpende. Handlingene var veloverveide og planlagt fra Vigelands side og hadde sterkt preg av selvtekt under en privat rettstvist, skriver lagdommer Harald Georg Venger i domspremissene.

Advokat Trygve Staff, Vigelands forsvarer, karakteriserte tingrettens dom på 120 dagers fengsel som «hårreisende» og i strid med gjeldende rett. Det har ikke lyktes NTB å få Staffs kommentar til lagmannsrettens dom.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette tweetet Trump etter Kavanaugh-høringen
Den amerikanske presidenten raskt ute for å vise hvem som hadde hans fulle støtte.
00:39
Publisert: