Arne Vigeland, som blant annet er nestleder i renovasjonsfirmaet RenoNorden, var tiltalt for grovt skadeverk etter at han sørget for at halve uthuset til ekteparet Wenche og Roger Waage ble fjernet våren 2014. Han var også tiltalt for å ha fjernet en nesten 70 år gammel steinmur som tilhørte brødrene Walther og Helge Medin. Waage og Medin er naboer av Vigeland i Vendelfaret på Nesøya i Asker utenfor Oslo.  

Dommen på 120 dagers fengsel er dobbelt så streng som aktors påstand.

Vigeland er også dømt til å betale 210.000 kroner i erstatning til ekteparet Waage samt 300.000 kroner til brødrene Medin.

Han må også betale 224.223 kroner til If Skadeforsikring, hvor Waage hadde sin forsikring.

«Veldig lettet»

Wenche Waage føler tilfredshet med at dommerne har slått ned på Vigelands handlinger. 

– Vi er veldig lettet for dommen. For oss var det viktigste at han ble dømt. Når man begår hærverk og selvtekt, så bør det få følger, sier hun.

Da rettssaken gikk for Asker og Bærum tingrett forrige uke forklarte Vigeland at han mente han hadde rett til å fjerne deler av uthuset fordi det sto på hans tomt.

Aktor Knut Christian Braae-Johannessen la ned påstand om 60 dager fengsel, hvorav 30 dager betinget, samt en erstatning på 1,2 millioner kroner.

Forsvarer Trygve Staff mente klienten måtte frifinnes, og om han ble dømt ville det være uaktuelt med ubetinget fengsel.

Staff sa i sin sluttprosedyre at Vigeland hadde begått lovlig selvtekt og at han ikke kjente til at naboene hadde eksklusiv bruksrettighet til områdene han gjorde inngrep på.

Dette avviser retten. I dommen heter det «Retten er av den oppfatning at tiltalte ikke kan bli hørt med at han ikke var klar over at naboene hadde eksklusiv bruksrett som konkludert med av lagmannsretten i 2016. Om tiltalte har hatt kunnskap om en avtale fra 1944 eller ei, har slik retten ser det ikke avgjørende betydning».

De tre dommerne konkluderer med at Vigeland var klar over de faktiske forhold før handlingene ble begått.

Eiendomsstrid

Nabostriden på Nesøya har sitt utspring i en konflikt knyttet til veigrunn og grensetomter mellom veien og de tilgrensende beboerne. Ifølge flere av partene og vitnene som forklarte seg for retten, fortalte at Vigeland skulle forhandle om kjøp av tomtene. Hensikten var at de sammen skulle eie veien, og at de hver og én skulle få kjøpt arealene som grenset til sine tomter. Slik ble det imidlertid ikke.

Retten er også kommet til at Vigeland må betale 25.000 kroner i saksomkostninger til det offentlige.

Aktor Knut Christian Braae-Johannessen mener retten sender et tydelig og viktig signal med dommen.

– Det viser at man må avvente myndighetenes bistand og ikke kan ta seg til rette selv, skriver han i en epost. Han legger til at retten avviser Vigelands forklaring om at han har vært i noen villfarelse, men konstaterer at han har handlet forsettlig.

At straffeutmålingen ble dobbelt så streng som hans egen påstand, tar han til etterretning.

– Dette er en spesiell sak hvor det er vanskelig å finne lignende rettspraksis. Videre la jeg noe større vekt på at saken er blitt gammel. Disse to forholdene medførte en lavere påstand. Jeg er imidlertid ikke veldig overrasket over rettens straffeutmåling. Som retten konstaterer er dette sterkt klanderverdige handlinger, skriver politiadvokaten.

Anker dommen

Vigelands forsvarer Trygve Staff sier til DN at dommen vil bli anket.

– Dommen er hverken er tråd med gjeldende rett eller bevisene i saken. Resultatet er hårreisende og dommen i sin helhet vil selvfølgelig bli påanket, sier den engasjerte advokaten.

Staff viser spesielt til en passasje i dommen, der retten diskuterer hva Vigeland visste om eierskap og bruksrettigheter til eiendommen der naboene Waages uthus sto. Vigeland er også dømt for å ha fjernet noen frukttrær, bærbusker og en nærmere 70 år gammel steinmur som tilhørte naboene Medin, som bor nedenfor Waage.

«Retten finner det etter dette bevist at tiltalte før handlingene ble begått var klar over de faktiske forhold, herunder de fornærmedes eksklusive bruksrett på deler av hans eiendom».

Staff sier det er såpass oppsiktsvekkende at tingretten tillegger Vigeland kunnskap om en avtale som gir Waage og Medin eksklusiv bruksrett, en avtale de selv sier de ikke hadde kunnskap om.

At Vigeland anker kommer ikke som noe sjokk på Wenche Waage.

– Vi regnet med det. Det hadde vært rart om han ikke gjorde det. Han har anket alt som er, sier hun til DN. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Nato-sjefen: – Terror er blitt en alvorlig trussel for oss alle
Jens Stoltenberg turnerer Amerika for å bygge opp det Donald Trump river ned.
01:44
Publisert: