Det avgjorde Høyesterett i en kjennelse torsdag.

Disputten har bakgrunn i søksmålet de etterlatte etter Pareto-megler Atle Sigmundstad reiste mot turoperatøren Hvitserk og en guide i selskapet i 2018.

Dagens Næringsliv har tidligere fortalt om hvordan obligasjonsmegleren døde av akutt høydesyke på fjelltur til Kilimanjaro i Tanzania.

Familien og deres støttespillere mener Sigmundstads liv kunne vært reddet om Hvitserk og guiden han var med hadde skaffet ham forsvarlig hjelp da det ble klart at han var i fare. De etterlatte har saksøkt turoperatøren og guiden for å få avklart et eventuelt erstatningsansvar, men har ønsket at størrelsen på den eventuelle erstatningen skulle avgjøres senere.

Døden på Kilimanjaro magasinet+

Selve saken skal i retten i mars i år. Hvitserk og guiden mener de ikke har erstatningsansvar, men gikk i mars i fjor til motsøksmål for å få saken utvidet til også å gjelde erstatningsutmålingen ved et eventuelt tap. Denne skulle fastsettes etter rettens skjønn.

– Skuffet

Hvitserk og guiden fikk medhold i både tingretten og lagmannsretten i at saken kunne utvides til også å inkludere utmåling av den eventuelle erstatningen. Saksøker anket dette til Høyesterett, som nå har forkastet anken. Et mindretall på én dommer var uenig.

Christian Lundin, advokat for Pareto-meglerens etterlatte, tar avgjørelsen til etterretning.

Atle Sigmundstad drømte om å ta med familien til Kilimanjaro. Han fikk med seg datteren på det som ble hans siste tur. Han døde på vei ned fra fjellet.
Atle Sigmundstad drømte om å ta med familien til Kilimanjaro. Han fikk med seg datteren på det som ble hans siste tur. Han døde på vei ned fra fjellet. (Foto: Privat)

– Mine klienter er skuffet over resultatet, men fortsatt ved godt mot. Dette innebærer ingen store praktiske problemer annet enn at det må settes av mer tid når saken skal behandles av tingretten. Det som har vært viktigst for mine klienter var i første omgang å fastslå om det forelå erstatningsansvar, så tenkte de det skulle la seg gjøre å finne ut av størrelsen etter det med Hvitserk og deres forsikringsselskap, Gjensidige Forsikring, sier Lundin til DN.

Suksess med dyre ekspedisjoner

– Vanskelig sak

Forsikringsselskapet sluttet seg ikke til Hvitserk og guidens påstand om at saken skulle utvides, og var derfor ikke part i saken i Høyesterett.

– Dette er en vanskelig sak for alle involverte, og Hvitserk er glade for at Høyesterett er enig med selskapet i at alle tvistespørsmålene skal behandles samlet av domstolene. Dette vil gjøre det mulig å få en endelig løsning på saken så snart som mulig, sier advokat Terje Marthinsen som representerer turoperatøren og guiden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.