Richard Espeseth vil sammen med Norsk Datagründer Terje Mikalsen bygge opp Norges ledende hydrogenselskap – Hydrogenpro. Men sammen med parets nye hydrogeneventyr hører også en innbitt aksjonærkonflikt.

I en fersk dom fra Agder lagmannsrett er Richard Espeseth blitt dømt å betale 300.000 kroner i erstatning til gamle forretningspartnere etter en bitter krangel om eierskap.

Kranglet om kontrollen

I 2011 stiftet Espeseth selskapet Hydrogenpartner. Terje Mikalsen var med som styremedlem og kona Vivian Espeseth som varamedlem, samt en investorgruppe som hadde skutt flere millioner kroner inn i selskapet. Selskapet skulle levere hydrogenanlegg og våren 2013 fikk det sin første store kontrakt med det finske selskapet Oy Woikoski. Etter dette gikk alt skeis.

Ifølge dommen ville investorgruppen at Espeseth skulle redusere sin eierandel med ti prosent. Dette ville ikke Espeseth være med på.

«Konflikten bunnet i en tvist om hvem som skulle ha kontrollen over selskapet som nå lå an til å få en betydelig fortjeneste fra Woikoski-avtalen», skriver lagmannsretten.

Lagmannsretten skriver at daglig leder Trond Ingvaldsen i 2013 ble bedt om «å ikke signere eller endre på avtaler som har betydning for Hydrogenpartner as».

I juni ble Ingvaldsen sagt opp som daglig leder og Espeseth overtok som ny daglig leder. Lagmannsretten mener det er bevist at fjerningen av Ingvaldsen og innsettelsen av Espeseth som ny daglig leder, reelt var begrunnet i et ønske om å oppnå full kontroll med selskapet.

«Klart oppblåste verdier»

To måneder senere opprettet Espeseth sitt nye selskap, Hydrogenpro, der han en måned senere ansatte sin kone og en ingeniør fra det gamle selskapet. Sammen skulle de jobbe med den finske kontrakten. Hydrogenpro fakturerte så Hydrogenpartner for konsulenttjenester i samsvar med en «ingeniøravtale» som var inngått mellom de to selskapene.

«Denne «ingeniøravtalen» er inngått av Richard Espeseth på vegne av begge selskapene», skriver retten.

I desember 2015 investerte Terje Mikalsen to millioner kroner i Hydrogenpro. Andeler i selskapet er siden blitt tilbudt investorer med en anslått markedsverdi på 150 millioner kroner, ifølge retten. Den betegner Hydrogenpros investortilbud som «klart oppblåste verdier».

Retten mener Hydrogenpro ble drevet i konkurranse med det gamle. Få år senere, i 2016, gikk Hydrogenpartner konkurs. Den saksøkende investorgruppen la til grunn at selskapet ble tappet for penger fordi Hydrogenpro og Espeseth fakturerte sitt andre selskap med en altfor høy timepris – 1280 kroner per time.

Lagmannsretten mener at det på den måten ble ført inntekter ut av Hydrogenpartner og overført til Espeseths heleide selskap.

«De ovennevnte forhold, gir et klart inntrykk av at det har foregått virksomhet i Hydrogenpro i konkurranse med, og på bekostning av, Hydrogenpartners interesser. Dette har ført til en tapping av selskapets økonomiske, personellmessige og merkantile ressurser til fordel for Richard Espeseths eget selskap, og har resultert i Hydrogenpartners konkurs».

Helt uenig

Richard Espeseth har en helt annen oppfatning av saken.

– Jeg inngikk en muntlig avtale med mine tidligere forretningspartnere for syv år siden. Denne avtalen ble ikke overholdt fra motparten sin side og det var ikke mulig for meg å legge frem bevis for denne avtalen i retten, dessverre. Dette har vært en konflikt mellom mine tidligere forretningspartnere og meg som person. Hydrogenpro er ikke saksøkt. Det jeg har lært i denne prosessen er at du må velge dine partnere med omhu, og avtaler skal være skriftlige, sier han.

Trond Ingvaldsen og resten av investorgruppen som står som motpart i saken ønsker ikke å kommentere saken.

I første rettsinstans som var Nedre Telemark tingrett ble Espeseth dømt til å betale erstatning på to millioner kroner og dekke motpartens saksomkostninger. Espeseth anket dommen og endte dermed til slutt opp med å måtte betale erstatning på 300.000 kroner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs kommentator Bård Bjerkholt: -Nå står vi ved et veiskille. Hør hans klare oppfordring til finansministeren
01:14
Publisert: