Hytteeierne som saksøkte staten for å slippe karanteneplikten etter å ha overnattet på hytta i Sverige, tapte saken i Borgarting lagmannsrett.

Hytteeierne fikk først medhold i tingretten, men regjeringen anket saken.

– I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at forskriften var gyldig. Det forelå ikke krenkelser av hytteeiernes menneskerettigheter. Inngrepene var forholdsmessige og rettferdiggjort av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi. Inngrepene var heller ikke i strid med EØS-rettens regler om fri flyt av personer, tjenester, varer og kapital, skriver lagmannsretten i sitt sammendrag av dommen.

Rettsstrid

Det er seks hytteeiere som har frontet saken, men de har hatt et stort antall andre i ryggen. De har ment at de skal slippe innreisekarantene når de kommer tilbake til Norge etter å ha overnattet i hyttene som ligger i nabolandet.

Til sammen er det registrert 12.400 norskeide hytter i Sverige.

I tingretten fikk hytteeierne medhold i at deler av covid-19-forskriftens regler om innreisekarantene var ugyldig. Retten sa seg enig i at reglene om innreisekarantene er et inngrep i saksøkernes bevegelsesfrihet og retten de har til respekt for hjem og familieliv.

Lagmannsretten kom altså til motsatt konklusjon.

– Tiltakene lå videre innenfor hjemmelsgrunnlaget i smittevernloven. Det forelå heller ikke andre grunner som tilsa at forskriften var ugyldig. Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet ble derfor frifunnet, heter det i sammendraget.

– Helt uvirkelig

Ankesaken om karantenestriden ble behandlet i Borgarting lagmannsrett i mai.

Heidi Furustøl som er talsperson for foreningen Norsk Torpare, sa i forkant at avgjørelsen til lagmannsretten at de hadde ventet i nesten ett og et halvt år på en løsning i karantenestriden.

– Det er helt uvirkelig at vi blir nektet adgang til våre egne hjem, vi blir ikke smittet ved å reise dør til dør og uten nærkontakt på eiendommen vår, sa hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.