I en fersk avgjørelse fra Gulating lagmannsrett fikk småaksjonærer som ble tvangsinnløst nesten tredoblet sitt vederlag.

Saken gjaldt Egersund Fisk as, en produksjonsbedrift for fiskemel og fiskeolje. Hovedaksjonærene hadde i 2013 reorganisert seg til én aksjonær og dermed ble ansett som morselskap som kunne innløse småaksjonærene etter aksjelovens § 4–26.