Jarle Dørum Karlsson (54) og Håkon Kaland (56) er fullstendig frikjent for de svært alvorlige tiltalene. Det kom frem da dommen ble avsagt i Oslo tingrett torsdag formiddag.

Advokat Marius Dietrichson har forsvart Karlsson, som altså ble frifunnet for alle postene i tiltalen.

– Dette har vært beinhard jobbing, men det har også medført at retten har lyttet til og lagt til grunn vår vurdering av saken. Både rettslig og faktisk, sier Dietrichson, og fortsetter:

– Vi har også merket oss at retten tar avstand fra at Jarle Karlsson på noe tidspunkt har stilt seg solidarisk med en eventuell bedragersk virksomhet i virksomheten. Han er en skikkelig og hardtarbeidende regnskapsfører. Og et mangeårig rettsmaraton har nå blitt avsluttet. Det er en full renvaskelse av min klient, og det er vi svært fornøyd med.

Advokat Marius Dietrichson forsvarer for Jarle Dørum Karlsson som tidligere var styreleder i Indigo Finans.
Advokat Marius Dietrichson forsvarer for Jarle Dørum Karlsson som tidligere var styreleder i Indigo Finans. (Foto: Per Thrana)

Under seks uker i mars og april fikk de tre dommerne høre historier om hvordan en rekke eldre mennesker med penger på bok ble lokket til å investere i eiendomsprosjekter tilrettelagt av Indigo Finans. På utsiden fremsto Indigo Finans som et seriøst meglerhus, med dresskledde meglere i fine lokaler. Men i realiteten hadde ikke selskapet konsesjon fra Finanstilsynet til å drive investeringstjenester.

Flere som tidligere hadde ledende stillinger i selskapet forklarte seg som vitner i saken. Slik fikk retten høre at selskapet hadde vært en filial av svenske Nord Fondkommission, men ifølge vitneforklaringene var det svenske selskapet lite oppmerksom på om Indigo Finans etterlevde lover knyttet til meglervirksomhet.

Dommen etterlater ikke noe tvil om at retten konkluderer med at det har foregått ulovlig handel med verdipapirer gjennom Indigo Finans. Men de tre dommerne er ikke enige med aktor i at det er det samme som at de to tiltalte kunne stilles til ansvar for dette.

Advokatene Frode Sulland og Henriette Willix som forsvarer Håkon Kaland, er svært kritiske til hvordan aktor har argumentert under rettssaken. I dommen kommer det frem at retten mener det under den ene bedrageriposten ikke bare er slik at deres klient ikke hadde noen rolle, men at det rent objektivt sett ikke har foregått noe bedrageri.

– Så både Karlsson og Kaland frifinnes direkte fordi det ikke hadde skjedd noe bedrageri, påpeker Sulland.

– Hvordan reagerer Kaland på frifinnelsen?

– Han er svært lettet over dette. Det har vært en omfattende sak å måtte gjennomgå for å komme frem hit. Og han håper nå at han er ferdig med saken.

Advokatene Frode Sulland og Henriette Willix som forsvarer tidligere daglig leder i Indigo Finans Håkon Kaland, fulgte domsavsigelsen i retten torsdag.
Advokatene Frode Sulland og Henriette Willix som forsvarer tidligere daglig leder i Indigo Finans Håkon Kaland, fulgte domsavsigelsen i retten torsdag. (Foto: Per Thrana)

Da aktor Eindride Kjørri prosederte saken i retten før påske, la han ned påstand om henholdsvis fem og seks års fengsel for de to tidligere Indigo Finans-toppene Håkon Kaland og Jarle Dørum Karlsson. I løpet av rettssaken ble det ført nærmere 60 vitner og aktor var ikke i tvil om at de begge hadde medvirket til grovt bedrageri, drevet meglerhus uten å ha konsesjon og at de har benyttet urimelige forretningsmetoder.

I den 46 sider lange dommen får påtalemyndigheten krass kritikk for sin etterforskning.

Etter at dommer Rikke Lassen hadde lest opp utvalgte deler av dommen, opplyste begge de frikjente at de godtok dommen på stedet.

Så fikk aktor Eindride Kjørri spørsmål om hvorvidt påtalemyndigheten godtar dommen.

– Jeg må ta betenkningstid, svarte Kjørri.

– Det ante meg, repliserte dommer Lassen.

For retten har det vært sentralt å vurdere i hvilken grad de to tiltalte kan bebreides for det som skjedde i Indigo Finans. Karlsson som var styreleder i selskapet i drøye tre år, har forklart at han ikke deltok i den daglige driften. Kaland, som var daglig leder i rundt ett år, har sagt at hans hovedoppgave var å håndtere kundeklager. Han forklarte at han ikke hadde ansvaret for meglerne eller måten investeringene ble presentert til kundene.

Aktor i straffesaken mot de tidligere Indigo Finans-toppene, Eindride Kjørri, tok betenkningstid på dommen. Her sammen politietterforsker Lillian Litlehamar.
Aktor i straffesaken mot de tidligere Indigo Finans-toppene, Eindride Kjørri, tok betenkningstid på dommen. Her sammen politietterforsker Lillian Litlehamar. (Foto: Per Thrana)

Under rettssaken forklarte en rekke vitner hvor sentral den avdøde Indigo Finans-gründeren og eieren Thor Stian Kennedy Normann, hadde vært i selskapet. Et vitne omtalte det som «my way or the high way», underforstått at Normann i realiteten bestemte alt i selskapet. Normann døde på Ibiza i 2018, rundt et halvt år etter at saken var anmeldt til politiet.

Aktor la ikke skjul på at Normann høyst sannsynlig ville blitt tiltalt om han fortsatt hadde vært i live.

DN og tidsskriftet Kapital har gjennom en årrekke skrevet om det som blir omtalt som Golden Oldies-sakene. Navnet spiller på at de fornærmede i sakene i hovedsak er eldre personer med penger i banken. Indigo Finans var et av selskapene som politiet valgte å etterforske etter at Finanstilsynet anmeldte selskapets virksomhet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.