Den 92 år gamle mannen ble i mars i år kontaktet flere ganger av administrerende direktør Håkon Kaland og en finansrådgiver fra selskapet Indigo Finans as, ifølge en kjennelse fra Oslo byfogdembete. Mannen har forklart at han brukte alle sine sparepenger på kjøp av aksjer i selskapene Hylkjeflaten Holding as og FZ II as. 

92-åringen er nylig diagnostisert med svulst på hjernen. Sykdommen har medført nedsatt hørsel, svimmelhet samt at han er blind på det ene øyet.

Advokat Anders Pind, som representerer Indigo Finans og de to ansatte i selskapet, avviser beskyldningene. Han mener kravet er rettet mot feil selskap.

– Veldig mange spørsmål 

Ifølge begjæringen ble 92-åringen lovet at investeringene skulle medføre at han ville betale mindre i skatt.  Mannen fikk ingen kopi av avtalen han signerte, men mottok oppgjørspapirer fra Indigo Finans.

– Vi har mange spørsmål vi ikke har fått svar på. Blant annet hvordan de fikk tak i ham og deres versjon av hva de har sagt. Vi har ikke fått noe informasjon om aksjeselskapene han har investert i, selv om vi har bedt om det, sier advokat Pål Sverre Hernæs i Hjort, som representerer 92-åringen.

Den eldre mannen har nå fått medhold i å ta arrest i 1,27 millioner kroner i formuesgoder tilhørende Indigo Finans, Håkon Kaland og finansrådgiveren, fremgår det av kjennelsen. 

«Etter rettens syn synes produktene ikke å være egnet for en 92 år gammel mann uten særlig erfaring med investeringer i finansielle instrumenter. Retten viser også til at 92-åringen er kreftsyk og blant annet har nedsatt hørsel, er blind på det ene øyet og er plaget med svimmelhet. Etter rettens syn er det sannsynlighetsovervekt for at de saksøkte ikke har overholdt sin frarådningsplikt eller veiledningsplikt for øvrig», heter det i rettens vurdering. 

Skulle ordne opp 

I mai avtalte advokat Hernæs og en venn av hans klient et møte med finansrådgiveren  i Indigo Finans, men vedkommende var ikke på jobb. Det var derfor administrerende direktør Håkon Kaland som holdt møtet med de to.

– Han la seg helt flat, og sa at denne handelen aldri skulle ha funnet sted, både på grunn av alderen til min klient og helsetilstanden hans, sier Hernæs.

– Kaland ga inntrykk av at han skulle ordne opp. Vi ga beskjed om at det måtte skje raskt, men fikk ikke noen ordning i løpet av påfølgende dag. Da så vi grunn til å sende begjæring om arrest for å sikre min klients krav, sier han.

Ifølge Hernæs virket selskapet da seriøst.

– Det var representative kontorlokaler, bemannet med resepsjon, og det ga et seriøst inntrykk, sier han.

Hernæs var etter møtet i kontakt med både styreleder og eier Thor Stian Kennedy Normann og Håkon Kaland, men sier de aldri presenterte en løsning. 

Siden de fikk medhold i saken har det skjedd svært lite, opplyser Hernæs. Han forteller at 92-åringen opplever saken som veldig belastende.

– Han føler seg veldig lurt.

Advarsel fra Finanstilsynet 

I begynnelsen av mai gikk Finanstilsynet ut med en advarsel mot investeringstilbud markedsført av Indigo Finans. Tilsynet påpekte da at Indigo Finans ikke har godkjennelse til å drive investeringstjenester i Norge, og at selskapet derfor ikke har nødvendig godkjennelse etter norsk lov. 

Den 92 år gamle mannen er ikke alene om å ha blitt overtalt til å overføre sine sparepenger til Indigo Finans. 

En 75 år gammel mann, også han med redusert helse, har fått medhold i å ta arrest overfor Indigo Finans for 2,2 millioner kroner, ifølge en annen kjennelse fra Oslo Byfogdembete samme dag. 

Investerte 2,2 millioner 

Den uføretrygdede 75-åringen og hans kone ble i mai 2016 kontaktet av den samme finansrådgiveren  i Indigo Finans. Hun skal ha sagt at hun tidligere har jobbet i Nordea, og at 75-åringen tapte på å ha pengene sine der. Videre skal hun i perioden fra mai i fjor til februar i år ha overtalt 75-åringen til å investere tilsammen 2,2 millioner kroner, alle hans sparepenger, gjennom Indigo Finans i ulike eiendommer.

Ifølge begjæringen skal finansrådgiveren ha fått låne nettbankbrikken til 75-åringen, og overført pengene fra hans konto. 75-åringen skal ha blitt lovet syv prosent rente på investeringen, lav risiko og at en tilbakebetaling vil kunne skje på to dager. Rentene skulle bli overført til hans konto i mai 2017, men dette har ikke skjedd. 

Mannen fikk aldri noen kopi av dokumentene han signerte, fremgår det av kjennelsen. I etterkant fikk han oppgjørspapirer fra et svensk selskap med navn Nord Fondkommission. 75-åringen var ikke kjent med at pengene ble overført til dette selskapet, og han har ingen dokumenter på hvor pengene befinner seg. 

Møtes i retten 

I april sendte 75-åringen et brev til Indigo Finans, der han ba om at alle investeringer han hadde gjort gjennom Indigo Finans skulle gjøres opp, og at pengene skulle føres tilbake til ham. Men Indigo Finans responderte ikke. 

75-åringens advokat Marianne Rytter Huseby skal også ha forsøkt å få tak i Indigo Finans. Hun fikk etter hvert direkte kontakt med Nord Fondkommission. I slutten av mai fikk de dokumenter tilsendt fra Nord Fondkommission, som viser at 75-åringen har investert i produkter med høyrisiko og at deler av hans eierpost er solgt til lavere kurs. Det er imidlertid uklart hvilken verdi andelene har. 

75-åringens advokat skal til slutt også fått kontakt med Indigo Finans. Selskapet mener 75-åringen har akseptert å kjøpe de finansielle produktene. 

– De produkter som saksøkte, ved å benytte saksøkerens bankbrikke, har kjøpt og solgt for saksøkerens midler synes å være uegnet for en person på 75 år som ikke er villig til å ta noen risiko med hensyn til å plassere sine midler, heter det i rettens avgjørelse. 

Rytter Huseby vil ikke kommentere saken ytterligere.

Mener kravet er rettet feil 

Advokat Anders Pind, som representerer Indigo Finans og de to ansatte, sier kravene er rettet mot feil selskap. Ifølge Pind har ikke Indigo Finans solgt noen produkter, men kun markedsført dem. Han viser til at det er det svenske foretaket Nord Fondkommission som har solgt produktene. 

– Vi regner nok med at den arresten blir opphevet når vi får anledning til å møte i retten.  Akkurat her retter de nok baker for smed. Det er ikke sånn at disse pengene har forsvunnet. De eier andeler i noen eiendomsprosjekter, sier Pind. 

Han har ingen kommentarer til hvordan produktene er markedsført, men viser til at det finnes dokumenter som viser at både 92-åringen og 75-åringen har vært i kontakt med Nord Fondkommission. 

– Det  finnes 15 sider med skjemaer mellom disse kundene og Nord Fondkommisssion. Alt ligger der, sier Pind. 

Han viser til at det skal holdes rettsmøte om saken til 92-åringen i neste uke, og at Indigo Finans da vil legge frem disse dokumentene. 

Administrerende direktør Charlotte B. Nilsson i Nord Fondkommission vil ikke bekrefte overfor DN om de to mennene har vært kunder av dem. 

– Dessverre kan vi ikke, med hensyn til banksekretesse, kommentere på individuelle avtaler eller kundeforhold, men vi er selvsagt svært opptatt av at kundene skal føle seg riktig behandlet, skriver Nilsson i en e-post til DN. 

DN har vært i kontakt med eier og styreleder Thor Stian Kennedy Normann i Indigo Finans, men han har ikke ønsket å kommentere saken. DN har i tillegg forsøkt å komme i kontakt med administrerende direktør Håkon Kaland  i Indigo Finans og den omtalte finansrådgiveren, men ikke fått svar. (Vilkår)