Ved Oslo tingretts dom av 16. juni 2022 ble de omtalte i denne artikkelen, Jarle Dørum Karlsson og Håkon Kaland, frifunnet for tiltalen om grovt bedrageri. Oslo tingretts dom er rettskraftig. Lenke til DNs omtale av frifinnelsene finner du her.

Etter flere år med etterforskning, tok oslopolitiet i fjor ut tiltale mot to av de mest sentrale personene i det fallerte Golden Oldies-selskapet Indigo Finans. De to er tiltalt for flere tilfeller av grovt bedrageri og en rekke brudd på verdipapirhandelloven.

Håkon Kaland og Jarle Dørum Karlsson som var henholdsvis daglig leder og styreleder i selskapet, avviser at de har ansvar for at mange småsparere endte med å betale overpris på tilnærmet verdiløse andeler i en rekke eiendomsprosjekter rundt om i Norge. Ingen av dem erkjenner straffskyld for tiltalen på grovt bedrageri. Rettssaken mot de to startet i Oslo tingrett første uken i mars.

Til tross for at de begge hadde titler som tyder på at de bekledde sentrale roller i selskapet, mener de tiltalen er feil. De avviser at de har hatt direkte kontakt med kunder i forbindelse med formidling av aksjer eller eiendeler.

Håkon Kaland (øverst) og Jarle Dørum Karlsson er begge tiltalt for flere tilfeller av grovt bedrageri og en rekke brudd på verdipapirhandelloven. Her med Haugen-senteret i Søgne utenfor Kristiansand der flere av Indigos kunder endte som investorer.
Håkon Kaland (øverst) og Jarle Dørum Karlsson er begge tiltalt for flere tilfeller av grovt bedrageri og en rekke brudd på verdipapirhandelloven. Her med Haugen-senteret i Søgne utenfor Kristiansand der flere av Indigos kunder endte som investorer. (Foto: Dagens Næringsliv)

Opptakten til rettssaken er ytterst spesiell: Hovedeieren og den mange betegner som «hjernen» bak Indigo Finans, Thor Stian Kennedy Normann, døde i 2018. Derfor er dommerne, aktoratet og de tiltalte nødt til å sette sammen bildet av hva som foregikk i årene 2014 til 2017 uten hans medvirkning. Flere personer som tidligere har vært mistenkt eller siktet i saken, er stevnet som vitner.

DN har tidligere omtalt forretningsideen i Indigo Finans som enkel: Indigo-eier Normann kjøpte næringseiendom i grisgrendte strøk og fikk sine ansatte «meglere» til å selge aksjer i prosjektene videre til pensjonister og småsparere til en vesentlig høyere pris.

Hadde ikke kapasitet

Både DN og tidsskriftet Kapital rettet gjennom en serie artikler et kritisk blikk på Normanns forretningsvirksomhet. I mai 2017 utstedte Finanstilsynet stoppordre mot selskapet, blant annet med referanse til det som var fremkommet i disse artiklene. Måneden etter anmeldte Finanstilsynet saken til Økokrim. Det resulterte i et forprosjekt hvor Økokrim vurderte om det skulle ta inn saken til behandling. Men i desember 2017 kom avslaget fra etaten som skal være spydspissen i kampen mot økonomisk kriminalitet. I det relativt korte avslaget fra Økokrim viser enheten til at den selv velger hvilke saker som skal tas inn til behandling.

«Av kapasitetsmessige årsaker har jeg besluttet å avvise saken», skrev assisterende Økokrim-sjef Hedvig Moe i avslaget. Hun informerte om at beslutningen ikke er til hinder for at saken kan anmeldes til lokalt politidistrikt. I 2018 anmeldte dermed Finanstilsynet saken til Oslo politidistrikt, som endte med å ta ut tiltale i april 2021.

Økokrim ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Hadde ikke konsesjon

Et sentralt poeng i straffesaken er hvorvidt Indigo Finans lovlig kunne drive sin virksomhet. Selskapet hadde ikke konsesjon fra Finanstilsynet til å tilby investeringstjenester. Den manglende tillatelsen hadde Finanstilsynet reagert på allerede i 2015. Den gang engasjerte Indigo Finans advokatfirmaet Simonsen, Vogt og Wiig for å ta til motmæle. Som en følge av brevet fra advokatfirmaet, henla tilsynet saken.

Kort tid etter inngikk Indigo Finans et samarbeid med det svenske meglerhuset Nord Fondkommision. I avtalen het det at Indigo Finans skulle bruke sitt kontaktnett til å markedsføre eiendomsprosjekter. Potensielle investorer skulle ta kontakt med Nords norske filial for å kjøpe og selge aksjer og eiendomsandeler.

Men aktor Eindride Kjørri mener etterforskningen viser at de ansatte i Indigo Finans gjorde langt mer enn å markedsføre eiendomsprosjekter. Under rettssaken er det lagt frem en rekke dokumenter som viser hvordan de Indigo-ansatte rapporterte inn salg av aksjer og eiendeler, deriblant ordresedler som er utfylt av ansatte i Indigo Finans og så signert av kundene.

Politiadvokat Eindride Kjørri er aktor i saken mot de to tiltalte i Indigo Finans-komplekset.
Politiadvokat Eindride Kjørri er aktor i saken mot de to tiltalte i Indigo Finans-komplekset. (Foto: Elin Høyland)

Guro Harstad, som jobbet med saken i Finanstilsynet, ble senere utleid til politiet for å jobbe med etterforskningen. Da hun vitnet i retten, avviste hun at det var mulig å avtale seg vekk fra kravene om konsesjon.

– Det sentrale er hvilken oppfatning kundene har av situasjonen. Kartleggingen som fører til investeringstilbudet er det som er omfavnet av lovgivningen, påpekte hun.

– Hvor går grensen for generell markedsføring, spurte aktor Kjørri.

– Generelle råd på nettsiden vil ikke oppfattes som personlig tilpasset, og er derfor regnet som markedsføring. Men jo mindre publikum man henvender seg til, jo mer forsiktig må man være for ikke å omfattes av konsesjonsplikten, forklarte Harstad.

Unntak

Verdipapirhandelloven inneholder et unntak fra konsesjonskravene om investeringen er på mer enn fem millioner kroner eller retter seg mot profesjonelle investorer.

– Vi har gått gjennom casene og ser at det flere ganger opplyses i informasjonsmateriellet at minstetegning er fem millioner kroner, men det stemmer ikke overens med resten av beslaget, sa Harstad.

Hun viste til at kunder har fått tegne seg for andeler ned i 100.000 kroner i disse prosjektene.

Et annet tema i rettssaken er hvorvidt de ansatte i Indigo Finans var høyt kvalifiserte rådgivere, slik selskapet skrev på sine nettsider. En gjennomgåelse politiet gjorde av de 15 ansatte som var innmeldt som ansatte i offentlige registre, viste at tre av dem hadde erfaring fra bank eller aksjemegling før de begynte i Indigo Finans. To av dem hadde kun videregående skole. En meglersjef hadde bakgrunn som sikkerhetsrådgiver i et alarmselskap, mens en sentral selger var dekkmontør og maskinfører.

Rettssaken skal vare i totalt seks uker. De nærmeste dagene skal retten høre forklaringer fra flere personer som har vært sentrale i selskapet. Enten som ansatte eller i styreverv i tilstøtende selskaper. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.