Jan Vestrum (56) ble ifjor tiltalt for en rekke forhold knyttet til hans rolle som styreleder for det børsnoterte gruveselskapet Intex Resources.

Blant annet mener Økokrim at Vestrum gjennom selskapet One-2-Invest mottok et honorar på 6.449.058 kroner da storaksjonæren Lybica solgte sin aksjepost i Intex.

– Økokrim mener dette er en veldig alvorlig sak. Tiltalen for korrupsjon bygger på at tiltalte blant annet ga verdifull informasjon til selskapets største aksjonær og var med på å gjennomføre salg av aksjonærens aksjepost i Intex ved blant annet markedsmanipulasjon, slik at aksjonæren kunne selge seg ut på et meget gunstig tidspunkt og på en høy kurs. For dette mottok tiltalte en større utbetaling fra den samme aksjonæren, sa statsadvokat Henrik Horn i Økokrim til DN ifjor.

Har skadet selskapet

Nå krever Intex dette beløpet pluss saksomkostninger tilbakebetalt fra Vestrum. Intex viser blant annet til styreinstruksen i Intex som sier at styremedlemmer i arbeid for selskapet ikke må motta godtgjørelser fra andre enn selskapet. Eventuelle godtgjørelser mottatt i strid med reglene skal tilfalle Intex.

– Jan Vestrum signerte en erklæring som innebar at han ikke skulle jobbe for andre, og den har han brutt. Og han har brutt styreinstruksen. På dette grunnlaget har vår juridiske rådgiver anbefalt at det blir tatt ut søksmål, sier administrerende direktør Henno Grenness i Intex Resources.

Han legger til at denne saken utvilsomt har skadet selskapet.

– Det er klart at tiltalen mot Jan Vestrum slik vi ser den i dag har påført selskapet et betydelig omdømmetap. Vi ønsker jo å gjøre ting på en skikkelig måte. Vestrum har hatt en betydningsfull rolle i selskapet – også i relasjon til investormarkedet. At han er tiltalt for markedsmanipulasjon og kan ha forledet markedet er alvorlig, sier Grenness, som mener kravet mot Vestrum bør behandles samtidig med straffesaken mot Vestrum som starter i april.

– Ja, vi mener det er mest fornuftig at begge sakene behandles samtidig, sier han.

Ikke uventet

Jan Vestrums advokat, Bjørn Stordrange, avviser at Vestrum var omfattet av et regelverk som forhindret ham fra å opptre som mellommann i Lybicas aksjesalg.

Ifølge sin advokat Bjørn Stordrange er Jan Vestrum grunnleggende uenig i tiltalen mot ham.  Foto: Fredrik Bjerknes
Ifølge sin advokat Bjørn Stordrange er Jan Vestrum grunnleggende uenig i tiltalen mot ham. Foto: Fredrik Bjerknes (Foto: Dagens Næringsliv)
– Vestrum tok et særskilt forbehold da han tiltrådte som styreformann nettopp for å bevare handlefrihet på dette området, og da spiller det bare en subsidiær rolle for ham hvordan den generelle styreinstruksen eventuelt må fortolkes. Men han er forøvrig uenig i den tolkning selskapet nå synes å legge til grunn, sier Stordrange.

– Og så kan jeg føye til at det selvsagt ikke er uventet at Økokrim og selskapet vil forsøke å inndra disse vel seks millionene når man først har kommet til at Vestrum skulle tiltales for dette. Men Vestrum er grunnleggende uenig i tiltalen og ser frem til å få belyst alle forholdene i saken, sier Bjørn Stordrange.

 

Les hele avisen.

 

Les også: Intex anker ikke innsidebot (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.