«Økokrims feilgrep har satt en effektiv stopper for en suksessrik karriere i et internasjonalt næringsliv,» skriver Jo Lunders advokat i brevet som ble sendt til Økokrim tidligere denne måneden.

I brevet, hvor den tidligere Vimpelcom-sjefen krever over en halv milliard kroner i erstatning fra staten, gjøres det klart at Lunders internasjonale lederkarriere ble knust av Økokrim:

«Det er overhodet ikke aktuelt å tilsette en person som har vært pågrepet og fengslet i en alvorlig korrupsjonssak, som CEO i et stort internasjonalt selskap. Det samme gjelder styreverv i slike selskaper. Dette burde være så åpenbart at det ikke trenger nærmere begrunnelse,» heter det i brevet fra Lunders advokat.

Hodejegere DN har snakket med, mener derimot at en straffesak ikke trenger å være kroken på døren for en lederkarriere.

Tror Lunder kan bli toppleder igjen

Jo Lunders erstatningskrav ble reist etter at Økokrim i fjor høst henla siktelsen mot ham på bevisets stilling. Siktelsen gjaldt medvirkning til korrupsjon i tilknytning til en Vimpelcom-utbetaling til selskaper kontrollert av den usbekiske presidentdatteren Gulnara Karimova. Lunder har hele tiden konsekvent avvist kjennskap til korrupsjon.

Den danske hodejegeren Lars Esholdt tror likevel Lunder kan fortsette sin lederkarriere, også internasjonalt.

– Han kan definitivt ha en internasjonal karriere, jeg kan ikke se hvorfor ikke. Når denne skyggen er forsvunnet og mistanken er fjernet, kan jeg ikke forestille meg en klient som vil nekte å ansette Lunder på grunn av det. Ikke slik saken har utviklet seg, sier han.

Esholdt har drevet med lederrekruttering i en årrekke og var tidligere seniorpartner i det internasjonale rekrutteringsbyrået Korn Ferry, før han startet opp for seg selv i Esholdt Executive Search.

Han innser at etterforskningen og siktelsen av Lunder for alltid vil være en del av hans historie, men så lenge siktelsen er henlagt, tror han ikke det vil ha noen større betydning for Lunders videre karriere.

«En verden av muligheter»

– Jo Lunder er altfor dyktig til at hans karriere skal være ødelagt. Jeg tror det er en masse selskaper som vil ansette Lunder for hans ferdigheter. Han har en verden av muligheter, sier Esholdt, og trekker frem at etterforskningen også kan være et fortrinn.

– Han er det mest gjennomlyste mennesket nord for Firenze akkurat nå. Du kan vel ikke få noen større sikkerhet for at Jo Lunder ikke har foretatt seg noe som er lyssky enn akkurat nå når han har kommet ut av Økokrims dør, sier Esholdt.

Seniorpartner Mette Krogsrud i Korn Ferry ønsker ikke å uttale seg spesifikt om Jo Lunders videre karrieremuligheter, men mener generelt at en frikjennelse ikke skal hefte ved en person i forbindelse med rekruttering.

– På generell basis kan jeg si at er man frikjent, så er man frikjent, sier seniorpartner Mette Krogsrud i hodejegerselskapet Korn Ferry.
– På generell basis kan jeg si at er man frikjent, så er man frikjent, sier seniorpartner Mette Krogsrud i hodejegerselskapet Korn Ferry. (Foto: Per Thrana)

Krogsrud mener den vanskeligste fasen er mens det fortsatt pågår etterforskning og eventuelt rettssak.

– På generell basis kan jeg si at er man frikjent, så er man frikjent, og det forholder vi oss til også. Blir man dømt, er det klart at da har man et annet utgangspunkt, sier hun.

Lunder: Har jobbet med reetablering

Partner Heidi Wiggen i rekrutteringsselskapet Visindi ønsker ikke å uttale seg om Lunders tilfelle som sådan, men mener generelt at det likevel ikke er til å stikke under stol at man i valget mellom to ellers like kandidater, risikerer å bli valgt bort om man har vært involvert i en straffesak.

– Selv om jeg mener det ikke skal hefte ved en i utgangspunktet, så er det slik at sitter man med en kandidat som har noe sånt på seg og en som ikke har det, så velger man den andre. Da «safer» man litt, sier hun.

Wiggen mener at henleggelse av en straffesak ikke bør ekskludere en kandidat fra en toppstilling for all fremtid, men viser til at det også handler om hvilken posisjon man skal ha i etterkant.

– Jeg tror man skal skille det å være «untouchable» fra det å ha alle muligheter åpne. Det avhenger hva man stiler mot, hva slags type bransje og hva slags rolle, sier Wiggen.

Lunder selv forteller DN at han har jobbet aktivt etter henleggelsen med å reetablere seg, og at han tror det kan være mulig i det norske næringslivet.

Jo Lunder tror det kan være mulig å reetablere seg i det norske næringslivet, men mener det er langt vanskeligere internasjonalt.
Jo Lunder tror det kan være mulig å reetablere seg i det norske næringslivet, men mener det er langt vanskeligere internasjonalt. (Foto: Aleksander Nordahl)

– De relevante internasjonale toppjobbene er det dessverre ikke mange av. I tillegg er mine tilbakemeldinger fra internasjonale hodejegere at det internasjonale markedet er stengt for meg, skriver han til DN.

Anslår inntekter på nær 50 mill.

Samtidig som Lunders advokat fremholder at Lunder aldri igjen kan bli ansatt som CEO i et stort internasjonalt selskap, fremgår det av brevet til Økokrim at Lunder allerede i dag har styreverv i en rekke profilerte norske selskaper.

Til sammen mottar Lunder honorarer på til sammen 1,4 millioner kroner for styreverv i blant andre Elopak, Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica og investor Egil Stenshagens selskap Stenshagen Invest. I tillegg har Lunder rådgiveroppdrag for Canica og Johan Andresens selskap Ferd.

Revisorselskapet KWC har lagt til grunn at Lunder vil tjene fem millioner kroner i 2018, som gradvis skal avta til to millioner kroner ved fylte 67 år. Ifølge DNs beregninger gir disse premissene en samlet inntekt på mellom 45 og 50 millioner kroner de neste ti årene for Lunder, frem til han fyller 67 år i 2028. Det fremgår ikke av brevet hvorvidt revisorene anslår at Lunder vil få norske lederstillinger fremover.

De to revisorene Lunder har hyret til å beregne erstatningskravet, mener den tidligere Vimpelcom-toppen ville kunne tjent henholdsvis 75 millioner og 77 millioner kroner hvis ikke Økokrim hadde avbrutt hans internasjonale lederkarriere. Det er disse summene som gjør at revisorene har konkludert, noe sprikende, med at Lunder taper henholdsvis 339 og 440 millioner kroner, selv når nær 50 millioner kroner i forventede inntekter er trukket fra. (Vilkår)

Dette sa Jo Lunder etter Økokrims henleggelse i fjor:
Økokrim henlegger korrupsjonssiktelsen mot tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder. Når han møter pressen for første gang på to år, forteller han hvordan Økokrims håndtering av saken kostet han jobben konsernsjef i Fredriksen-gruppen.
03:52
Publisert: