John Carews forsvarere ber om samfunnsstraff for John Carew.

På siste rettsdag i straffesaken mot den tidligere fotballspilleren John Carew kommer hans forsvarer Berit Reiss-Andersen med kraftig kritikk mot Økokrims valg om å kjøre saken som en såkalt hovedforhandling.

– Denne saken burde ha gått som en tilståelsessak. Det objektive gjerningsinnhold er fullt ut erkjent. Det er erkjent grov uaktsomhet. Det har samme strafferamme som forsettlig grovt skattesvik, sa forsvareren, som fortsatte:

– Jeg mener det er relevant å reise spørsmålet om Økokrim ville valgt samme løsning om dette hadde dreid seg om en mer anonym pensjonist som bodde i Spania og ikke skjønte omfanget av opplysningsplikten. Hadde man da kjørt en rettssak av disse dimensjonene, spurte advokaten retorisk. Hun minnet om at strafferammen i praksis er lik for grov uaktsomhet og forsettlig grovt skattesvik.

Økokrim la torsdag ned påstand om at Carew må dømmes til fengsel i to år, samt en bot på 540.000 kroner, for både grovt uaktsomt grovt skattesvik og forsettlig grovt skattesvik.

Reiss-Andersen kommenterte også at Økokrim, samme dag som de ransaket Cares bolig i juni 2021 gikk ut med en pressemelding.

– Det er veldig spesielt. Det kommer ikke til å bli prosedert fra denne side at pressedekningen skal føre til lavere straff. Det må man bære på egne skuldre om man er kjent. Men påtalemyndigheten skal ikke bidra til presseomtale av en som er siktet. Det stiller jeg meg kritisk til.

Advokatetisk plikt

Reiss-Andersen fremholdt at saken er mer komplisert enn å telle hvorvidt Carew har vært i Norge i mer enn 183 dager, noe som påtalemyndigheten har påstått ved flere anledning.

John Carew har erkjent straffskyld for deler av tiltalen. Den nåværende skuespilleren har ikke ønsket å svare på spørsmål fra pressen under de to ukene rettssaken har vart. Bildet er tatt i juli i år.
John Carew har erkjent straffskyld for deler av tiltalen. Den nåværende skuespilleren har ikke ønsket å svare på spørsmål fra pressen under de to ukene rettssaken har vart. Bildet er tatt i juli i år. (Foto: Beate Oma Dahle/NTB)

Carew har hele tiden sagt at han har fulgt skatterådene han fikk fra sin venn, mentor, agent og advokat gjennom flere tiår, Per A. Flod. Når Flod sa til Carew at han ikke hadde opplysningsplikt til norske skattemyndigheter, trodde Carew på dette.

– Carew har opplyst om eiendeler i Norge, og ikke opplyst om eiendeler og inntekter i utlandet. Synspunktet til Per Flod har vært at det er så langt opplysningsplikten for Carew strakte seg, oppsummerte forsvareren. Hun la til at den tidligere fotballspilleren har betalt skatt til både England og Norge, selv om det i ettertid viser seg at han skulle betalt mer skatt til Norge enn han gjorde.

Carew har forklart at Flod hadde forklart han at det ikke var avgjørende om han var her mer enn 183 dager i året. Dette har Flod tilbakevist da han vitnet.

Økokrim sa i sin prosedyre at man kunne se bort fra Carew forklaring, og heller legge Flods forklaring til grunn.

Per A. Flods rådgivning av Carew har vært et sentralt tema under rettssaken og torsdagens prosedyre.
Per A. Flods rådgivning av Carew har vært et sentralt tema under rettssaken og torsdagens prosedyre. (Foto: Beate Oma Dahle/NTB)

Dette reagerte Reiss-Andersen på. Hun pekte på at mye av det Flod har sagt og gjort i de årene han håndterte Carews dialog med skattemyndighetene, hadde vist at han ikke var kompetent.

– Skylder Carew på Flod? Nei. Han gjør ikke det. Carew konstaterer at når han selv har tatt feil, så har Flod tatt feil. Så er spørsmålet: Har Flod med vilje lurt Carew opp i stry? Nei. Flod har gitt uttrykk for en holdning som «Jeg er advokaten din og jeg har rett». Det er en holdning jeg også kan ha overfor klienter, sa Reiss-Andersen, som minnet om at det er en advokatetisk plikt å ikke ta oppdrag hvor man ikke fullt ut er kvalifisert.

Nektet for opplysningsplikt

Forsvareren leste fra flere dokumenter som viser at Flod så sent som i 2019 opprettholdt at John Carew, som skattemessig bosatt i Storbritannia, ikke hadde noen opplysningsplikt til norske skattemyndigheter.

– Jeg reagerer på at påtalemyndigheten støtter seg utelukkende på det som teller for deres sak. De ser bort fra det Carew har forklart. De ser bort fra det samtlige vitner har forklart, refererte advokaten fra Økokrims prosedyre dagen før.

– Carew hadde lovfestet opplysningsplikt. Det er det denne saken dreier seg om, sa Reiss-Andersen, som mener at påtalemyndigheten har ikke har ført bevis for at Carew har handlet med forsett.

Forsvareren er enig med Økokrim om at det normalt ikke er straffefritak fordi man benytter seg av rådgivere.

– John står ved den, påpekte hun, og minnet om at Carew vet at han vil få en betydelig straffereaksjon.

Hun opplyste at Carew har vært i fem avhør og har opphevet taushetsplikten til tre advokater, etter at han skjønte alvoret i saken etter at Økokrim ransaket boligen hans i juni i fjor.

– Jeg reagerer på at aktor ser helt bort fra forklaringen til en som har samarbeidet med politiet. En som langt på vei har lagt repet rundt sin egen hals, sa hun om Carew opptreden etter at han valgte vekk Flods råd.

– John har ikke på noe tidspunktet nektet å forklare seg, slik det ble gitt inntrykk av i går.

Reiss-Andersen trakk også frem tonen Flod hadde brukt i mye av dialogen med skattemyndighetene.

– Jeg ber retten spørre seg om det er slik en kompetent, kyndig advokat skal svare Skatteetaten på vegne av sin klient.

Samfunnsstraff

Medforsvarer Marthe Holm prosederte på hvilken straff som kan være riktig for Carew. I den forbindelse introduserte hun muligheten for samfunnsstraff.

– Det er på det rene at det ikke gitt samfunnsstraff i slike saker. Men det har ikke vært noen slike saker før, påpekte hun.

Holm fremholdt at det har vært en utvikling der samfunnsstraff brukes på flere områder nå enn tidligere.

– Dette har med straffens formål å gjøre. Hvor god effekt den har, argumenterte Holm, som la til at man heller ikke kan se bort fra Carews personlige forhold, som at han har omsorg for et barn.

Både aktoratet og forsvaret har kommentert at det er for rettskilder på hva som er riktig straffenivå i en sak der en person er tiltalt for både grov uaktsomt og forsettlig grovt skattesvik. Det kom til uttrykk i hva de mente var riktig straffenivå om Carew dømmes til fengsel.

Aktoratet mente man kunne ta utgangspunkt i at riktig straffenivå før tilståelsesrabatt er 2 år og 4 måneder fengsel, argumenterte forsvarerne for at man må starte på 1 år og 4 måneder, før man trekker fra for tilståelse og andre formildende omstendigheter.

Økokrim tiltalte den tidligere fotballstjernen for forsettlig og grovt uaktsomt skattesvik i april i år. Strafferammen for de mest alvorlige forholdene i tiltalen er seks års fengsel, men siden vært år i tiltalen regnes som et nytt forhold, kan strafferammen dobles.

Carew ble tiltalt for å ha unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på totalt 12.828.462 kroner i årene 2014–2019. Han hadde også unnlatt å oppgi skattepliktig formue på totalt 307.484.187 kroner i løpet av de seks årene. Økokrim mener at Carew på denne måten har unndratt 5.422.206 kroner i skatt. Dette erkjente Carew i avhør i januar, etter at han, ifølge sine forsvarere ble «realitetsorientert» av dem. Carew meldte flytting tilbake til Norge i august 2020.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.