Regnskapsfører Jon Arild Syversen, skatteadvokat Antonio Holstad og skatteadvokat Amund Noss har alle vært inne i Carews skatteforhold mellom 2018 og i dag. De tre skatterådgiverne var i retten samstemte om hvor vanskelige det har vært å nå frem til Per A. Flod, Carews mentor, agent, advokat og familievenn om hvordan skatteretten fungerer.

John Carew er tiltalt for å ha begått skattesvik i årene 2014 til 2019. Han har i retten erkjent grovt uaktsomt grovt skattesvik, men ikke forsett, slik Økokrim har tatt ut tiltale for, for årene 2017 til 2019.

Skatteadvokat Amund Noss kom inn i Carews sak i slutten av januar 2021. Da hadde Skatteetaten begjært arrest i Carews midler. På det tidspunktet var det ikke tatt ut noen siktelse mot Carew. Men det hadde vært en dialog over lang tid om kontroll med hans skatteoppgjør for flere år, og at skattemyndighetene mente Carew skulle lignes til Norge.

Ifølge Noss var det vanskelig å få en «god diskusjon» med Flod, og at det var Flod som førte ordet i de første møtene mellom de tre, selv om det var Carew som var hans klient.

Noss var tydelig på at den tidligere fotballspilleren ikke hadde som formål å gjemme unna midler. Et tema i saken har vært at Carew lenge sa at han var bosatt i England, til tross for at han hadde leid ut leiligheten sin der og disponerte bolig i Oslo. Dette kan ha stor betydning for hvor han skal regnes som skattemessig bosatt.

– Hvis han hadde vært en avansert skatteplanlegger og fått gode råd, så hadde han sørget for å ha en liten bolig til disposisjon i England, forklarte advokat Noss, som på et tidspunkt var forsvarer for Carew sammen med Berit Reiss-Andersen.

Noss var opptatt av at Carew måtte gi alle opplysninger fra 2014 og frem til i dag.

– Det var viktig å gi dem alle opplysninger, gitt at de hadde rett. Men jeg så ikke for meg at det skulle utvikle seg til en straffesak. Jeg trodde det kunne utvikle seg til et spørsmål om tilleggsskatt, opplyste advokaten.

– Dårlige råd

Noss mente det var én som var å bebreide for at Carew ikke hadde gitt skattemyndighetene de opplysningene de hadde bedt om:

– Han hadde overlatt dette til Flod. Flod har vært hans hjelper, sa Noss.

– Hvorfor hadde ikke Flod bidratt til at disse opplysningene ble gitt før, spurte Carews forsvarer Berit Reiss-Andersen.

– Det er der jeg mener det er gitt dårlige råd fra Flod. Det er lov å være uenig med Skatteetaten. Men å ikke forholde seg til Skatteetaten og at man skal gi minst mulig opplysninger, det er et dårlig råd. Det var det jeg endret fullstendig da jeg kom inn, sa Noss.

Flod skriver i en epost til DN at situasjonen var annerledes da han selv håndterte saken, enn da Noss kom inn.

– Da advokat Noss kom inn i saken så kom Skatteetaten med nye tall og nye dokumentasjoner som omfattet også årene etter 2014. De nye opplysningene viste at John kunne være skattepliktig til Norge. Situasjonen var derfor betydelig forandret da advokat Noss kom inn i saken. Når disse dokumentasjonene forelå måtte man selvsagt fremlegge de opplysningene Skatteetaten i Norge ba om, skriver Flod.

Uenigheten mellom Carew og påtalemyndigheten handler blant annet om han var klar over at han ikke kunne oppholde seg i Norge mer enn 183 dager, uten å få opplysningsplikt til norske skattemyndigheter.

Da Per A. Flod vitnet i forrige uke, sa han at Carew kjente til 183-dagers regelen. Han forklarte at han ikke visste at Carew hadde overtrådt grensen.

Tidligere på dagen hadde Carews regnskapsfører, Jon Arild Syversen, fortalt om hvordan han førte regnskap for Carew og bisto med selvangivelsen fra 2017 og utover.

Ifølge Syversen fikk han allerede på oppstartsmøtet for oppdraget i januar 2018 vite at Carew var skattemessig bosatt i Storbritannia.

Jon Arild Syversen har bistått John Carew og hans selskaper med regnskap og selvangivelser i en årrekke. Tirsdag vitnet han i rettssaken mot den tidligere fotballspilleren.
Jon Arild Syversen har bistått John Carew og hans selskaper med regnskap og selvangivelser i en årrekke. Tirsdag vitnet han i rettssaken mot den tidligere fotballspilleren. (Foto: Gunnar Lier)

– Jeg forklarte ham om 183-dagers reglen, så jeg foreslo at han burde føre en logg, opplyste Syversen. Ifølge regnskapsføreren var dette møtet før selvangivelsen for 2017 skulle sendes inn.

– Spurte du hvor mye han oppholdt seg i Norge?

– Nei.

– Da jeg spurte han år etter år, så sa han at han var skattemessig bosatt i Storbritannia. Det han sa til meg var at Per sa han var det. Per A. Flod, altså, fortalte Syversen.

Regnskapsføreren bekrefter at på et møte der Carew, Syversen og skatteadvokat Antonio Holstad var til stede, tok Holstad en telefon til Flod, Carews rådgiver og agent over flere tiår.

– Reagerte ikke

I telefonsamtalen skal det ha kommet til en diskusjon mellom Holstad og Flod. Dette har Carew bekreftet tidligere, mens Flod i sin vitneforklaring før helgen mente han ikke hadde blitt oppringt.

– Jeg husker ikke hva uenigheten gikk ut på. Men jeg mener å huske at det gikk på hva som skulle til for å være skattemessig bosatt i Norge versus UK.

Mot slutten av sin forklaring kom Syversen inn på hvordan han oppfattet Carews forsett, altså om den tidligere fotballspilleren hadde hatt et ønske om å snyte på skatten.

– Ikke med viten og vilje

– Slik jeg oppfatter John, har han ikke gjort dette med viten og vilje. Han har ikke noen problemer med å gjøre opp for seg. Han har sagt at han bare ville betale skatt til riktig sted, altså riktig land, sa Syversen som fortsatte:

– Hvis jeg skal gi noen oppfatning av dette, så synes jeg dette bare skulle vært løst med en endring av ligningen, ikke slik som dette her, sa regnskapsføreren med henvisning til straffesaken, som innebærer at Carew risikerer en fengselsstraff.

Skatteadvokat Antonio Holstad bisto Carew en kort periode i 2018. Han bekreftet en opphetet samtale med Carews tidligere rådgiver og agent, Per A. Flod.

Skatteadvokat Antonio Holstad på vei inn i retten tirsdag for å vitne i saken mot John Carew.
Skatteadvokat Antonio Holstad på vei inn i retten tirsdag for å vitne i saken mot John Carew. (Foto: Gunnar Lier)

I forkant hadde Holstad sendt inn endringer av skatteoppgjøret for Carew for tre år, basert på at han mente klienten hadde betalt for mye skatt, ikke for lite. Det begynte å tegne seg et bilde av at Carew og Flod hadde en annen oppfatning av hvor Carew skulle skatte, enn det Holstad og Skatteetaten hadde.

– Uenigheten må imøtegås

Holstad hadde fått vite at Skatteetaten hadde lagt til grunn at den pensjonerte fotballspilleren hadde skatteplikt til Norge fra inntektsåret 2014.

– Her har det kommet opp en del ting som viser at Skatteetatens oppfatning ikke stemmer med det jeg har sendt inn for John. Jeg sa de måtte ta tak i dette her. Hva som er riktig eller galt, når det gjelder antall dager, det har ikke jeg noen forutsetninger for å si. Men man må ta tak i det. Det blir ikke borte av seg selv.

– Vi sitter her i dag

Carews forsvarer Berit Reiss-Andersen ville vite hvordan temperaturen hadde vært i samtalen mellom Holstad og Flod.

– Den var ganske høy. Det gikk på uenighet om hva man må gjøre og ikke gjøre i denne typen saker.

– Prøvde du å korrigere hans rettslige syn, fortsatte Reiss-Andersen.

Berit Reiss-Andersen er forsvarer for John Carew.
Berit Reiss-Andersen er forsvarer for John Carew. (Foto: Gunnar Lier)

– Ja.

– Var han mottagelig?

– Nei.

– Husker du hva du har sagt om Flod i avhør?

– Jeg sa vel at han ikke hadde peiling på skatterett.

– Sa du noe mer?

– Ikke noe som egner seg på trykk. Men jeg kan si hva jeg tenkte: Det er helt håpløst.

– Fikk du inntrykk av Flods kompetanse på skatterett?

– Den var relativt lav.

– Tenkte du noe om hvilken konsekvens det kunne få for klienten?

– Vi sitter her i dag. Jeg vet hvordan sånne saker går videre.

– Oppførte han seg som en advokat med sitt høye engasjement?

– Nei. Det var ganske håpløst, repliserte Holstad, som har jobbet med internasjonal skatterett i 30 år.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.