For tredje gang skulle straffesaken mot Are Abrahamsen og faren Ingolf Kristiansen ha startet torsdag. For tredje gang ble den utsatt etter at Are Abrahamsen igjen hevder å være innlagt på sykehus i Moskva, og er for syk til å delta i sin egen straffesak.

På sykehus i Moskva–Johnson Oil-saken utsatt

De to er tiltalt for grovt bedrageri og utroskap for å ha svindlet og forledet investorer til å investere 21 millioner kroner i aksjer i Johnsen Oil. Økokrim mener selskapet i realiteten var verdiløst, men at de ved hjelp av en falsk kontrakt med Gazprom og en forfalsket test fra Sintef fikk blåst opp verdien på selskapet.

Far og sønn i retten for investorbedrageri dnPlus

Da straffesaken i Oslo tingrett skulle begynne i oktober, fikk retten beskjed like før oppstart av den tre måneder lange saken at Abrahamsen var innlagt på sykehus i Moskva etter et illebefinnende på en forretningsreise dit. Torsdag skulle være tredje forsøk på oppstart, men onsdag ettermiddag fikk Økokrim beskjed om at Abrahamsen igjen er innlagt og fikk 35 sider på russisk som skal være erklæringer om Abrahamsens helsetilstand.

På flukt

Nå har Økokrim fått nok. Torsdag krevde førstestatsadvokat Geir Kavlie at fraværet erklæres ugyldig, slik at han kan etterlyses internasjonalt og pågripes.

– Vi mener han er på flukt, sier Kavlie.

I retten viste Kavlie til at Økokrim har gjort gjentatte forsøk på å få kontakt med sykehuset, men at Abrahamsen har nektet å oppheve de russiske legenes taushetsplikt. Dermed har Økokrim aldri fått snakke med legene direkte, men fått formidlet legeerklæringer på russisk fra familie og forbindelser av Abrahamsen.

Han viste til at Abrahamsen ble utskrevet fra sykehuset i Moskva den 2. november, og at det i en erklæring fra sykehuset heter at han skrives ut i «tilfredsstillende tilstand». Bakgrunnen for innleggelsen var en «uforsiktig hodevridning».

– Vi har vært ganske hissige på å få klarhet i hans tilstand, om han er sengeliggende, om han kan komme seg på et fly, men har ikke fått svar, sa Kavlie.

Bodde privat

Han viste også til at Økokrim har mottatt erklæringer fra to russere, som Økokrim kjenner fra Johnsen Oil-systemet. Andrej Lazarev hadde en rolle som en salgsagent for Johnsen Oil. Sergej Bayov er en av dem som investerte i Johnsen Oil og har vært regnet som fornærmet. Han er også oppført som vitne i straffesaken. I erklæringene fra de to fremgikk det at Abrahamsen hadde bodd privat hos Lazarev fra 2. til 13. november, da han på nytt skal ha blitt innlagt på sykehus i Moskva med store smerter. Erklæringene var datert nesten samtidig som sykehuset hadde vurdert hans tilstand som tilfredsstillende.

Kavlie mente at Abrahamsens historikk heller ikke gir troverdighet, da han etter en dom i 1998 ble dømt til seks måneders fengsel, og to ganger rømte da han skulle inn til soning.

Økokrim fikk en sakkyndig psykiater til å vurdere om legeerklæringen fra Moskva tilsa at han ikke kunne møte til soning. Psykiateren konkluderte med at Abrahamsen er fullt i stand til å delta i en rettssak.

Sinte forsvarere

Abrahamsens forsvarere, Mette Yvonne Larsen og Bendik Falch Koslung, var sterkt opprørt over at Økokrim, uten å informere dem, hadde fått helseerklæringen vurdert av en psykiater, som de tidligere har hatt en rekke konflikter med. De mente at det gjorde henne inhabil, i tillegg til at de mente at det ikke er en psykiater, men en nevrolog, som bør vurdere om Abrahamsen kan møte i retten eller ikke.

Dommeren konkluderte med at saken utsettes i påvente av en vurdering fra rettsmedisinsk kommisjon og en oversettelse av de russiske dokumentene.

I praksis er det meste av straffesaken nå utsatt til neste høst. Men Økokrim har ønsket å føre en del av saken mot faren, Ingolf Kristiansen, for å ha unnlatt å levere selvangivelse fra 2013 til 2017, i havn før jul.

Hans forsvarer, Erling O. Lyngtveit, argumenterte torsdag for at saken i sin helhet burde utsettes til neste høst, særlig fordi Kristiansen har svært dårlig hukommelse etter en ulykke. Men han ble ikke hørt av dommeren. Dermed skal den delen av saken starte opp neste uke.(Vilkår)